Búcsú és jótékonyság

Portelek település Jézus mennybemenetele templomának búcsúját tartották május 13-án, vasárnap. Az egyházi eseményhez kapcsolódóan, jótékonysági rendezvénynek adott helyet a közösségi ház, és az udvarán felállított színpad.

A Portelek határában álló, út menti keresztek közül az elsőt, közismert nevén a Nyúl keresztet, még 1895-ben állíttatta Isten dicsőségére Sárközy János és neje, Bartal Borbála. A helyieket – ha a vasútállomásról a falu felé indulunk –, ez a kereszt fogadta és üzente számukra: hazaértek.

Balog Gyula, a Portelek helytörténetét szívén viselő polgár elmesélte, hogy a kőkeresztet egy hatalmas vihar 1989-ben ledöntötte, és azóta romokban hever. A tanyamúzeumot, helytörténeti gyűjteményt létrehozó és vezető Balog Gyula régi vágya, hogy mindenki örömére, újjáépülhessen a több száz éves emlékhely és átadhassák azt a jövő nemzedék számára. Gondolatát tett követte és a templom búcsújának napjára, mikor az elszármazottak is hazalátogatnak, jótékonysági eseményt szervezett, ami a kereszt megmentését és újjáépítését segítheti.

A búcsú reggelén a Nyúl keresztnél, rózsafüzér imádsággal kezdődött a nap, amit Taczman András diakónus vezetett. Nem sokkal ezután, a jótékonysági rendezvényre érkező vendégek, csoportok felsorakoztak a keresztet hordozó fiatalok mögé, majd harmonika kísérettel, és Boldogasszony anyánk énekével vonultak be a szentmisére, amit Szántó József főapát celebrált.

A misét követően benépesültek a közösségi ház udvarán felállított széksorok és a szervező, Balog Gyula köszöntő beszédével elkezdődött az adománygyűjtő jótékonysági rendezvény. Adománygyűjtő, mivel egy persely is kihelyezésre került, melybe, ki-ki bedobhatta anyagi támogatását a jó ügy érdekében.

Az ünnepi beszédek sorát a rendezvény fővédnöke, Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője kezdte, akinek élete első fontos pillére volt Portelek. Hiszen itt járt iskolába, az itteni emberek jóindulata és jó szándéka meghatározó volt számára a továbbiakban. Megköszönte Balog Gyula fáradozását, aki nem nagy embernek született, de a dolgok, melyeket véghezvisz, teszik őt naggyá. Tevékenysége folytán a portelkiek gyökerét, hagyományait, hitét ápoló kereszt kerül megújításra. A megvalósításban a képviselő is partner szeretne lenni, így támogatója a kezdeményezésnek. – A leomlott kereszt jelzi, hogy itt valaha élet volt, a megújított pedig üzeni, itt élet van és lesz – zárta beszédét Pócs János.

Balog Donát, a település önkormányzati képviselője köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a rendezvény létrehozásában tevékenykedett és elmondta, amit tud megtesz azért, hogy a régi műemlék méltó módon megújulhasson. A fellépéseket megelőzően Bertalan János regnáló jászkapitánnyal emléklapokat adtak át a műsorban szereplő csoportoknak.

Mindezek után népdalkörök, tánccsoportok, nyugdíjas klubok követték egymást késő délutánig a színpadon, előadásaikkal színesítve és támogatva a jótékonysági rendezvény célkitűzését. Balog Gyula elszántságát ismerve, bizonyos, hogy állni fog újra a kereszt, a 123 éves fa árnyékában az út mentén!

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?