Eredmények és gondok

A város egyes számú választókörzetének bejárására és az azt követő lakossági fórumra került sor szeptember 20-án, szerdán. Az ott lévő gondok és panaszok megismerésére, a problémák megoldására kerestek megnyugtató válaszokat a résztvevők Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, a körzet képviselője és a város vezetői részvételével.

A város főterén, Lehel vezér szobránál gyülekezett, és indult bejárásra a képviselő-testület tagjaiból, a hivatalok és hatóságok szakembereiből, valamint a körzet érdeklődő lakosaiból összeállt kis csapat.

A Szőlő utca 7. szám alatt nemrégiben elkészült társasházi lakóépület tulajdonosainak képviselője már várta, hogy a bejárás odaérkezzen, hiszen több kérdéssel is készült. Az ott lévő nyolc lakásról az építtető nem adott át műszaki leírást, az építési osztály pedig nem adja ki azt számukra. Erre a helyzetre próbáltak megoldást találni Alvári Csaba főépítésszel közösen, megvitatva a lehetőségeket. Kérdés érkezett arról is, mi lesz a sorsa a ház előtt és mellett található közterületnek, utcarésznek, hozzákezdjenek-e annak szépítéséhez. Hajnal-Nagy Gábor türelmet kért, és elmondta, hogy a most még rendezetlen terület helyén parkoló épül – remélhetőleg pályázati forrásból.

Ez enyhítené és megoldaná a most folyamatosan fennálló parkolási problémákat az utcában és az átellenben található parkban.

A bejárás útja a Jókai Mór utcán át vezetett tovább, ahol több lakó is ugyanazzal a problémával fordult a körzet képviselőjéhez. A nemrégiben felújított utcában értetlenkedve mutatták a kapubehajtóknál túlságosan magasra épített útpadkát és az ebből adódó kellemetlenségeket. A csapadékvíz nem az úttestre folyik, hogy ott a csatornába távozzon, hanem a járdákon gyűlik össze, nagy tócsákat képezve áll meg a víz, sőt több portára is befolyik. A szemmel is látható problémák miatt a Jókai utca felújított teljes szakaszán jelentős átalakítás szükséges, ami egyelőre nem fér bele az önkormányzat költségvetésébe. Így az utcabelieknek várniuk kell a megfelelő műszaki megoldás kivitelezésére, a csapadékelvezetési anomáliák felszámolására. Az utca nem megfelelő szegélyezését végző céget terheli a felelősség, mondta Tóth Endre kommunális ágazatvezető. Majd hozzátette, hogy az építésvezető és a műszaki ellenőr a tevékenységüket vizsgálják meg, akiktől mielőbbi választ várnak a kivitelezés hibáira.

Egy forrongó helyszín következett, a Líceum utca, a jégcsarnok utcája, ahol a lakók 9 éve már, hogy hangot adnak felháborodásuknak és véges türelmüknek. Fotókkal is készültek, melyeken jól látszik, hogy megközelíteniük is nehéz saját házukat. Szinte mindenki, aki a létesítményt használja, itt jár be, itt parkol. Állandósult a nagyarányú gépkocsiforgalom, az edzéseket és mérkőzéseket látogatók jövés-menése, az éjszakai és hétvégi zajterhelés elviselhetetlen mértékű. Azt szeretnék, ha a jégpályát használók a Sportpálya utcai parkolóban hagynák autóikat, az onnét kialakított bejárást használnák. Szabó Tamás polgármester biztató választ adott a háborgó utcabelieknek, hogy véglegesen megoldják a panaszaikat okozó kellemetlenségeket. Ehhez egy utcagondnok kinevezését is megígérte, akinek feladata lesz kapcsolatot tartani, közvetíteni és intézkedni a problémák felszámolásával kapcsolatosan. Kaptak egy időpontot is, ez október vége, mikor az új kiszolgáló egység, benne a pénztár használatba vételi eljárása véget ér. Ekkor a Líceum utcából a jégcsarnokba való bejárás megszűnik. Ez a lehetőség csak vészkijáratként funkcionál majd, illetve havária esetén mentőegységek felvonulási területének lesz fenntartva.

