Minden eshetőségre felkészültünk

Budai Lóránt polgármester február 22-én, hétfőn aláírta a 2021. év költségvetését. Ezúttal elsősorban az idei büdzsé alakulásáról kérdeztük a város vezetőjét.

Tavaly sem ment zökkenőmentesen a költségvetés megalkotása, az idén úgy tűnik, még nagyobb szakadék mutatkozik a városvezetés és az ellenzék elképzelései között. A megelőző tárgyalások is feszültséggel terhesek voltak.

 Az előző évhez hasonlatosan most sem volt összhang az ellenzék és közöttünk a költségvetést illetően. Tavaly a koncepciót még egységesen elfogadtuk, idén már ez sem történt meg. Sajnos a járvány miatt nem volt lehetőség személyes találkozókra, egyeztetésekre az alkotási folyamatban. Mindössze egy szűk körű tájékoztatót tudtunk tartani a vállalkozóknak, majd egy megbeszélést a képviselők részvételével. A legnagyobb probléma az, hogy nem érkezik semmilyen építő jellegű ötlet az ellenzék részéről. Az olyan kijelentés, hogy a költségvetés ilyen formában rossz, még nem old meg semmit.

Tamás Zoltán frakcióvezető azt ígérte, írásban nyújtja be javaslatait. Az anyagban volt olyan tétel, amit beépítettek végül az előterjesztésbe?

A frakcióvezető úr az égvilágon semmit sem nyújtott be. Mindössze annyit írt, hogy nem támogatják a költségvetést, mert a frakció sokkal több pénzt szeretne szánni kultúrára, sportra és egyéb célokra. Ezzel egyetértek, csak azt továbbra sem tudom, hogy honnan vegyük el ezeket a pénzeket. Ilyen ötlet, javaslat nem érkezett.

A városvezetés részéről többször elhangzott, hogy külső forrás bevonásában gondolkodik. Van esetleg már erre konkrétum?

Figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekhez nem kell önerőt biztosítani. Az önerőt igénylő pályázatokhoz, illetve a tervezési költségek finanszírozásához elkülönítettünk egy forrásösszeget a költségvetésben. Ezeket az esetlegesen elnyert pénzeket fejlesztésekre szeretnénk fordítani. Mindehhez az országgyűlési képviselő segítségére is szükségünk van.

Milyen pályázati alapú beruházások élveznek prioritást?

Már ez előző ciklus alatt is körvonalazódott egy ipari park építésének terve. Sajnos azóta az egyeztetések ellenére sem sikerült előrébb lépnünk pedig a város működéséhez elengedhetetlen lenne a több lábon állás megteremtése.

Az áhított kormányzati hitel megszerzéséhez is partnerként számítanak az országgyűlési képviselőre. Mekkora a tervezett hitelkeret és mi a célja?

A folyamatban lévő fejlesztéseket terveit és költségvetéseit addig igazítottuk, hogy mostanra beleférnek a rendelkezésünkre álló pénzügyi keretbe. Az infrastrukturális fejlesztések – ivóvíz- és szennyvízhálózat – viszont elkerülhetetlenek. Az aszályos időszak új kutak fúrását is szükségessé teszi, mert a szakértők elmondása alapján elképzelhető, hogy lassan súlyos vízhiánnyal kell megküzdenie a városnak. A tavalyi eseményekből kiindulva nem sok reményt látok a támogatásra, de természetesen mindent megteszünk ennek érdekében.

Sajnos fennáll a lehetősége a Malom-projekt támogatási összegének visszautalására is. Ezzel számol a költségvetés?

 Természetesen van egy negatív és egy pozitív forgatókönyvünk is, minden eshetőségre felkészültünk. Abban az esetben fordulhat elő a visszafizetés kényszere, ha az irányító hatóság nem engedélyezi a határidő-módosítást. A kérelmünk körülbelül fél éve a hatóság előtt van. Amennyiben február végéig nem érkezik válasz, akkor valószínűleg elbuktuk ezt a pénzt. Ebben az esetben, ha kisebb lépésekben is, de be fogjuk fejezni a projektet. A kultúrközpontot mindenképp felépítjük!

A múlt héten látogatást tett Gulyás Gergely miniszternél több polgármester társával együtt a kompenzáció ügyében. Milyen híreket hozott Budapestről?

 Igazából semmilyen érdemi információról nem tudok beszámolni. Összehívták a 25000 főnél nagyobb települések polgármestereit és tájékoztatást kaptunk arról, hogy folytatódnak az egyeztetések. Körülbelül április közepén lehet kormánydöntésnek alapja a tárgyalások eredménye. Azon kívül semmi konkrétum nem hangzott el, hogy a teljes összeget biztosan nem kompenzálja a kormány.

Az ellenzék szerint a tavalyi és az idei költségvetés is túlságosan óvatos. Tényleg szükséges ilyen mértékben túlbiztosítani egy stabilan jó adóbevételekkel működő várost?

Véleményem szerint nincs túlbiztosítva a költségvetés. Tavaly éppen a várt szerint kalkuláltunk, hiszen közbeszóltak a járvány kiadásai is. Ez az év még nehezebb lesz, mint a tavalyi, mindazonáltal a túlbiztosítás kijelentése most sem állja meg a helyét. Egyébként szerencsésebb, ha óvatosan tervezünk. A túlságos optimizmusból még baj is lehet.

A városvezetés nem titkolt szándéka valamilyen módon, az iparűzési adón felül bevonni a vállalkozókat a támogatási rendszerbe. Balogh Béla alpolgármester indítványozta a cégvezetők ezen irányú megkeresését. Történtek lépések a megvalósításban?

Eddig nem érkezett visszajelzés a cégvezetők részéről a vállalkozói fórumon elhangzott kérésünkre. Jelenleg annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy bárki a lehetőségeihez mérten hogyan tudna hozzájárulni a város működésének támogatásához. Érkezett már olyan szóbeli megkeresés, hogy az elengedett kommunális adó összegével segítené valaki a város működését. Ebből a célból szeretnénk számlát nyitni a közeljövőben, ahová vállalkozások és magánszemélyek is be tudnának fizetni kisebb-nagyobb összegű felajánlásokat.

A kultúra és a sportélet képviselői, a civil szervezetek tagjai hogyan viszonyulnak a költségvetéshez? Elfogadják a szűkre szabott lehetőségeket?

 Úgy látom, hogy többségük megértően viszonyulnak a helyzethez. Megértették, hogy ez most még a tavalyinál is nehezebb helyzet. Elfogadják, hogy amíg nem ismerjük a kompenzáció mértékét, addig nem tudunk több pénzzel számolni. Reméljük, a második félévet egy kicsivel több anyagi forrással tudjuk indítani. Addig is kérem az érintettek megértését és türelmét!

 

 

 

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?