Jó lenne, ha végre valóban közösen tennénk a városért!

A Fidesz frakció június első szerdáján sajtótájékoztató keretében fejtette ki véleményét a városvezetés politikájáról. A kíméletlen kritika a médiában már napvilágot látott, amelynek nyomán valóságos kommentháború indult el a helyi sajtó online felületein. A válasz lehetőségével kerestük fel Budai Lóránt polgármestert, illetve az interjú folyamán egyéb kérések is felvetődtek.

Az ellenzék által összehívott sajtótájékoztató egyik eleme a személyi kérdésekkel foglalkozott. Emeljünk ki most kettőt, a Szer nélkül és a Humán Szolgáltatások Fejlesztése projektek vezetőinek leváltását. Mi tette szükségessé a személycseréket?

A Humán Szolgáltatások Fejlesztése című programot Gáspár Csaba vezette. Gáspár Csaba a Városházán belül közalkalmazotti munkaviszonyban állt, amelyet nem kívánt tovább folytatni. Az elmúlt fél évben szakmai átvilágítással olyan anomáliák kerültek napvilágra a közpénzek elköltésével kapcsolatban, amelyek a személycserét szükségessé tették. Az ügy még folyamatban van, ezért nem áll módomban többet mondani róla. A projektvezetést Hamar Katalinnak adtuk át. A döntésnek nincs semmiféle politikai tartalma, kizárólag szakmai alapú. Ugyanez mondható el a közel 100 millió forintos Szer nélkül címet viselő kábítószer-fogyasztást megelőző pályázatról. Itt is közel fél év kellett míg átláttuk a rendszert, és megállapítottuk, hogy nem működik hatékonyan. Ebben alátámasztást nyertünk a környék polgármestereitől is.  Félő volt, hogy a pályázati pénzt vissza kell fizetni. Közös megegyezéssel váltunk meg Szatmári Antalnétól, akinek a helyét Pető Katalin doktornő vette át.

A projekt kapcsán felmerült Hamar Katalin neve, aki mint a diák önkormányzat vezetője részt vett egy megbeszélésen a polgármesterrel és néhány diákkal. Megtudhatjuk mi hangzott el a találkozón és miért nem kapott meghívást az ifjúsági ügyekért felelős képviselő és a diák polgármester?

Az év elején felkeresett néhány középiskolás fiatal, akik a városban lévő szórakozási lehetőségek hiányáról akartak szót váltani, valamint elővezetni saját ötleteiket a korosztályuk szabadidős tevékenységeit illetően. Akkor abban maradtunk, hogy majd egy viszonylag nyugalmasabb időszakban, nagyobb körben beszéljünk az ügyről. Ennek jött el az ideje a közelmúltban, amikor itt az irodámban találkoztam velük és megosztották gondolataikat. Örömmel fogadtam a kezdeményezést és mivel velem szerettek volna találkozni, nem gondoltam, hogy másokat is hívnom kellett volna erre az alkalomra. Az ötleteik nyomán a szervezés már elindult, remélem minél hamarabb meg is valósulhat belőlük minél több esemény.

A vészhelyzet elmúltával lassan zöld utat kaphatnak a rendezvények. Mikortól vehetünk részt újra városi nagyrendezvényeken?

Igen, lassan újra indulhat az élet ezen a téren, de én azt mondom továbbra is óvatosnak kell lennünk. Ahogy most látom, augusztus 20 lesz az a rendezvény, ahová nagyobb tömeget várunk. Egyébként akármilyen rossz helyzetben van is a város, szeretnénk egy nagyobb volumenű műsorfolyamot megvalósítani az ünnepen, koncertekkel, színvonalas fellépőkkel. Mindemellett ezen a napon szeretnénk pótolni a Város Napján elmaradt kitüntetésátadót is.

Erre lesz anyagi keret?

Igen. Néhány már lekötött produkció. Egy része pályázatból megvalósuló, másik része pedig önerős program. Sok minden egyébként nem is pénzkérdés, hanem akarat és hozzáállás.

A város programszervező cége a Jászkerület Kft., amelynek élén most már hivatalosan is Dukai Rita áll. A kinevezése az ellenzék részéről szintén kérdéseket vet fel.

A körülmények tették szükségessé az ügyvezető asszony kinevezését. A veszélyhelyzet ellenére is ki kellett jelölnünk egy személyt, aki tovább viszi a cég ügyeit, hiszen nem maradhatott gazdátlanul. Az ideiglenesség idejére szabott hónap is eltelt időközben. Az elmúlt időszak teljesítményét látva bizalmat szavaztam neki. Véleményem szerint nagyon jó döntés volt gazdasági szemléletű személyt választani. A helyzetet nagyon jól kezelte, a kft-t szinten tartotta, a pénzügyeit jól irányítja, tehát megérdemli a bizalmat.

