Kartávolság – Kézközel

A jelennek is megvannak a maga mesterei, akikre felnézhetünk, akiket szeretünk. A kulturális életben meghatározó szerepet betöltő képzőművészek.

Bátran állíthatjuk, hogy a Jászkürt fogadó Galériájában szombat délután megnyílt kiállítás két alkotója közéjük tartozik. Máté György szobrászművész az év elején töltötte hetvenedik, Telek Béla művésztanár az év végén tölti nyolcvanadik életévét. Ezt az alkalmat megragadva, tiszteletükre, életművük bemutatására vállalkozott a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, Kartávolság – Kézközel címmel rendezett tárlatán. A kiállítótermet zsúfolásig megtöltötték a művészek tisztelői, barátok, munkatársak, egykori tanítványok, művészetkedvelők. Ez is tükrözte mennyien szeretik az ünnepelteket. Zenével hangolhattuk lelkünket a szépre, a kiállítás befogadására. Ebben Bernhardt Andrásné és a Palotásy János Zeneiskola növendékei segítettek.

Farkas Edit a Hamza Gyűjtemény és a Jász Galéria igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket. Elmondta, a kiállítás apropóján készült katalógus elkészítésében sokan voltak segítségükre, mind anyagiakban, mind tevőlegesen, ötletekkel. Ennek apropóján, az önkormányzat részéről Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert, néhány gondolatának megosztására kérte fel. Szerinte, a művészet szerepe fel fog értékelődni. A művészek magasabb szférákat kötnek össze. A hétköznapjaikat élő embereknek új támpontokat közvetítenek, új utakat nyitnak, és erre a megtartó erőre feltétlen szükségünk van.

1645_7p_jasznaplo_9

A katalógus megalkotásában is tevékeny szerepet vállaló Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész ajánlotta a megjelentek figyelmébe a Kartávolság – Kézközel című kiállítást. Mesélt a művészekről és művészetükről. Az alkotók több mint negyven éve állnak kartávolságra egymás mellett, kollégaként, szakmabeliként, nagyon jó, közeli ismerősként és kézközel, ami egy jó barátságot jellemez. Hogy bármikor ott voltak, vannak és lesznek egymáshoz közel, ha arra szükség van.

Telek Béla munkásságának egész palettájából találunk alkotásokat. Láthatjuk, milyen nagyszerű dolgok születnek, akkor mikor valaki szívből alkot. Változatos, színpompás képek, szokatlan megoldások, tradicionális témák modern kivitelezéssel, tapasztalt szemtől újító nézőpont. Hagyományos technikákat alkalmazva viszi bele saját egyéniségét egy-egy képbe. Van, amikor lágy elmosódó vonalak, szelíd árnyalatok dominálnak. De megtalálhatjuk a karakteres, éles kontúrokat, vibráló színekkel felerősítve. Sokszor egyszerű megoldással – stílszerűen mondva – egy ecsetvonással teljesen átváltoztatja a képet. Például egy hagyományos olajfestményt visszakapar a festőkéssel. Milyen egyszerű megoldás és milyen nagyszerű. A tapasztalat és a kísérletezés találkozása.

1645_7p_zu_kasrtavolsag

Elég csak annyit mondani: Vuics István emléktáblája, a „békás szökőkút” a Promenádon, vagy éppen Gróf Apponyi Albert mellszobra, máris mindenki asszociálja hozzá az alkotó nevét, Máté Györgyét. A megbízások is igen nagy volumenű szereplői életművének, mégis több izgalmat, rejtelmességet és kihívást rejtenek saját kedvtelésére készített alkotásai. Szobrai gyakran posztmodernek, talán absztrakt, néha futurisztikus, de leginkább mégis olyan „Mátés”hangulatúak. Ábrázolásmódja, titkos esszenciája a nyers erő, a tiszta, sajátos és egyéni forma.

Előtanulmányainak egy szeletét mutatja be a tárlat, ahol az elkészült, végleges művek csupán a kiállítás kiegészítését szolgálják. A végkifejletet gondos tervezőmunka előzi meg, ezt a transzformációt láthatjuk. Azt, hogy egy gondolat csírájából miként válik kész mű. Ebből a folyamatból pasztellrajzokat, fából készült ábrákat, deszka kompozíciókat, gipsz és bronzformákat is bemutat a tárlat. A végkifejlet csupán a katarzist jelenti az elénk táruló folyamat koronájaként.

A kiállítók nevében Telek Béla köszönte meg a szervezőknek, hogy ilyen csodálatos ajándékkal leptek meg őket. Hálás a lehetőségért, a támogatóknak a segítségért és a megnyitó közönségének hogy ilyen szép számmal eljöttek.

Fogadják szeretettel kettejük tárlatát, amely november 19-ig látható a Jászkürt Fogadóban.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?