Fejlesztések és támogatások

A nyári szünetet követően szeptember 13-án, szerdán 15 órai kezdettel tartotta őszi első rendes nyílt ülését Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Több döntést már érintettünk, most a testületi ülés egészéről közlünk tudósítást.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte a teljes létszámban, 15 képviselővel jelen lévő testületet, az önkormányzat dolgozóit, a sajtó munkatársait. A 16 napirendi pontot elfogadták, majd a két ülés közötti eseményekről tájékoztatta írásban és kérdésekre válaszolva szóban is a képviselőket a város vezetése.

Az előterjesztések során a polgármester javaslatot tett a város költségvetési előirányzatainak idei I. féléves módosítására. Szintén Szabó Tamás hozott a testület elé tájékoztatót az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, illetve ugyanezen időszak költségvetési feladatainak felülvizsgálatáról. Az utóbbihoz hozzáfűzte: a költségvetésben olyan változások történtek, amelyek szükségessé tették az anyag testület elé terjesztését. Egyrészről milliárdos nagyságrendű növekmény jelentkezett, amely az uniós finanszírozásokkal függ össze, másrészről az iparűzési adó bevételeinek módosulása és az ingatlan eladásokból származó bevételek alakulása tették szükségessé a vizsgálatot.

Gedei József módosító javaslata szerint hiba eladni az ÉMÁSZ részvényeket, azokat ildomos lenne inkább „vésztartalékként” megtartani. A képviselő hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint a polgármester túlköltekezést folytat, ami szembe megy a korábbi folyamatokkal.

Balogh Béla arról érdeklődött, hogyan kerülhetett a város olyan helyzetbe, ami szükségessé teszi a fenti előterjesztést, illetve a pályázati bevételeket, valamint az iparűzési adóbevételek tervezettől való várható elmaradását értékelte. Véleménye szerint a bevételek zöme nem végleges megtakarítást jelent, hanem a következő évekre áthúzódó feladat lesz, tehát a költségvetés szerkezetében változást nem jelent. Jelentős a közművekkel kapcsolatos előirányzott csökkentés, ami nagyságrendileg 130 millió forintot tesz ki. Ebből következik, hogy hiába van forrás, azt nem lehet felhasználni. Balogh Béla végkövetkeztetése szerint a hitelfelvételre tulajdonképpen nincs is szükség. Szabó Tamás válaszában logikai bukfencnek nevezte a képviselő okfejtését a várható bevételi maradványok és a vésztartalék felhasználására vonatkozóan. Gedei képviselő módosító indítványát a testület nem fogadta el, a polgármesteri előterjesztést viszont megszavazták.

Alvári Csaba főépítész és a polgármester előterjesztést nyújtott be Jászberény Város Arculati Kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A főépítész szóbeli kiegészítésként hozzátette, hogy a törvény által kötelezően előírt Településképi Rendelet mellett megalkotott Arculati kézikönyv egy szubjektív válogatás, amely a jó példák bemutatására helyezi a hangsúlyt. Alvári Csaba kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jogszabály összhangban van az országos rendelettel. Újdonság, hogy néhány egyéb rendelkezés is belekerült a 40 oldalas Településképi Rendeletbe, ami eddig hiányzott. Jellemzően a Településképi Szabályzat átdolgozása. Tartalmaz Településképi kötelezési eljárást, melynek célja utólagos eljárásként kikényszeríteni a rendeletben megfogalmazottakat. Az építkezések a továbbiakban is mérlegelés kérdését képezik. Tiltás, engedélyezés és kötelezettségek halmaza alkotja a Településképi Rendeletet. Ezek anyaghasználatra, formára és színekre is vonatkoznak. Baranyi László javaslata szerint a zöldterületi értékeket táblával lenne ildomos jelölni.

A képviselők megszavazták Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának a törvény előírásai szerinti felülvizsgálatát, bár a Roma Önkormányzat elnökeként leginkább érintett Rácz Tamás nem volt jelen a teremben. Gedei József hozzászólásában a tömegsport fontosságát, a fiatalok helyben tartását, a megfelelő bérezést és a másság elfogadását hangsúlyozta, míg Nagy András kiemelte, hogy a város megkapta az Idősbarát település címet, illetve méltatta kollégái munkáját.

Elfogadták a Jászberény Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozást is. Nagy András nyújtotta be az előterjesztést a Civil szervezetek pályázati kerete előirányzatból alapítványok támogatásáról szóló határozat módosítását.

Az előterjesztést az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására a polgármester kérésére tárgyalták. A kérések nagy része gyermekeket érint, ezért a polgármester kiemelten javasolta a támogatások megszavazását. A támogatási összeg közel 20 millió forint, melyből legnagyobb összegeket a JSE Jégkorong Szakosztálynak, a Yakuzák SE-nek és a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolának, illetve a Főtemplom orgonájának felújítására szánnak. A Viganó esetében a bírósági eljárás pozitív döntésének hozadékaként remény szerint csak kölcsönről van szó. Szavaztak a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány támogatásáról is 350 ezer forint összegben.

A továbbiakban ingatlanok bérbeadásáról, átminősítéséről, megvásárlásáról döntöttek. A Buzogány utcai önkormányzati ingatlanvásárlás ügyét Juhász Dániel tisztázta a testület előtt. Elmondta, hogy az ott élők renitens viselkedése miatt szükséges a házak felvásárlása, és semmiképp nem kisajátításról van szó. Utolsó napirendi pontként A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása elnevezésű program pályázatának benyújtásához szükséges saját erő biztosításáról szavaztak.

Az interpellációkat Szatmári Antalné alpolgármester asszony indította, aki bemutatta a megyei közgyűlés díszülésén átvett Idősbarát Önkormányzat díszoklevelet és tájékoztatott, hogy a jutalomként átvett 100 ezer forintot az Idősek napján bemutatott István, a király című darab támogatására szánják. Balog Donát tájékoztatott, hogy Porteleken fejlesztéseket kívánnak végrehajtani. A Thököly és a Fürdő utcai parkolók gondjára Balogh Béla hívta fel a figyelmet. Figyelmeztetést javasolt a szabálytalankodások megszüntetésére, a parkolás megkönnyítésére. A Hatvani úton szükséges lenne a kerékpárút útburkolati jeleinek újrafestése is – tette hozzá a képviselő. Szintén ő tolmácsolta a Kossuth úti lakók tiltakozását az ott létesülő autómosó ellen. Nagy András szintén az útburkolati jelek hiányára hívta fel a figyelmet, kérte a Közútkezelő nyomatékos ösztönzését. Tamás Zoltán az általa rendezett családi nap kapcsán szólott az azt kifogásolókhoz, hogy a kötetlen fórumot a lakosok és az önkormányzat kommunikációjának megkönnyítése érdekében szervezi, és hasonló lehetőség nyitva áll bármelyik képviselő előtt.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?