Hitünk leghitelesebb tanúja

A fatimai Mária-jelenés századik évfordulója alkalmából a KÉSZ jászberényi csoportja dr. Medvegy János mezőkövesdi apátplébánost kérte fel elmélkedés tartására a Szűzanya titkainak üzenetéről, aki örömmel fogadta a meghívást egykori plébániájától.

A centenáriumi megemlékezésre méltó módon szentmisében került sor, az évforduló pontos dátuma után két nappal, május 15-én, hétfőn 17 órakor a főtemplomban. A szép számmal megjelent híveket Taczman András diakónus köszöntötte, majd átadta a szót dr. Medvegy Jánosnak, a mezőkövesdi Szent László Plébánia címzetes apátplébánosának, aki 2001 és 2011 között szolgálta a jászberényi Nagyboldogasszony Főplébánia egyházközösségét.

Szentbeszédében a Szeplőtelen Szűzanya életútján keresztül mutatta be erős hitét Istenben, alázatosságát és állhatatosságát. „Ő a mi hitünk kezdetének az első szemtanúja… az ő saját életén keresztül valósul meg a csoda, a megváltásnak a titka, amikor kitárul számunkra az ég” – emelte ki Medvegy atya. „Miközben Jézus életét követjük végig, bizonyos pillanatokban megjelenik a Szűzanya azért, hogy mindezt igazolja számunkra, hogy Istennek a legvalóságosabb ajándéka.” Felidézte Nagyváradon, a Szent László ünnepségen tett látogatását, ahol elhangzott, hogy a Szent István-i örökséget Szent László szilárdította meg: magyar népünk biztonsággal helyezte magát a Szűzanya oltalmába, és otthonra talált.

„A Jóisten úgy alkotott bennünket, hogy szellemi, természetfölötti valóság a mi életünknek az alapja… hogy az értelmünkkel átfogjuk a mindenséget, akaratunkkal kormányozzuk magunkat, hogy a szeretetben egy új világot tudjunk felépíteni.” Szintén emberi sajátosság, hogy lelkünk folyton keresi az élet, a hit értelmét, melyre választ is kapunk Istentől a lelkiismeretünkön keresztül. Ezért is különösen fontos a fatimai jelenés üzenete, melyben a Szűzanya bűnbocsánatra és imára buzdítja a bűnös lelkeket, és maga köré akarja fonni övéit.

Medvegy atya a Szentlélekhez való imára buzdította a híveket, „hogy megértsük, hitünknek leghitelesebb tanúja nem más, mint a Szűzanya, akinek anyai oltalmában bizakodunk, hogy felfogjuk ezt az otthonosságot, melyet a Szűzanya nemzetünk iránti pártfogása indít fel bennünk. Különösen ez az egyházközség, amely a Nagyboldogasszony tiszteletére lett felszentelve.”
A szentmise végén Szántó József, a Nagyboldogasszony Főplébánia apátplébánosa megköszönte Medvegy atya szolgálatát és a jelen lévők részvételét. „A fatimai jelenés mindenki szívében visszhangra vár!”

Az összejövetel a Szent István Házban folytatódott, amelynek ajtajában az átvonuló hívek szinte egyesével köszöntötték Medvegy atyát, aki a tőle megszokott alázattal, derűvel és testvéri szeretettel fogadta a kézszorításokat.

A fatimai jelenés üzenete címmel tartott előadásából megtudhattuk, hogy már az 1500-as évektől szerte a világon jegyeztek fel Mária-jelenéseket, egy-egy felszólítással. A Szűzanya azokat az egyszerű lelkeket kereste fel, akik szívükben igen magas fokon álltak, és be tudták fogadni az ő üzenetét.

A Jóisten Szűz Márián, az egyszerű lelkeken keresztül nyilatkoztatja ki magát, melyek össze vannak kötve a csodával, és csak a rá érdemesek érdemelhetik ki. Jézus nagy csodája az ő szenvedése, halála és feltámadása.

Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án három pásztorgyermeknek jelent meg Szűz Mária a Béke-völgyében, a portugáliai Fatima közelében. Ekkor még dúlt az első világháború és Portugália volt a hitetlenség egyik bástyája. Lúciát, Franciscót, Jacintát és általuk minden embert bűnbánatra és imádságra buzdított a Szűzanya. Ezt követően még ötször jelent meg a gyermekeknek és három titkot bízott rájuk. Az első titok a pokol látomása volt, a második a második világháború jövendölése és Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, a harmadik pedig II. János Pál pápa merényletének a jóslata.

Ezen titkok sugallatára, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária kérésére fogalmazták meg a fatimai fohászt, melyet kérésére mondanak a rózsafüzér imádkozásakor: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket! Különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.”

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?