Rendeletek, pályázatok, hitelcélok

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 15-én, szerdán 15 órakor rendes nyílt ülést tartott a Városházán, ahol többek között döntöttek költségek átcsoportosításáról, önkormányzati rendeletek módosításáról, a benyújtani kívánt hitelcélok módosításáról és pályázaton való indulásról.

A napirendi javaslat előtt három sürgősségi indítványt tárgyalt a képviselő-testület, egy hiányzó mellett határozatképesen. Elsőként a Szövetkezet úti üzletsor két 66 m2-es, önkormányzati tulajdont képező ingatlanok forgalomképtelenségének megszüntetését és üzleti vagyonná történő átminősítését szavazták meg a képviselők, így a szomszédos üzletek tulajdonosai megvásárolhatják azokat saját vállalkozásuk bővítése céljából. Jászberény és Jászdózsa közös ökoturisztikai pályázatának megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására további hétmillió forint bevonását is megszavazta a testület 12 igennel. A Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben című pályázat megvalósításához további 24 millió forint saját forrás biztosítása szükséges az eddig egyeztetett hat nyomvonal teljes körű kivitelezéséhez.

Ezt a képviselők szavazata alapján biztosítja az önkormányzat.

A két ülés között történt események kapcsán Bobák képviselő érdeklődött Szabó Tamás polgármester yazdi látogatásról. Polgármester válaszában elmondta, hogy dr. Liptai Kálmánnal, az EKE rektorával közösen utaztak Yazdba a település meghívására, az Iráni Nagykövetség szervezésében október 12 és 17. között. Szabó Tamás részt vett annak a fotókiállításnak a megnyitóján, amelyen Jászberényhez kötődő magyar és yazdi fotósok – Kaiser Ottó, Nagy Tamás, és Seyed Majid Hosseini –, képeit függesztették ki a két városról. A tárlat Teherán és Budapest után Jászberényben is megtekinthető lesz majd. A látogatás során avatták fel a Jászberényről elnevezett yazdi utcát, valamint tárgyaltak a helyi önkormányzattal az adományként nyújtott kőburkolatról, amely a Városháza udvarát és a Zirzen Janka utcát összekötő sétányt díszíti majd. Itt kívánják elhelyezni az irániaktól ajándékba kapott széltornyot is, így a zöldterület méltán viselheti a Yazd sétány nevet.

Balogh Béla képviselő méltatta az I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítást, és reményét fejezte ki, hogy hasznos lesz a diákok és a vállalkozók számára is. Ellenben bírálta az október 23-i megemlékezést, a koszorúzás körülményeit, valamint dr. Rózsa György főorvosnak a Városháza aulájában elhangzott beszédet. Szabó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a hozzá eljutott vélemények szerint jelképrendszerét tekintve ez a program valóban nem volt illő a templom környezetébe, de a programszervező bizonyára praktikus okokból szervezte oda az eseményt. Véleménye szerint ünnepi koszorúzáskor nem a komfort áll az első helyen, hiszen hóban is megtették már ezt tiszteletük jeléül. A beszéd kapcsán hozzátette, hogy az eddigi gyakorlat szerint a Városházán valódi ’56-os megemlékező tart beszédet, de ezt a hagyományt meg is lehet szakítani, ha így döntenek. Balog Donát az ’56-os beszéddel kapcsolatban nyilvánította ki véleményét, miszerint az, hogy egy ilyen karrierrel és múlttal rendelkező ember beszédét egyesek sületlenségnek nevezik, az „mentális ugarra” utal az érintettek fejében. Balogh Béla ismét nyomatékosította álláspontját, hogy az elhangzott beszéd kampányjellegű volt, és a várost bizonyos értelemben „leszóló” hangsúlyokkal terhelt. Hangsúlyozta, hogy véleménye az előadásra és nem az előadó személyére vonatkozott. Ekkor már Juhász Dániellel kiegészülve teljes létszámmal szavaztak a képviselők és 11 igennel, egy nemmel, valamint három tartózkodással tudomásul vették az elhangzottakat. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült tájékoztatót 12 igennel tudomásul vették a képviselők.

A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatóban Tallósi Ferenc Sándor diákpolgármester számolt be az elmúlt év történéseiről, gazdasági helyzetükről. A dokumentumban olvasható, hogy a kétmillió forintos önkormányzati forrást iskolai programok támogatására fordították. A tájékoztatót 13 igen szavazattal fogadták el.

A beszámolók sorában elsőként a Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló anyagot fogadták el a képviselők 13 igennel, majd a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását 11 igennel.

Az önkormányzat idei I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetével kapcsolatban Gedei József képviselő a helyi adóbevétel várható nagyságáról érdeklődött. Válaszában Bódisné Görbe Krisztina elmondta, hogy a módosítotthoz képest 206 millió forint hiányzik a helyi iparűzési adóban, és az elmúlt évek átlagának megfelelően kétszázmilliós feltöltéssel számolnak. Gedei képviselő hozzátette, hogy Jászberény egyértelműen nyertese az Európai Unióhoz való csatlakozásnak, hiszen általa négymilliárdos fejlesztéshez jut a város. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a létesítmények fenntartása többletkiadást jelent majd a város számára, kiemelve a két építendő uszodát, amelyek közül szerinte elég lenne az egyik is. Szabó Tamás válaszában elmondta, hogy valóban jó dolog az EU-hoz tartozni, de azon folyamatosan munkálkodni kell, hogy ez még jobb legyen. Az előterjesztést 11 igennel fogadták el.

Az ülés során elsőként egyhangúan elfogadott előterjesztés a Szakképzési Ösztöndíj Programról szóló 49/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására. E mellett a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására és az intézmény Szakmai Programjának módosítására, valamint a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” tárgyban kiírt pályázaton való indulás előterjesztését is 15 igen szavazattal fogadták el.

A testület továbbá tárgyalta és 14 igennel elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló határozat módosítása kapcsán a hitelcélokon módosított a képviselő-testület, az összeg továbbra is négymilliárd forint maradt. A munkásszálló építésére vonatkozó célt kiemelték és az összeget átcsoportosították. Erre azért volt szükség, mert nem találtak olyan önkormányzati ingatlant, amelynek mérete megfelelt volna a pályázatban előírtaknak – tette hozzá szóbeli kiegészítésében Szabó Tamás. Gedei és Balogh képviselők ezúttal is kifejtették ellenvéleményüket a hitelfelvétellel kapcsolatban. Végül tíz igen, három nem és egy tartózkodás mellett elfogadták a módosítást.

Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására vonatkozóan a Trió-Média-Jászberény Kft. részére két millió forintot, a Jászberényi Röplabda Klub részére 8,5 millió forintot, a JSE Vízilabda Szakosztály részére 500.000 forintot, továbbá pályázati előkészítés és tervezési keret megemelésére öt millió forintot, valamint temetői hulladékszállítás többletköltségeire 3,81 millió forintot szavaztak meg a képviselők.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?