A Líceum utca lakói ezúton is kérnek minden érintettet, hogy a Sportpálya utcából nyíló bejáratot és az ott lévő parkolókat legyenek szívesek használni, ha a jégcsarnokban szeretnének időt tölteni.
A delegáció útja az Öntő utca felé vezetett, ahol újabb panasz érkezett az első számú választókerület képviselőjéhez. Az ott lakók bírálták a sportpálya új lelátóját, de főleg annak szürke beton hátfalát, amiről úgy gondolják, még az ingatlanjuk értékét is csökkenti. Hajnal-Nagy Gábor javaslatát, miszerint zöld növényzettel be kéne futtatni azt, valamint fák és cserjék telepítésével feloldanák annak nyomasztó egyhangúságát, az utca érintett lakói elfogadták, és várják a terv megvalósítását. Az utca másik végén, ahol egy mélyebb rész található, rendszeresen összegyűlő csapadékvíz okoz gondot, olyannyira, hogy az ingatlanok megközelítése is problémás. A képviselő közölte: ennek megoldása már folyamatban van, a járda szintjét több réteg aszfalttal megemelik, és egy íves vízelvezető árok is kialakításra kerül a közeljövőben.

Nagy átjáró kerékpáros forgalom jellemzi a közeli szűk Zagyvapart utcát. Földes talajának legalább zúzottkővel való borítását kérték az itt lakók, nemcsak saját érdekükben, hanem azért is, hogy azt csapadékos idő esetén is használhassák az erre járók, ne váljon ott minden sártengerré.

A körzetbejárás lakossági fórummal zárult, melyet a Lehel Vezér Gimnázium egyik földszinti tantermében tartottak. Itt már csak néhány érdeklődő jelent meg, akik különböző témákban tettek fel kérdéseket, melyekre elsősorban a polgármester, valamint a városüzemeltetés képviselői válaszoltak.

Lakossági érdeklődésre, mely szerint tervez-e a város újabb esetleges összefogást csatornarákötéssel kapcsolatosan, mivel ezer körül van azon ingatlanok száma, amelyek nincsenek a hálózathoz kapcsolva. Elhangzott, hogy keresik az egyéni megoldásokat, amit a város egyes ingatlanok és családok esetén alkalmazhat. Arról, hogy köteles-e mindenki elvégezni a rákötést, Lányi László városüzemeltetés vezető elmondta: vállalkozások, intézmények kötelesek azt elvégezni, magánszemélyeket ilyen kötelezettség nem terhel.

Észrevétel érkezett a Zoltán utca lakótömbjét szeles időben elárasztó nagy mennyiségű porszennyezésről, melynek forrása a Conselve park mellett létesített gépjárműparkoló. Az ott lakók azt szeretnék, ha az úttakarító gép rendszeres menetrendjébe bevonnák ezt az utcát is. Valamint kérdésként merült fel, hogy szilárd burkolattal ellátható-e a kifogásolt terület. Az illetékesek elmondták, hogy az úttakarítást géppel, heti ütemezésben végzik a főtér környékén, így a Zoltán utcában is. Az adott helyen ideiglenes jelleggel kialakított parkoló burkolása nincs tervben, mivel azt ingatlant fejlesztési területként tartják számon.

Szó esett a Riszner sétány burkolatának tűrhetetlen állapotáról, a Nagykátai és a Gyöngyösi út kerékpárútjainak leépültségéről, a belterületi utak minőségéről. Elhangzott, a városvezetés célja, hogy biztonságos és időtálló kerékpárutak épüljenek, ez azonban sok pénzt igényel, így azok ütemezve újulnak meg, illetve épülnek ki városszerte. A Riszner sétány rehabilitációja egy, a Margit-sziget fejlesztését, funkcióbővítését is elősegítő eredményes pályázat esetén valósulna meg.

Végezetül, a bejárás és a fórum summázataként Hajnal-Nagy Gábor eredményesnek értékelte az erre fordított figyelmet és időt.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?