Mária lelkületével éljünk

A Főtemplom hívő közössége augusztus 13-án, vasárnap ünnepelte búcsúi szentmisében a templom titulusát is adó Nagyboldogasszony ünnepét. A katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepén arról emlékezik, hogy Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott.

Ez az elszenderülés, egyben mennyei születésnap azt jelenti, hogy a sírból nőjön ki a virág, a halálból nőjön ki az élet. Aki megfigyelte a Nagytemplom főoltárképét, könnyebben megértheti ezt. Mária földi életének végeztével hiába keresik testét az apostolok a sírnál. Nincs ott, mert felvitetett a mennybe, nem vált az enyészet martalékává. Ha mélyen belegondolunk, el is tudjuk ezt fogadni, hiszen egyszer az ő szíve dobogott a Megváltónak kilenc hónapig és az ő teste adott neki otthont, majd életet – hogy foszolhatna semmivé?

Szentbeszédében Czapkó Mihály, besenyszögi atya – aki helyettesíteni érkezett városunkba a nyáron, egyébként a tanév során római tanulmányait folytatja –, kitért arra, hogy legyen elképzelésünk, képünk Istenről, a mennyországról. A mennyország nem elfekvő osztály, nem is földi paradicsom, de nem is megsemmisülés. Isten és ember szövetségének beteljesedéseként, szövetségeként kell értelmeznünk. A szónok számba vett olyan eszközöket, amelyek a mennyország felé segítenek minket: ezek az imádság, a közösséghez tartozás, a szabadság jó megélése, a hivatásunk komolyan vétele.

Legnagyobb feladatunk, hogy eljussunk az örök életre. Errefelé tartunk, erre lettünk elhívva. Ezen az úton pedig Mária a közbenjárónk, szószólónk, odaajánl minket Jézusnak. Nem lehet őt leválasztani istenhitünktől, és életünk végén fogjuk csak meglátni, mi mindent tett értünk. – Isten azt szeretné, hogy szeressük Őt, hogy köze legyen az életünkhöz. De mindezt önként, örömmel, szabad elhatározásból tegyük. A mai nap ezért ajánljuk fel magunkat Istennek és kérjük Máriát, egyengesse utunkat úgyis, mint egyének, úgyis, mint keresztény közösség és úgyis, mint nép – zárta le szentbeszédét az atya.

Az ünnepi szentmise szentáldozással, ünnepi körmenettel és áldással zárult. Szántó József apátplébános felhívta a figyelmet az augusztus 15-i és 20-i szentmisére, amelyet városunkból sugárzott a Magyar Katolikus Rádió, utóbbit a Kossuth Rádió is.

Fotó: ifj. Pócs János

Taczman Mária

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?