Talán a sikeres gazdálkodáshoz az is hozzájárul, hogy a Jászkerület büdzséjéből arányaiban kevesebb összeget zároltak.

A kérdést messzebbről indítanám. Elöljáróban tisztázni szeretném, hogy egyáltalán miért van szükség zárolásra. A több mint egymilliárd forintos forráshiány, amellyel átvettük a várost, az Electrolux kivonulása, a veszélyhelyzet, majd két kormánydöntés a zárolás oka. Amiről már korábban is beszéltünk: a gépjárműadó beszolgáltatási kényszere, a másik pedig a héten hozott kormánydöntés; az iparűzési adó későbbi feltöltésének a lehetősége. Ezek további százmilliókat vesznek ki a kasszánkból. Ezért kellett elvonnunk kitől többet, kitől kevesebbet. Ezzel egyébként az ellenzék is egyetértett.

Ez azt jelenti az idén már nem lesz feloldva a zárolás?

Első körben azt gondoltuk, hogy igen, de a legutóbbi kormánydöntés előrevetíti, hogy nem. Már lassan nincs olyan virtuális zseb, ahonnan ki tudnánk venni. Elsődleges a kötelező feladatok finanszírozása, sajnos csak utána költhetünk a sportra, kultúrára, civil szervezetekre. Egyelőre szeretnénk túlélni az évet.

A képviselői keret szintén zárolásra került. Ez azt jelenti, ezután egy kátyút sem lehet betömni?

Mindenen próbálunk szorítani és spórolni, de nyilván nem arról van szó, hogy bármilyen probléma adódik a városban azt nem tudjuk korrigálni. Nekünk prioritás a járdák, az utak, a zöld felületek kezelése, a kátyúk megszüntetése. A városlakók mindennapjait érintő kérdésekkel kell elsősorban foglalkozni. Ebben a kérdésben jó irányba haladunk, az ilyen problémák záros határidőn belül megoldásra találnak. Ennek érdekében létrehoztam egy online bejelentő-csoportot is, ami igazán gyorsan és hatékonyan működik.

Fentebbi válaszában érintőlegesen már szóba került az Electrolux. Melyek a legfrissebb hírek a vállalatról, találtak már új betelepülőt akár csak tárgyalási szinten is helyére?

A múlt héten Babucs József gazdasági igazgató nyugdíjba vonulása alkalmából hosszasan beszélgettünk és ott is kiderült, hogy érdemi változás, előrelépés nem történt. Teljes kivonulásról egyelőre nincs szó, a csökkentett üzemmód továbbra is működik. A kormány részéről nem érkezett meg az a segítség, amit ígértek, ezért egy teljesen más gazdaságélénkítő stratégián dolgozunk. Régóta szeretnénk létrehozni egy ipari parkot, amelynek előkészítése folyamatban van, az egyeztetések megtörténtek az országgyűlési képviselő úrral és a megyei vezetéssel is. Fontos, hogy a gazdaságunk ne egy lábon álljon, mint ahogy az elmúlt időben.

A megyei vezetők látogatása óta történt valamiféle előrelépés a futó és előkészületi szakaszban lévő projektek támogatását illetően?

A támogatási igényünket beadtuk, majd ezt követően az államkincstárnál jártunk Balogh Béla alpolgármester úrral és Hegyi István irodavezetővel. Itt sok segítséget és instrukciót kaptunk a további lépésekhez. A megye vezetői és az országgyűlési képviselő pozitív visszajelzéseket adtak a megkeresésünkre és támogatásukról biztosítottak. Bízunk benne, hogy hamarosan realizálódnak a támogatások.

A munkásszálló kérdése állandó vitatéma. Jelenleg mi az álláspont, épül, nem épül, más épül a Faiskola utcában?

Jelenleg folyamatban van egy közbeszerzés, amelynek az alapja a kormányhitel. Mindenképpen célunk kezdeni valamit az épülettel. Egyik aspektus a munkásszálló, amelyre a fenntartást vállaló nagyvállalkozó továbbra is igényt tart, a másik pedig az, hogy szociális bérlakásokká alakítjuk át az ingatlant szintén pályázat bevonásával. Mindkét verzióval elsődlegesen a helyi lakosokat, munkavállalókat szeretnénk támogatni.

Visszakanyarodva a személycserék témájához, a J.V.V. Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságában miért került sor tisztújításokra?

Törvény  adta kötelezettségből fakadóan, ugyanis lejárt a tagok mandátuma. A három bizottsági tagból két fő cseréje történt meg. Babucs József vállalta továbbra is a megbízást, a másik két helyre pedig szakmai oldalról megközelítve kerestünk két olyan embert, akik felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkeznek.

