Értékvesztett világunk leképeződései

A Belvárosi esték előadássorozat keretében adott át értékes ismereteket Dr. Tóth Albert tájökológus, nyugalmazott tanszékvezető az alföld piramisait, vagyis a kunhalmokat megismerni vágyó érdeklődők számára szeptember 10-én, a Jász Múzeumban.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével nemrégiben kitüntetett előadót személyes kötődés fűzi a témához, hiszen édesapja földjén is megtalálható volt egy mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalom. Mint megtudhattuk, az elnevezés kissé megtévesztő, ugyanis már több ezer évvel a kunok megjelenése előtt is léteztek ezek a tájképi, régészeti, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő képződmények.

Jerney János őskutató szerint a kunhalom elnevezés a nép számára eredetileg ismeretlen volt, és az irodalomból terjedt el. A pontos definíciót Györffy István néprajzkutatónak köszönhetjük, aki ekképp írta körül a négy kategóriába – tell, halomsír, őrhalom és határhalom – sorolható halmokat: „olyan 5-10 m magas, 20-50 m átmérőjű kúp, vagy félgömb alakú képződmény, amely legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terült el, s nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt.”

Magyarországon ezek az alföldi kincsek természetvédelmi területnek számítanak, mivel számuk rohamosan csökken – a Jászságban több mint kétszázból már alig maradt három – a növekvő gazdasági tevékenység miatt. Az alacsonyabb halmokat felszántják, a meredekebb képződményeket befásítják, rajtuk így elszaporodik a gyom, ennek következtében nem csak a ritka növényvilág tűnik el, de a régészeti értékek is odavesznek.

Dr. Tóth Albert úgy véli, a vészesen pusztuló kunhalmok értékvesztett világunk leképeződései, ennek felismerése vezette rá, hogy 1991-ben létrehozza az Alföld programot, mely egy átfogó Alföld védelmi és fejlesztési terv. A kunhalmok megóvása közös érdek, az általuk őrzött ősi kulturális és történelmi értékekre, azok eltűnésére mielőbb fel kell hívni a figyelmet. Az informatív előadás Mikó Imre gondolatébresztő szavaival zárult:  „A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, rajta állunk.”

 

 

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?