Királynő, arannyal átszőtt ruhában

Augusztus 9-én a Boldogasszony anyánk kezdetű Mária ének dallami csendültek fel a Főtemplom tornyából, pár perccel a tíz órai szentmisére hívó harangszó előtt. E szép, napsütötte ünnepnapon tartottak búcsúi szentmisét és körmenetet a Nagyboldogasszony tiszteletére fölszentelt Főtemplomban.

A padsorokat szinte teljesen megtöltő híveket Szántó József apátplébános köszöntötte kedves szavakkal, és idézte emlékezetbe az 1782-es templomszentelést, melyet Szűz Mária, Jézus Krisztus édesanyja mennybevételének tiszteletére ajánlottak.

Az ünnepi szentmisét Szántó atya meghívására Kiss Csaba jászárokszállási plébános mutatta be. Csaba atya már a húsvéti szentmise bemutatására is meghívást kapott, de a koronavírus-járvány felülírta az elképzeléseiket. A Gondviselésnek köszönhetően – ha ugyan később is –, e szép ünnepre már eljöhetett közénk, hogy megossza értékes gondolatait és együtt imádkozhassunk.

Szavait hallgatva szemünk hosszasan elidőzött a Mária mennybemenetelét ábrázoló főoltárképen, melyet 1884-ben Soldatits Ferenc festett Rómában, vagy a Mária alakját megformáló szobrokon. Ezek a művészi alkotások bizonyára segítenek kialakítani a saját Mária képünket, akit magunk elé képzelhetünk a hozzá intézett imáinkban. A zsoltáros eképp énekli meg Máriát: „Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában.”

Csaba atya szentbeszédében felidézte a templom történetét, melynek szövevényes eseményei 10-15 évente küzdelem elé állította a híveket, egészen a templomtorony 51 évvel ezelőtti megáldásáig. Jászberény példája mutatja, hogy a jászok úgy tértek meg, azzal a hittel, amit Szent István hagyományozott a magyarokra. Ugyanezt a keresztény örökséget vitték tovább jász őseink is, akik meg tudták őrizni hitüket ezzel a templommal, és közösségi életükkel. Szent István a Szűz Anyának ajánlotta fel országát, a jászok pedig templomukat.

Szűz Mária meghallotta Isten hívó szavát: egészen odaadta magát és a Krisztusi utat szolgálta. Megtapasztalta az Isten közelségét és távolságát is egyaránt, de mindvégig hitt benne. Mária halála napján testestül-lelkestül felvétetett a mennyországba, de szeretetét és közbenjárását felkínálja mindannyiunk életébe. Éljünk vele! „Kérjük a Jóistent, hogy az ő akarata szerint tudjunk élni, Szűz Mária példáján keresztül.” Hiszen a mi hitünk is példa másoknak: ez az egyház küldetése.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?