Ünnepelt a Székely Mihály iskola

A Székely Mihály iskola alapításának ötvenedik, a névadó halálának ötvenötödik évfordulóján a Déryné Rendezvényházban kedden délután tartott ünnepség keretében emlékeztek meg a jeles évfordulókról az iskola egykori és jelenlegi pedagógusai, diákjai, a szülők és az intézmény tevékenységét elismerő városlakók.

Különleges évfordulóra emlékezünk, mely méltóvá tesz a névadó szellemiségéhez, amely áthatja az iskola mindennapjait és ünnepeit – hangzott el a köszöntőt követően a műsorvezető megfogalmazásában.

Iskolatörténeti visszatekintőjében Tukacsné Kovács Judit intézményvezető elöljáróban szintén az ünnephez fűződő gondolatait osztotta meg a hallgatósággal, melyeket Márai Sándor szavaival támasztott alá. A Székely Mihály iskola az elmúlt félévszázad folyamán számos társadalmi, gazdasági változáson, megmérettetésen esett át, egyvalami azonban változatlan maradt az esztendők folyamán. A pedagógusok és a diákok jó kapcsolata, és az a cél, hogy a társadalom számára hasznos, pozitív gondolkodású emberek kerüljenek ki a padokból. Ötven év a történelemben nem hosszú idő, de számunkra mégis meghatározó, mert ide kötődik életünk egy darabja, a közös emlékek, élmények, az itt átadott és megszerzett tudás. Ebből a közösségi munkából áll össze a Székely Mihály iskola valódi története.

A felemelő gondolatokat követően az igazgatónő az iskola történelméről szólt, amely elődjének alapítása egészen 1873-ig nyúlik vissza az időben. Az egykori lányiskola 1968-ban vette fel világhírű operaénekesünk nevét. Az intézményben 1977-től indult a zenei képzés, amely a város legjobb hangú és hallású gyermekeinek magas szintű oktatását hivatott elvégezni. Számtalan fesztiválon, hangversenyen, kórustalálkozón, zenei versenyen szerepeltek sikerrel az itt tehetségüket kibontó diákok. Az iskola kórusának színvonalas munkáját a város 1995-ben Pro Urbe díjjal jutalmazta. Jászberény legkisebb létszámú iskolájában ma 18 pedagógus szárnyai alatt, családias környezetben évfolyamonként egy osztály tanul, melynek tagjai remény szerint igényességgel, tehetséggel felvértezve indulnak az itt töltött nyolc év után tovább.

A visszatekintőt követően az iskola 2.Z osztályos tanulói adtak számot az intézményben elsajátított néptánctudásukról. Kuli Orsolya koreográfiája szerint dunántúli ugróst és dudálóst láthattunk a kicsiktől. Pócsi Virág Lackfi János zenéről szóló versét szavalta el, majd Farkasné Szőke Tünde tanárnő zongorakísérete mellett Burai Kevin tehetséges tanuló Paganini művet játszott.

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató Székely Mihály életét foglalta össze előadásában. Az opera fejedelme 1901. május nyolcadikán Spagatner Mihályként született Jászberényben, zenerajongó családban. Már az elemiben kitűnt szép hangjával, így hamarosan a templomi kórus oszlopos tagjává vált. Állítólag nélküle nem is tartottak énekkari próbát, annyira meghatározó volt a hangszíne. Az éneklés mellett a futballban is jeleskedett, aktívan sportolt és élete végéig elkötelezett Fradi drukker volt. 16 évesen Budapestre került gimnáziumba, majd egy biztosítótársaságánál kezdett dolgozni. Az éneklést nem hagyta abba, a munka mellett képezte magát, különböző lokálokban énekelt nagy sikerrel. Első nyilvános szereplésére 1920-ban az Orpheumban került sor. Három évvel később debütált operaénekesként a Városi színházban a Bűvös vadász remetéjét játszotta. Ősztől már az Operaház tagja volt, és haláláig az is maradt. Pályája üstökösként ívelt felfelé. A világ valamennyi jeles operaszínpadán tündökölt, valamennyi nagy basszusszerepet megformálta.

Leghíresebb alakításai a kékszakállú herceg, Szalasztro, Leporello, Ozmin, II. Fülöp, Borisz Godunov. 1946-ban az Operaház örökös tagjának nevezték ki, kétszer kapott Kossuth díjat, a Jászberény Díszpolgára cím kitüntetettje. 55 éve, 1963. március 22-én távozott az élők sorából. Utolsó szerepének emlékezetes szavai: „Mondjunk imát a holtakért!” Jászberény polgárai nem csak imájukban őrzik emlékét, de utcát, kórust, iskolát neveztünk el híres szülöttünkről, kiállításon tekinthetjük meg hagyatékát.

Bolla Ilona, egykori székelyes diák idézte fel az iskolaévek emlékezetes pillanatait a következőkben. Az 1985-ben Székely díjjal jutalmazott, akkori nyolcadikos ma is meghatódva emlékezik azokra az időkre, amikor az inspiráló, bátorító környezetben nevelkedett az intézmény falai között. Beszédében név szerint megemlítette tanárait, és kiemelte egy-egy jó tulajdonságukat, akiknek példája, tanácsai és gondoskodó szeretete később átsegítették az élet nehézségein.

A beszédeket követően ismét a zene és a tánc következett. A 3.Z osztály, Móri Krisztina táncpedagógus tanítványai, a Legyetek jók ha tudtok című film betétdalára adtak elő táncos jelenetet. Kiss Viktória Milyen ma Székelyes diáknak lenni címmel prózában foglalta össze az iskolai élet mindennapjait. Elmondta, hogy a Székely iskolára elsősorban a családias hangulat, a nyugalom, az összetartás, a szeretet és a jó hangulat jellemző. A negyedik osztályos kisdiákot ismét egy öregdiák követte a fellépők sorában. Mészáros Máté klarinéton Kókai Rezső dallamaival szórakoztatta a megjelenteket.

Minden évben ezen ünnepség keretében kerül sor a Székely Mihály díj átadására, melyet az iskola végzős tanulóinak legjobbjai kaphatnak az alapítvány jóvoltából. Idén Bozsó Dominik tűnt a legérdemesebbnek a kitüntetésre. A tanulót osztályfőnöke, Bús Linda tanárnő méltatta. Elmondta, hogy Dominik az osztály és a tanári kar egyöntetű véleménye alapján jogosult a díjra sokoldalú tehetsége, kiváló tanulmányi eredménye, közösségi aktivitása, kötelesség-tudása, fegyelmezettsége okán. A kitüntetett a sportban, zenében, képzőművészetben egyaránt jeleskedik. Az elmúlt évek során számos tanulmányi versenyt nyert, szép eredményeket tudhat magáénak matematika, fizika, nyelvtan, angol nyelv, helyesírás, rajz, természetismeret terén. Tanulmányait a Liska József középiskolában folytatja majd. A kitüntetett köszönetet mondott tanárainak és diáktársainak és meghatottan emlékezett vissza a Székelyben töltött nyolc esztendőre.

A műsorfolyamot Vas Mária és Balogh József, ugyancsak egykori diákok zenés műsora zárta, akik az Óz a csodák csodája című népszerű musicalből adtak elő részletet.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?