Számadás az ötös körzetben

Jászberény legsűrűbben lakott körzetének lakót várta körzetbejárásra és fórumra Ferencvári Csaba, a terület – az 5. számú választókerület –, önkormányzati képviselője február 21-én délután.

Délután fél négykor a Szent László utcai modern játszótér elől indult a körzet szemléje, melyen ezúttal – talán a barátságtalan időjárás okán – lakók nem vettek részt. A megjelent önkormányzati dolgozóknak, képviselőknek és a média munkatársainak is kihívást okozott a szemerkélő havas esőben, hol vízben, hol hóban gázolva megtekinteni a tervezett utcákat. A kétmillió forintból szépen felújított játszóteret is csak az útról szemléltük meg, de így is elhittük a képviselőnek, hogy a színesen hívogató eszközöket szívesen használják a lakótelepen élő gyerekek, sőt távolabbról is eljönnek ide játszani. A játszótér környékét és a lakótelep eddig sötétségbe burkolózó területeit új kandeláberek világítják meg. Közvilágítás fejlesztésre 11 millió forint támogatást kapott a körzet, melyből a Szent László lakótelep mellett a Kálvin János és a Jászai Mari utca is részesült. Bejáráskor még világos volt, így az új világítótestek fényeit nem, de a dizájnját megcsodálhattuk.

Szintén pozitív tapasztalat volt a Jászai Mari utca és környezetének szemléje. A zsákutca hosszas várakozás után végre kellemes képet mutat. Tavaly megtörtént az utca aszfaltozása, esővíz-elvezető és új járda is épült. A zöld területet parkosították, utcabútorok került ki. Tavasszal a parkosítás tovább folytatódik. Ide és a lakótelep egyéb területeire is helyeztek ki szemétgyűjtő edényeket.
Az idén, lakossági kérésre az Apponyi iskolához tesznek majd hulladékgyűjtőket. Ugyancsak a lakók kérése nyomán festették fel a Szent László lakótelepen a parkolókat, illetve a kórház előtt szintén újrafestették a parkírozó helyeket jelölő sávokat.

A városban többször visszatérő probléma az útburkolati jelek kopása, hiánya. A problémának már a Központi Óvodában tartott fórumon adott hangot egy lakó. Szintén ő vetette fel a kórház környékén fennálló parkolási anomáliákat. Az észrevételekre Ferencvári Csaba beszámolóját követően Szabó Tamás polgármester válaszolt, aki kifejtette, hogy a megjegyzések jogosak, de a szóban forgó utak nagy része nem a város tulajdonában van, így karbantartásuk sem az önkormányzat feladata.

A város kezelésében lévő utcákban megvizsgálják és újrafestik a hiányzó útburkolati jelzéseket. A kórházi parkoló kapcsán elmondta, hogy az épület előtt a kerékpárút kiépítésével egy időben a megállási, várakozási rend is megváltozik. Az eddig veszélyeket magában hordozó merőleges parkolási forma párhuzamosra módosul. Így sajnos kevesebb gépkocsi fér majd el a területen, de biztonságosabb lesz a megállás a nagy forgalmú Szelei úton. A fejlesztések érintik a nagy parkolót is, melyet felújítanak, újabb területekkel bővítenek. Örvendetes újdonság, hogy nővérszálló épül az intézmény mellett. A négymilliárdos hitelfelvétel terhére városszerte lesznek útfelújítások, melyek csapadékvíz, ivóvíz, csatornahálózat rekonstrukciót is magukba foglalnak. A körzet nagy forgalmú útja, a Rét utca felújítása az idén még nem, de 2019-ben valószínűleg sorra kerül.

A körzetet és a várost érintő egyéb fejlesztésekről Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője adott összefoglaló tájékoztatást. Ismertette a kerékpárút- hálózat bővítési terveit, kiemelve a körzetet érintő fejlesztéseket a Mária utca – Rét utca – Szelei út vonatkozásában. Térfigyelő kamerákat telepítenek a Szent Imre temető és a kórház területére. A kamerarendszer infrastrukturális központja a kórház tetején épül ki.

Kiemelt projekt a vasútállomás és környéke és a buszpályaudvar rekonstrukciója, valamint a Thököly út-Rákóczi út kereszteződésében a lámpás forgalomirányítás kiépítése. Szintén nagy volumenű beruházás a Malom-projekt, a főtér és a kapcsolódó utak felújítása, az Apponyi és a Bercsényi iskolák energetikai fejlesztése, az új városi bölcsőde megépítése, a régi bölcsőde átalakítása óvodává. A 32-es út rekonstrukciója hamarosan elkezdődik. A piac modernizálása szintén nagy előrelépés városképi és gazdasági szempontból. Szabó Tamás a beszámolót azzal egészítette ki, hogy a városban tavasztól jelentős felfordulás várható az építkezések miatt, ám a jövőbeni pozitívumok érdekében kéri a városlakók türelmét és együttműködését.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?