Beszámoló a ciklusról

Már bevált gyakorlat, hogy ciklusvégi városbejárásra és képviselői beszámolóra hívja a 2. számú körzet lakóit a kerület önkormányzati képviselője, Nagy András. Ezúttal szeptember 9-én, hétfőn került erre sor.

A meghirdetett öt órai találkozókor özönvízszerű esőt kaptunk a nyakunkba, így annak ellenére, hogy buszos bejárás keretében kívánta a képviselő bemutatni a lezáruló ciklus során elindított, illetve már megvalósult leglátványosabb fejlesztéseket, nem volt értelme elindulni a szakadó esőben.

A hét órakor kezdődő képviselői beszámolóra viszont a kerületből és a város más részéről is érkeztek érdeklődők a Székely iskolába. Nagy András a média közvetítésére is hagyatkozva mondta el cikluszáró beszámolóját a Humán Erőforrás Bizottság elnökeként, valamint körzeti képviselőként és kérte ugyanerre Tamás Zoltánt, a Városfejlesztési Bizottság elnökét is.
Nagy András mindenekelőtt köszönetet mondott a körzet lakóinak az elmúlt öt évben tanúsított támogatásért és kérte töretlen bizalmukat a következő ciklusra vonatkozóan is, majd átadta a szót bizottsági elnök társának.

Tamás Zoltán rámutatott, a Jászkürt Újság hasábjain már beszámolt az elmúlt öt év legnagyobb fejlesztéseiről, de megerősítés és figyelemfelhívás gyanánt, valamint rövid kiegészítésekkel beszámolt az elmúlt periódus fejlesztéseiről. A városvezetés büszke az elmúlt öt évre, hiszen számos nagyszabású fejlesztést tudott megtenni vagy elindítani. Háromféle forrás áll pénzügyi háttérként a sokmilliárdos korszerűsítés rendelkezésére. Egyrészt legkisebb mértékben a saját források, másrészt pályázati pénzek és harmadrészt a hitelkeret ad finanszírozási lehetőséget. Még 2014-ben kezdődött az a nagy volumenű beruházás, amelynek nyomán Jászjákóhalmával közösen megújulhatott a szennyvíz-rendszer. Jákóhalmán kiépült a teljes hálózat, Berényben a szennyvíztelep korszerűsítését sikerült elvégezni a települések közös uniós pályázatában.

Az egészségügyre is gondolt a testület, amelyet mutat a Thököly úti rendelő felújítása, valamint a hamarosan épülő nővérszálló. Sajnos valószínűleg ezt a beruházást is ki kell majd egészíteni – sok egyéb felújításhoz hasonlóan – saját forrásból az építőanyag-árak gyors növekedése, a határidők csúszása miatt.

A főtérfejlesztés harmadik üteme éppen most zajlik. A mozi előtt, a Déryné utca, a főtér egyes részei, a Városháza udvara, a sétálóutca, a Fürdő utca, a Holló András utca felújítása, ami még folyamatban van, és remény szerint még ősszel elkészül. Az elkerülő út harmadik szakasza a régészeti feltárásokkal elkezdődött. Jövőre következik az út kijelölése és kivitelezése is, aminek elkészülte lehetővé teszi a főtér negyedik felújítási ütemét. A régóta dédelgetett tervek szerint a gépjárműforgalmat kizárják Jászberény főteréről, és átadják a gyalogosok, kerékpározók részére.
A kerékpározás népszerűsítéséért, a kerékpárosok biztonságáért eddig is sokat tett a város. Több mint nyolc kilométer kerékpárút készült el, szinte az egész települést felölelve felújították vagy nyomvonalat festettek, illetve építettek új kerékpárutakat.

A fiatalok helyben maradásáért is sokat fáradozik az önkormányzat. Elsősorban nekik kedvez az új, hatcsoportos bölcsőde, amit szeptemberben már birtokba is vettek a kicsik. A környezetében parkolók épültek, valamint megnyílik a Magyar utca is 34 közművesített telekkel. A telkek terv szerint a város és vállalkozók támogatásával a piaci árnál alacsonyabb áron lesznek értékesítve fiatalok számára.

Sok helyigény jelentkezik a szociális intézményekben. Ennek enyhítése érdekében az Egyesített Szociális Intézményben elkészült a korszerűsítés és akadálymentesítés, valamint megépült a Fogyatékkal Élők Nappali Otthona. Az emeleti részen még tíz-tizenöt férőhellyel bővíthető a befogadóképesség, amelyhez szükséges száz százalékos pályázati lehetőség elfogadásáról a következő testületi ülés dönt.

