Tisztább levegőt!

A december közepén tartott megbeszélésről illetve a várost érintő környezetvédelemhez tartozó témákról kérdeztük Kardos Orsolyát, a Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjét.

Kik voltak jelen és miről döntöttek a decemberi környezetvédelmet célzó megbeszélésen?

A tanácskozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, dr. Gedei József alpolgármester, dr. Nagy Ernő rendőrkapitány, Bozsik Ferenc környezetvédelmi tanácsnok, Lányi László irodavezető, Dobrán Gyula közbiztonsági referens, valamint jómagam. A megbeszélésen a levegőminőség javítására próbáltunk megoldási javaslatokat kidolgozni. A rendőrség a kritikus pontok környékén forgalmi rend változtatásban, táblákkal történő szabályozásban gondolkodik a kipufogógázok csökkentése érdekében. Az alpolgármester úr a levegőtisztaság mérését és az esetleges riasztások elrendelését, riadóterv kidolgozását javasolta.

Ez azt jelenti, amennyiben magasabb lesz a szennyezettség elrendelhetik akár a bizonyos rendszámú – páros vagy páratlan – gépkocsik adott napokon történő üzemeltetésének korlátozását is?

Joghatással járó intézkedések csak a jogszabályokban és a mérésügyi szabványokban meghatározott feltételek alapján mért eredmények esetében foganatosíthatók.
Nálunk nem, mert a kétszázezer lakosnál magasabb lélekszámú településeknek van ilyen kötelezettségük. Tehát valami egyéb levegőtisztaságot ösztönző megoldást kell találnunk.

Jelenleg milyen eszközök állnak a város rendelkezésére a levegőtisztasági értékek mérésére vonatkozóan?

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuális hálózat pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken szálló por) összetevőkre korlátozódik.
Jászberényben manuális mérőhely üzemel 2001 óta – amely a nitrogén oxidok koncentrációját méri. Legközelebbi automata mérőhely Szolnokon található.
A hálózat szakmai irányítása az Agrárminisztériumhoz tartozik, az operatív és minőségirányítási feladatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat látja el. A mérőállomások üzemeltetése a megyei kormányhivatalok feladata.

Konkrétan ez a szerkezet hol található?

Volt már több helyen, most a Városháza padlásán van. Ez egy jó helyszín, hiszen itt elég koncentráltan halad át a forgalom. Valószínűleg ezért a város egyéb területeihez képest magasabb nitrogénértéket mutat.

Hogy történik a mintavétel és az értékelés?

Heti egy alkalommal érkezik egy szakember a kormányhivataltól, aki elviszi a mintákat, majd laborban ezeket kiértékelik, ezért napi szinten nem tudjuk követni az eredményeket. Mindig a következő évben láthatóak a www.levegominoseg.hu internetes felületen, hogy hogyan alakult az előző hónapokban a légszennyezettség. Ezért lenne szükséges a manuális rendszert automatára cserélni, ahol azonnal látnánk az eredményeket és megtehetnénk a szükséges intézkedéseket.

A Gazdakör udvarán is van egy rendszer. Az milyen hatásfokkal működik?

Az Agrárminisztérium megbízta az Országos Meteorológiai Szolgálatot, hogy a jogszabály által előírt merőhálózat felülvizsgálatát végezze el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont megkereste az önkormányzatot és kérte a segítségünket a mintavevő készülék biztonságos elhelyezésére. A DHA-80 mintavevő készülék a Jászberény, Árpád utca 14. szám alatt a Gazdakör udvarán lett elhelyezve.
A mintavétel során 2×2 héten keresztül, szeptemberben és decemberben történik a mintavétel PM 2,5 szállóporra vonatkozóan. A mintából a benz(a)pirén és EC/OC mennyiségét határozzák meg.
A mérési eredményekről 2020. első félévében kapunk tájékoztatást.

A mérőállomás értékei alapján milyen levegőtisztasági kategóriába sorolható Jászberény?

A levegő minősítését a mérőhelyek körzetében a légszennyezettségi index alapján végzik, amely a mért koncentrációtól függően 5 minőségi csoportot különböztet meg.
Jászberény légszennyzettségi index szerinti értékelés tekintetében a rendelkezésre álló adatállomány alapján éves határértékhez viszonyítva 2011-2018 közötti időszakban jó és kiváló minősítést kapott.
A téli időszakban a fűtésre azért mindenképp oda kellene figyelni a lakosoknak is.
Tilos a káros anyagokkal történő tüzelés, és kerülni kell a nedves fák használatát!

Hová fordulhat panaszával az a lakó, aki füstszennyezést észlel a környezetében?

Amennyiben lakossági fűtésből származó levegőszennyezettséget, tehát kormos, büdös füstöt észlel valaki, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberény Járási Hivatalhoz (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. e-mail cím: jaszbereny.jarasihivatal@jasz.gov.hu Tel.:57/795-005) forduljon, ha pedig gazdasági társaság okoz levegőszennyezést, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: 56/523-343 ) az illetékes.
Törekedjünk mindannyian a tiszta levegőre önmagunk és gyermekeink egészsége érdekében!

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?