Kitüntették városunk polgárait

A pandémia miatt rendhagyó módon, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan adták át augusztus 19-én, este Jászberény Város kitüntetéseit, melyeket hagyományosan az április eleji Város Napja alkalmával osztanak ki az elismerendő tevékenységet végző polgárok számára. Idén tizenhét személy közösségért végzett áldozatos munkáját ismerték el a Lehel Film-Színházban megrendezett, színvonalas gálaesten.

 A város elöljáróit, Budai Lóránt polgármestert, Gedei József és Balogh Béla alpolgármestereket, Vári-Nagy Judit járási hivatalvezetőt, Bolla János emeritus jászkapitányt és feleségét, a képviselő-testület megjelent tagjait valamint nem utolsó sorban a kitüntetetteket Lóczy Péter műsorvezető köszöntötte, majd a történelmi zászlók és a Jászkürt behozatalát követően felcsendült nemzeti és jász Himnuszunk.

2012 óta a Város Napján kerülnek átadásra a legfontosabb jászberényi elismerések, így a Díszpolgári cím, a Tiszteletbeli polgári cím, a Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem, a Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői Díj, továbbá Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díja, a Zirzen Janka közoktatási díj, az Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj, a Gerevich Aladárról elnevezett sport díj, Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj, a Komáromy József sajtódíj, a Rendészeti Díj, valamint a Jászberény Város Mecénása elismerés.

A szót Szikra István, városunk díszpolgára vette át, aki ünnepi köszöntőjében az elismert polgároknak további jó egészséget és sikeres tevékenykedést, Jászberény város vezetőinek pedig a hagyományok töretlen ápolását, megőrzését kívánta.

Budai Lóránt polgármester elsőként a Pro Civitate – Jászberény díjat nyújtotta át, melyet ebben az évben elsőként Jászberény Város képviselő-testülete a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, Jászberény jó hírnevének az ország határain belül és azon túli erősítéséért Buzás Sándor részére ítélt.

A tiszteletbeli polgári címet Jászberény és Marosszentgyörgy települések közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok létrehozásában és ápolásában több mint két évtizedes munkásságáért a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezése érdekében Bereczki Sándor vezérigazgató részére ítélték oda, aki egy későbbi időpontban veszi át elismerését.

A díjak sorában a Sipos Orbán kulturális és művészeti kitüntetések átadása következett, melyet elsőként Farkasné Szőke Tünde intézményvezető vehetett át hosszú időn át végzett, eredményes, magas színvonalú, művészi és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az újabb Sipos Orbán kulturális és művészeti díjra érdemes személy Kiss Henriett muzikológus zeneirodalom tanár lett, akit sokoldalú szakmai és magas színvonalú előadói tevékenysége, színvonalas szakmai publikációs munkássága elismeréseként tüntettek ki.

Zirzen Janka közoktatási díjat ítélt meg az önkormányzat kiemelkedő pedagógiai munkája, eredményes vezető tevékenysége elismeréseként Gulyásné Kurtán Krisztina tagintézményvezető helyettes részére.

Ugyancsak közoktatási díjat vehetett át színvonalas, lelkiismeretes szakmai munkássága, magas színvonalú intézményvezető-helyettesi tevékenysége elismeréseként Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettes.

Jászberény önkormányzata úgy határozott, hogy magas színvonalon végzett szakmai munkája, kiemelkedő bűnmegelőző és diákönkormányzatot segítő tevékenysége elismeréseként Pólyáné Balla Julianna középiskolai tanárt is közoktatási díjban részesíti.

A negyedik Zirzen Janka közoktatási díjat Tukacsné Kovács Judit tagintézmény-vezetőnek ítélték oda eredményes szaktanári tevékenysége és magas színvonalú intézményvezetői munkássága elismeréseként.

Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat idén hárman vehettek át. Bánföldi Józsefné élelmezési osztályvezető negyedszázadon át végzett eredményes szakmai tevékenysége, kiváló vezetői munkássága, szervező tevékenysége elismeréseként; Dr. Kiss Barna főorvos magas színvonalú, lelkiismeretes és precíz szakmai tevékenysége és eredményes vezetői munkássága továbbá Palcsó Annamária Egészségfejlesztési Irodavezető közel három évtizeden keresztül végzett eredményes, magas színvonalú, példaértékű ápolói tevékenysége, és az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés területén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Illési Erika jászberényi születésű hegedűművész, a Budapesti Fesztivál Zenekar tagja, Echardt Éva csellóművéssz és Heizer Zsófia zongoraművész közös műsora emelte az ünnepség fényét, majd a Szent Klára szociális munka díjak kiosztása következett.

Heringei Mária szakápolónak negyedszázados ápolói és szakápolói munkájáért, magas színvonalon végzett mentálhigiénés tevékenységéért, és átlagon felüli hivatástudatáért adományozott a város kitüntetést. Misovics Éva vezető ápoló csaknem négy évtizedes gondozói, főnővéri és vezető ápolói tevékenysége, illetve az intézmény szakmai fejlesztése érdekében kifejtett munkássága jutalmaként érdemelte ki az elismerést.

A következőkben a Gerevich Aladár sportelismerések díjazottai vehették át kitüntetéseiket. Díjat kapott Soós László a JSE ITF Taekwon-do Szakosztály vezetője a taekwon-do sportágban elért kiemelkedő eredményei, eredményes, magas színvonalon végzett edzői, utánpótlás-nevelési és sportszervező tevékenységéért valamint Ugrin György főiskolai adjunktus hosszú időn keresztül végzett eredményes, magas színvonalú kézilabda edzői tevékenységéért.

Jászberény város rendészeti díjait közel negyedszázados magas színvonalú szakmai tevékenysége, kiemelkedő hivatalvezetői munkája elismeréseként Fazekas-Füzesi Nóra rendőr őrnagy, továbbá szakmai feladatainak több mint negyedszázadon át nagy hozzáértéssel, lelkiismerettel és odaadással végzett tevékenysége elismeréséül Hudra József c. tűzoltó zászlós kapták.

Az ünnepség zárásaként pezsgős koccintásra került sor a galérián, ahol Budai Lóránt polgármester mondott pohárköszöntőt a díjazottak tiszteletére.

 

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?