A húsvét misztériuma

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Jászberényi Csoportja március 19-én, hétfőn tartotta rendezvényét, melyen Szántó József apátplébános a húsvét üzenetére hívta fel a figyelmet.

Vargáné Deme Katalin a KÉSZ helyi csoportjának elnök asszonya köszöntötte a híveket, majd Szántó József apátplébános vezetésével, közös imával vette kezdetét a rendezvény.

Ezt követően az apát úr a húsvéti előkészületek jegyében osztotta meg gondolatait. A nagyböjti időszak végén húsvét valóban a hús vételezését jelenti, ez a nap az Úr napja. „Ezt a napot az Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta” – idézett a Szentírásból.

Jézus Krisztus keresztre feszítésével, majd feltámadásával az Atya akarata valósult meg a Szentlélek közreműködésével. Jézus utat tört az egész emberiség számára és beteljesítette Isten tervét. A Szentírásban olvasható, hogy a feltámadás napján a kő elgördült, a sír pedig üres volt, és csak a leplek maradtak ott, ez ma a húsvét titka. A Messiás tanítványa, Tamás ezzel a titokkal való szembesülés miatt nyerte vissza a hitét.

Jézus áldozatként ment a keresztfára, szenvedett miattunk, hogy nekünk örökéletünk legyen. Ez a szeretet erősebb a halálnál. „Én vagyok a feltámadás és az élet! Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” Ennek befogadására kell megnyitnunk a szívünket, ez jelenti az abszolút jövőt számunkra.
A húsvéti titok belső egysége a szenvedés, a halál és a feltámadás. Az utóbbit, amikor a szeretet és az élet győz a halál felett, ezeket a misztériumokat, az utolsó vacsorát ünnepli az egyház nagycsütörtök este. A bűnbánat, a szentgyónás által szépíti és tisztítja a lelket és ez által öltözik a menyasszony, készül a királyi menyegzőre nagypénteken. Harmadnap, Jézus feltámadásakor ismét helyre állt a test és a lélek egysége, elhozta a Messiás az örökéletet. Ebben teljesedik ki a húsvét valódi üzenete, melyet évről évre ünnepelünk.

A prédikáció után feltöltődve térhettek haza a hívek és emelkedett lelkülettel készülhetnek a feltámadás ünnepére.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?