A Jászság szellemi kincsei

A Jász Alkotók Körének tagjai évről évre kiállításon mutatják be az érdeklődőknek művészetük legjavát. Idén a Jász Múzeum ad otthont a JAK Jászapáti Művésztelepe munkáival kiegészült alkotásoknak. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára csütörtök délután került sor a múzeumban.

Huszonhárom éve Szalkári Rózsa jászapáti születésű képzőművész maga köré gyűjtötte az elszármazott és a szülőföld ölelésében maradt jász művészeket, és életre hívta a Jász Alkotók Körét (JAK) Budapesten. Innen indul a történet. A most megjelenteket, elsősorban az alkotókör tagjait Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszony köszöntötte. Hangsúlyozta rendkívüli megtiszteltetés, hogy intézményébe fogadhatja a nagy múltú közösséget, és teret adhat a jeles kiállításnak. Emlékeztetett a jászok művészetpártoló jellemére, akik közül sokan nemcsak kedvelik, de kiválóan művelték, művelik is a művészetek széles skálájának valamelyikét. Ragyogó tehetségű képzőművészek születtek és alkottak a Jászságban és szerencsére ma is rácsodálkozhatunk egy-egy friss alkotás zsenialitására.

Az igazgató asszony felidézte a múlt emlékezetes pillanatait, az 1995-ös első kiállítást, felsorolta a galériáknak helyet biztosító neves helyszíneket, a számos díjat és elismerést, kitért az apáti alkotótáborok jelentőségére. A Jászok Egyesületének támogatását élvező társszervezet, a Jász Alkotók Köre napjainkban a klasszikus képzőművészet – grafika, festészet – mellett már fotóművészekkel, írókkal és költőkkel is bővítette a közösség taglétszámát, hogy a művészet megannyi eszközével kifejezésre juttassák a szülőföldhöz való ragaszkodásukat, megfogalmazzák a Jászság szellemi kincseit.

A JAK hatvannyolcadik kiállítás-megnyitójának alkalmával a közönség ízelítőt kapott az irodalmi alkotásokból is. Szabari Bálint ifjú költő saját versét szavalta, majd Vozáry Viktória meseeposzából hangzott el részlet az író előadásában. Végezetül a közösség vezetője, D. Kovács Júlia, szabad versben megfogalmazott gondolatait adta elő.

A következőkben D. Kovács Júlia valamennyi tagot bemutatta a jelenlévőknek, majd pezsgős koccintást követően az időszaki kiállításnak helyet adó terembe invitálta az alkotókat és a közönséget. A februárig látható galériában érzelmekkel telített változatos témájú és technikájú alkotások tekinthetők meg. Dr. Bathó Edit megfogalmazása szerint a jászsági táj sokszínű arca köszön vissza a képekről. A tanyavilágnak emléket állító festményeken szinte tapintható a csend végtelen némasága, a jász utcák, házak pedig életképek, a saját valóságunk. A Zagyva békésen ölelő kanyarulatai, a színek és fények játéka különös hangulatot ébreszt. A képeken távolabbi tájak szépségei is megjelennek. Képzeletben elutazhatunk a Balatonra, vagy szemlélhetjük az egri kápolna hitet parancsoló köveit. A bibliai témájú képek sajátos látásmódot sugallnak a szemlélőnek. Csendéletre ihlette alkotóját néhány szép formájú korsó, vagy egy míves kőszobor is. A csillogó üvegmozaik képek valódi kuriózumok a kiállítás anyagában, csakúgy mint a modern idők teremtette digitális fotótechnika alkotásai.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?