Pelyhesparti feladatok

Folytatódott a választókerületek problémáit, gondjait a helyszíneken ismertető bejárások sorozata. Május 23-án, szerdán Baranyi László önkormányzati képviselő mutatta be a 8-as számú körzet egy részén a közelmúlt eredményeit, illetve a megoldásra váró feladatokat, majd ezt követően lakossági fórumot is tartott.

A körzetbejárás találkozási pontján, Baranyi László mellett Szabó Tamás polgármesterrel az élen megjelentek a városvezetés tagjai, önkormányzati képviselők, a városüzemeltetés, gazdálkodás feladatait ellátó cégek, hatóságok képviselői és érdeklődő lakosok is.

A Kötélverő utca és a Páfrány utca kereszteződése volt a kiindulópont, ugyanis a Szatmári lakótelepen élők a belvárosból érkezve ezeken az utcákon át közelítik meg otthonaikat. Ezek keskeny, szűk utak.

Kanyarulataikat a JVV. Nonprofit Zrt. munkatársai időről időre feltöltik murvával, azonban a magas átmenő személyforgalom, és a telepen folyó építkezésekhez kapcsolódó teherforgalom azt kikoptatja. A lakók szeretnék, ha kiszélesítenék a balesetveszélyes utakat, hogy két autó elférhessen egymás mellett, illetve az említett kereszteződésben útkorrekcióra, esetleg egy mini körforgalom kialakítására is gondoltak.

A Kötélverő utca hosszában végighúzódó csapadékvíz-elvezető árok állapota is szóba került. Szükséges volna abban a lefolyást akadályozó vízinövények gyérítése. A közelben lakók szeretnék, ha a mély árkot övező fák közé – azok teljes hosszában –, a belecsúszás veszélyének csökkentése érdekében sövény kerülne telepítésre.

A Korányi Frigyes utca sarkán volt a következő helyszín, ahol az ott élőket képviselő lakosok elmondták, nagyobb esőket követően áll a víz az utca végén, szükséges volna a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A kis utcában indokolatlanul nagymértékű az átmenő forgalom, aminek korlátozására az utcabeliek még aláírásokat is gyűjtöttek, melyben fekvőrendőrök elhelyezését kérik.

Az illetékesek ígéretet tettek a fekvőrendőrök elhelyezésére, a csapadékvíz-elvezetés viszont teljesen megnyugtatóan csak a városi rekonstrukcióval együtt oldódhat meg.

A pelyhesparti, Szent István körút melletti játszótér karbantartása, megújítása évek óta visszatérő probléma a körzetben. Nem új játszóeszközöket kérnének – bár az is jó volna –, inkább a környezetet szeretnék megreformálni, elsősorban a füves részt a homokostól elválasztó cölöpsor cseréjével. Szabó Tamás polgármester felvetette, hogy pont az ilyen jellegű felújítási tervek megvalósításához, a társadalmi felelősségvállalás jegyében keresnének partnereket, akik szakmai útmutatással elvégeznének ilyen és ehhez hasonló tevékenységeket. A városvezetés nyitott volna ilyen projektekre. Felmerült még, hogy a környék társasházaiban lakó gyerekeken kívül, a közeli eltérő iskola serdülőkorú diákjai is használják a játszóteret, de számukra szabadtéri játékok, esetleg fitnesz eszközök elhelyezésére volna szükség.

A közelben található élelmiszerbolt mögött elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők állapotát kifogásolta több lakó is. Rendszeresen előfordul, hogy mindenféle lom, oda nem való szemét, építési törmelék kerül lerakásra, szeretnék, ha ez megszűnhetne, és rendeltetésüknek megfelelően használhatnák a konténereket. Sajnos ez nem egyedi történet a városban, egy kamera kihelyezése sem jelent teljes körű megoldást, leginkább egyes emberek szemléletének formálása volna szükséges.

A bejárást követően lakossági fórum következett az Egységes Gyógypedagógiai Intézet tantermében. Kezdésképpen Baranyi László az elmúlt esztendőben elvégzettekről tartott beszámolót. 6 millió forintos körzeti keretét járdafelújításokra fordította, az előző évek gyakorlatának megfelelően.

A körzetben több beruházás és felújítás is megvalósult. A Szent István körúti iskola önálló fűtésrendszerének megoldása, közvilágítás bővítés a Zagyva kishíd mögött és a Pintér Mihály utcában. A Puskin sétány garázssorán csapadékvíz-elvezetési problémát sikerült megszüntetni, illetve folyik az engedélyeztetése az Álmos – Fátyol – Horváth P. utcák csapadékvíz elvezetési terveinek. A Rét utca – Szent Imre Herceg út forgalmas kereszteződés biztonságának fokozása érdekében több intézkedés is történt.

Folyamatban lévő fejlesztésekről is szó esett. A bölcsőde óvodai intézménnyé való átalakítása történik, ahol 8 csoportban 192 férőhely lesz elérhető. A Magyar utca – Vásárhelyi utca térségében az új városi bölcsőde építése az év végére fejeződik be. A biztonsági kamerarendszer fejlesztése történik a Szatmári lakóparkban és a Szent Imre Herceg úti temetőnél. Még ebben az évben kerékpárút kerül kialakításra a Kórház utca – Rét utca – Szent Imre Herceg úti szakaszon.

A képviselő elmondta, hogy a körzetben több helyen szükséges volna a csapadékvíz-elvezetés megoldása, és az útburkolatok felújítása is sok utcában várat magára.

A fórum lakossági felszólalásain, többnyire a bejáráson már felvetett kérdések kerültek újra terítékre, de felvetődött az itt húzódó sással sűrűn benőtt Zagyva szakasz állapota is. A sorozatos csőtörések a Szent István körúton, az elöregedett eternit csövekből kifolyólag illetve ugyanitt a fák gallyazásának kérdése is.

A válaszokat elsősorban Szabó Tamás polgármester fogalmazta meg, miközben ismertette a város előtt álló infrastrukturális fejlesztések megvalósulásának mikéntjét, melyek segíteni fogják az ebben a körzetben is felmerült problémák megoldását.

A fórum zárszavában Baranyi László megköszönte a résztvevők felvetéseit, és kérte a továbbiakban is keressék meg őt, kapuja mindenki előtt nyitva áll.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?