Az állatkertben szinte átadásra készen van a látogatóközpont, amelyhez kapcsolódóan szeretne az önkormányzat 240 millió forintos összegben turisztikai fejlesztést eszközölni. Erről szintén a következő testületi ülésen döntenek.

Mindemellett az elmúlt öt évben átadtak térhatású gyalogátkelőket, ideiglenes parkolókat, amelyek állandóvá való átalakítása a napokban is történik. Folyamatban van a Malom Rendezvényközpont kialakítása, a piac, a buszpályaudvar rekonstrukciója. A városvezetés nem mondott le az intermoduláris csomópont kiépítéséről sem, ez a következő ciklus feladata lesz. Hamarosan új lámpás kereszteződést kap a város a Rákóczi út-Thököly út találkozásánál. Több ezer négyzetméter járdát újítottak fel, megkezdték az ivóvízvezeték cseréjét, több száz fát és cserjét ültettek és fognak is a következő években, amennyiben a városlakók rájuk bízzák a folytatást.

Nagy András vette át a szót, aki kiegészítésképp hozzátette, a tisztánlátás érdekében összegyűjtött néhány adatot a fent említett beruházások költségeiről. A bölcsődére elnyert pályázati összeg 379 millió forint volt, a várható összköltség pedig 610 millió forint lett. Az állatkerti látogatóközponthoz és játszótérhez az elnyert támogatás összege 180 millió forint, a bekerülési költség 186 millió. A Toborzó utcai szociális központ támogatása 120 millió, a várható költsége 182 millió forint.

A továbbiakban a Humán Erőforrás Bizottság tevékenységéről számolt be az elnök. Néhány gondolatot kiemelve elmondta, hogy a Szivárvány óvoda bővülni fog, illetve, tankerületi központ pályázatai alapján komoly iskolai felújításokat is végeztek az elmúlt időszakban. Szakképzési ösztöndíjrendszert dolgoztak ki a hiányszakmát tanulók számára. Megújították a kulturális koncepciót, létrehozták a szakemberekből álló konzorciumot. Az egészségügyben az új bölcsőde mellett a HEB javaslatára új védőoltást biztosít a város a középiskolásoknak, illetve új ösztöndíjat hoztak létre orvostanhallgatók számára.

A sport terén a jégcsarnok a legnagyobb fejlesztés, de épített a város öltözőket, lelátót és nagyban támogatja a diák- és versenysportéletet. Szociális területen módosították a lakásrendeletet, amivel a bérlők számára tettek kedvezményeket és hoztak létre lakhatási támogatásokat. Letelepedéshez fiatalok számára kamatmentes támogatást, valamint visszatérítés nélküli hozzájárulást is tud adni a város. A civil életben is komoly szerepet játszik a bizottság. Valamennyi bejegyzett szervezet kap támogatást. A városi diákönkormányzat és az ifjúsági munkabizottság létrehozása a fiatalok helyben maradását célozza programokkal, értékes rendezvényekkel. A pályázatokat a szűkös önerő felhasználásával igyekszik kiaknázni a város. A fejlesztések sajnos ideig-óráig kellemetlenségekkel is járnak, de a cél érdekében érdemes türelmesnek és toleránsnak lenni.

Rátérve a körzeti képviselői munkára, Nagy András beszámolt a 2. számú kerület főbb fejlesztéseiről. Öt év alatt összesen 145 millió forintot fordítottak a terület infrastrukturális fejlesztésére. Idén a Bajnok utca felső harmadának burkolata jó minőségben elkészült, és hamarosan kész lesz a Gallér utca kétharmada is. Járdák igen nagy számban készültek el a közmunkaprogram keretében kiváló minőségben. Idén csapadékvíz rekonstrukcióra öt helyszínen kétmillió forintot tudtak fordítani a körzetben.

Bizottsági keretből az úgynevezett Sanyi bolt előtt rendezték a területet a lakók kérése szerint. A képviselő ebben a munkában és emellett valamennyi elvégzett teendőben megköszönte Horgosi Zsolt vezérigazgató és Tóth Endre ágazatvezető segítségét, akik a JVV Nonprofit Zrt. képviseletében voltak jelen. A ciklus alatt igen sok körzetből érkező kérést sikerült megoldani, érkezzen az bármikor telefonon vagy e-mailben, személyesen vagy véleményládán keresztül. Ilyen volt például a májfaosztás is, ami lakossági ötlet nyomán valósult meg a képviselő intézkedésével. A továbbiakban is kérte a bizalmat és az aktivitást a lakóktól.
A folytatásban a jelenlévő városlakók mondtak köszönetet, tettek fel kérdéseket, intéztek kéréseket, osztottak meg ötleteket a képviselővel és a jelenlévő vezetőkkel.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?