Országos tisztújító küldöttgyűlés

Április 14-én, szombat délelőtt a Jász Múzeum adott otthont a Nagy Imre Társaság országos tisztújító küldöttgyűlésének. Az új elnökség megválasztása mellett beszámolók keretében vitatták meg az elmúlt év és a jelen pénzügyi helyzetét és programjait.

Az ország egész területéről érkező küldötteket és pártoló tagokat Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte, majd Jászberény városa nevében Szatmári Antalné alpolgármester asszony üdvözölte a megjelenteket. Köszönetet mondott Besenyi Vendelnek, a társaság berényi elnökének a szervezésért és dr. Bathó Editnek a hely biztosításáért. Az eredményes tanácskozáson túl a múzeum megtekintése mellett a város felfedezésére is buzdította a vendégeket.

Balahó Zoltán, a Nagy Imre Társaság elnöke hálája jeleként virágcsokrokkal fejezte ki köszönetét a konferencia megtartásának lehetőségéért. Hangsúlyozta, ritka, amikor az önkormányzat nevében is üdvözlik a társaságot.

Külön gratulált a múzeumigazgató asszonynak a közelmúltban átvett állami kitüntetéséhez, illetve emlékeztetett, hogy tavaly a Nagy Imre emlékplakettet adták át részére. Fekete Miklós levezetőelnök a napirendi pontok elfogadására és az egyéb protokolláris feladatokról való szavazásra kérte a 38 küldöttet a gyűlés hivatalos részének nyitányaként. Tájékoztatott, hogy az összejövetel célja nemcsak az elmúlt mozgalmas három év lezárása, de feladatuk a tisztújítás is. Elmondta, az idő előrehaladtával a forradalom tevékeny résztvevői, a társaság alapítói létszámukban lassan megfogyatkoznak. Az aktív tagok legtöbbje még gyermek volt a forradalom idején, mely fontos mérföldköve volt hazánk történelmének, és amely meglapozta a ’89-es rendszerváltást. Fontos, hogy a több mint négyszáz főt számláló társaság megőrizze cselekvőképességét, továbbörökítse a megszerzett tudást. Kérte a jelenlévőket, főhajtással emlékezzenek a közelmúltban elhunyt nyolc tagtársra.

A következőkben Balahó Zoltán néhány gondolat erejéig kiegészítette az előzőleg írásban átnyújtott elnökségi beszámolót. Kiemelte, számtalan megoldandó probléma – például a viszonyok tisztázása, az utódlás kérdése, fiatalítás – jelen van a huszonöt éves társaság életében, de ezek ellenére sikerként könyvelhető el az elmúlt negyedszázad. A taglétszám enyhe emelkedést mutat, komoly anyagi és szellemi keretek között a programok száma is növekszik. Az országos programok immár évtizedes hagyományokra nyúlnak vissza, a helyi szervezeteknél is rengeteg a visszatérő esemény. Konferenciák, túrák, tanulmányutak, koszorúzások, emlékjelek és táblák állítása, előadások sokasága teszi élővé a társaságot. A társadalom különböző szegmenseiből érkező tagok összetartását egy közös cél tartja egyben; a forradalomról érthető képet közvetítve megismertetni az érdeklődőkkel Nagy Imre politikai pályafutását. A tudás átadásának többféle módja létezik. Az Örökség című lap nyomtatott formában, míg a folyamatosan frissülő honlap digitálisan nyújt tájékozódási pontot. Sokat köszönhetnek a helyi lapoknak is, akik tudósításaik révén tájékoztatnak a helyi szervezetek munkájáról, tevékenységéről. Kiemelt feladat a fiatalok bevonása, mely reménykeltően jól alakul.

A napirend következő pontja szerint a társaság pénzügyi helyzetéről Haas Péter számolt be. Kifejtette, a szervezetnek nincs tartozása, a fő programokhoz elegendő volt az évi ötmillió forintos támogatás és a tagdíjakból befolyó összeg. Széchenyi László a felügyelőbizottság jelentését közvetítette. Elmondta, hogy a társasági törvényt és a pénzügyi szempontokat a társaság betartotta. Megköszönte a helyi szervezeteknek a színvonalas konferenciákat, a méltó megemlékezéseket, valamint a sikeres könyvkiadást. Kiemelte a helyi média jelentőségét az egyes városok szervezeteinek segítésében.

Balahó Zoltán a 2018. évi programtervet egészítette ki szóban. Tájékoztatott, hogy a programot a helyi szervezetek által benyújtott programtervezetekből a tervezett bevételek tükrében állítják össze, amely a szűkös anyagi keretek miatt nem egyszerű feladat. A nagy programok szándék szerint idén is megvalósulnak. Kiemelte: már sínen van például a snagovi tanulmányút, melyre negyvenhatan jelentkeztek.

Kérdések, vélemények, hozzászólások idején hallhattunk két új alapítványi programról. Az egyik július 14-én az Akadémiára tervezett konferenciáról szól, amely a Nagy Imre per nemzetközi visszhangját veszi górcső alá. Másik kezdeményezésük az ifjúságot célozza. Egymillió forintot ajánlottak fel iskolai osztályoknak tanulmányi kirándulásra. Továbbá felvetődött Nagy Imre kommunizmusa tisztázásának igénye, szoboravatás, a vidéki forradalmi eseményekkel kapcsolatos tanulmányok, visszaemlékezések kötetbe rendezése.

A következő napirendi pont szerint megválasztották a szavazatszámláló bizottságot, lemondott a régi elnökség és meghallgattuk a jelölőbizottság előterjesztését a jelöltekről. A szünetet követően megalakult a héttagú új elnökség, megválasztották az új tisztviselőket. Elnöknek ismét Balahó Zoltánt választották.

Ebéd után a Jászsági Hagyományőrző Egylet viseletbemutatóját tekintették meg a résztvevők, majd a Városháza falánál koszorúzással emlékeztek 1956 mártírjaira. Koszorút helyeztek el a forradalom 60. évfordulójára készített emlékműnél, valamint a mártírok táblájánál. Itt Besenyi Vendel az 1956. november 4-én Jászberényben történt eseményeket idézte a tiszteletadók emlékezetébe. A Lehel Vezér Gimnázium falán elhelyezett Donát Ferenc emléktáblánál ugyancsak a szervezet helyi elnöke szólt néhány szót. A ceremónián részt vettek Donát Ferenc családtagjai, akik koszorú elhelyezésével tisztelegtek ősük előtt.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?