A Városházán belül is sor került személy, illetve munkakörcserékre. Miért volt szükség mindezekre az intézkedésekre?

Nagyon fontos leszögezni, hogy egyetlen embert sem küldtünk el, amit a Fidesz frakció terjeszt az nem fedi a valóságot. Aki elment, annak vagy lejárt a szerződése vagy önszántából döntött úgy, hogy munkahelyet vált. Az átalakítás kapcsán leépítés, fizetéscsökkentés nem történt. Működési és költséghatékonyság motiválta az intézkedéseket. Azt gondolom, hogy fél év után ilyen döntéseket meghozni kellő megalapozottságra vall, hiszen nem tisztogatással kezdtük a munkánkat.

Az aljegyző asszony távozásának mi az oka?

Sass Krisztina munkájára a jogalkotási csoportban számítottunk a továbbiakban. Az aljegyző asszony magánéleti okokra hivatkozva távozott a hivataltól. Egy szép ünnepség keretében köszöntük meg az itt eltöltött 25 évet. Sajnálom, hogy nem tudunk tovább együtt dolgozni.

Aljegyzőként miért nem tartottak igényt a munkájára?

Az elmúlt időszakban számtalan dolgot megtudtunk és számtalan döntést kényszerített ki belőlünk. Olyan döntések születtek az elmúlt években, amelyekkel én nem tudok azonosulni, amelyekre azt kell mondanunk, hogy mindaz, aki ezekben a jogi lépésekben részt vett, azzal nem biztos, hogy ezen a szinten szeretnénk együttműködni.

Elkészült a gazdasági koncepció. Elmondaná milyen szakmai elvek mentén és kiknek a közreműködésével született meg a program?

A gazdasági tervet nem egyedül írtam. Itt is, mint minden területen számítok a szakmai segítségre. A koncepció vázát a városvezetéssel és az irodavezetőkkel közösen alkottuk meg, majd megküldtük mintegy száz gazdasági szereplőnek, a képviselőknek olvasásra, véleményezésre. Egy ilyenfajta szakmai utat bejárva került összegyúrásra, kidolgozásra a koncepció. Amennyiben valaki a dokumentum szakmai kidolgozottságát megkérdőjelezi, akkor a város gazdasági szereplőinek munkáját kritizálja. Véleményem szerint a koncepció kellő megalapozottságú és véghezvihető program és megteszünk mindent, hogy ez ne csak egy papír, hanem valódi testet öltött anyag legyen.

Ezek szerint ebben az estben széleskörű információátadás történt. Az ellenzék szerint azonban akadozik az információáramlás a városvezetés és az ellenzék között. Ön hogyan látja mindezt?

Minden héten emailben érkezik tájékoztató az itt folyó munkáról, valamint személyes egyeztetés is történt a nagy volumenű döntések előtt Tamás Zoltánnal és Dobrán Gyulával, tehát hazugság azt állítani, hogy nincs egyeztetés. A lehetőség mindenki előtt nyitott, hogy jöjjön és érdeklődjön és ne csak a médián keresztül fogalmazza meg kérdéseit, kritikáit.

Polgármesterként ön is szívesen használja a közösségi médiát. Szükséges ez a Facebookon folyó kommentháború?

Amennyiben a város lakossága megnézi az én oldalamat vagy például Tamás Zoltán közösségi oldalát, akkor pontosan látja, hogy ki az, aki üzenget, ki foglalkozik személyeskedéssel és ki az, aki a várossal. Az, hogy honnan indul ez az adok kapok, azt mindenki ítélőképességére bízom. Nekem nem az a dolgom, hogy háborúzzak, nekem vezetnem kell a várost, tennem kell azért, hogy itt a lehetőségekhez képest legjobban menjenek a dolgok. Szomorú, hogy azzal kell foglalkoznom, hogy a kormánypárti képviselőcsoport valótlanságaira reagáljak. Én nem akarok üzengetni, én a várossal akarok foglalkozni, de néha reagálnom kell.  Jó lenne, ha végre valóban közösen tennénk a városért.

Mikor várható újra bizottsági és testületi ülés?

Várhatóan június vége felé feloldják a vészhelyzetet, így valószínűleg júliusban már összeülhetnek a bizottságok és a testület is. Egyébként én már nagyon várom, hogy újra személyesen ütköztethessük a véleményünket. Arra készülünk, hogy a veszélyhelyzet utáni első önkormányzati ülés a városlakók számára is nyitott lesz, így lehetséges, hogy a helyszínt a Déryné Rendezvényházba tesszük át.

 

 

 

 

 

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?