Integrált Településfejlesztési Stratégia készül

A Jászberény Városi Önkormányzat a város fejlődését megalapozó terv (Integrált Településfejlesztési Stratégia) készítését határozta el. A Stratégia célja, hogy a város problémáira megoldásokat találjon, erősségeire fejlesztéseket építsen, ezáltal egy élhetőbb, biztonságosabb, szerethetőbb Jászberény jöjjön létre. A Stratégia segítségével a lehető legtöbb fejlesztési forrást fogjuk tudni Jászberénybe vonzani.

FEJLESSZÜK EGYÜTT JÁSZBERÉNYT!

Ehhez számítunk az Ön, illetve vállalkozásaink, civil szervezeteink együttműködésre. Kérjük, ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a városfejlesztés sikeréhez, és együtt, közösen tervezzük meg Jászberény jövőjét! Az alábbiakban összefoglaltuk a tervezett fejlesztések fő területeit, amelyekhez kapcsolódóan várjuk javaslatait, ötleteit.

Hogyan tudom eljuttatni a javaslataimat?

A Jászberény fejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslataikat írásban, elektronikusan juttathatják el a

fejlesztes@jaszbereny.hu  címre.

Tájékoztatónkhoz kitölthető kérdőívet is csatoltunk, amely a

https://www.jaszbereny.hu/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/

címről tölthető le. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások számára külön-külön kérdőív áll rendelkezésre.

GONDOLATÉBRESZTŐ A FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ

 Az alábbi fő városfejlesztési területeken, milyen fejlesztéseket, változtatásokat kellene megvalósítani az Ön megítélése szerint?

 1. Járásközpont Jászberény – Jászberény járási szintű térségszervező erejének fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése.
 • a város és a környező térség, települések közötti kapcsolatok erősítése
 1. Gyarapodó és innovatív Jászberény – A helyi vállalkozások versenyképességének, ezáltal termelékenységének javítása.
 • a Felső-Jászság gazdasági zónába ágyazott gazdaságfejlesztés
 • vállalkozások innovációs képességének, technológia szintjének növelése, a fejlesztések és a kezdő vállalkozások piacra jutási feltételeinek támogatása
 • a helyi szolgáltatások minőségének javítása és turizmus potenciáljának kihasználása
 • a kulturális és kreatív gazdaság lehetőségeinek kibontakoztatása
 • az oktatás és képzés fejlesztése, a gazdaság képzett munkaerő szükségletének biztosítására
 1. Zöld Jászberény – A város és térsége környezeti állapotának javítása, a „zöld”, környezetbarát és fenntartható városfejlesztés és üzemeltetés megteremtése.
 • zöldfelületek, parkok, közösségi terek fejlesztése, bővítése
 • köz- és magánépületek energetikai fejlesztése
 • megújuló energia komplex és sokoldalú hasznosítása
 1. Digitális és okos Jászberény – Digitális város, okos megoldások alkalmazása révén a városüzemeltetés és helyi szolgáltatások fenntartható működésének erősítése, ezzel a lakosság életminőségének, illetve a vállalkozások versenyképességének javítása.
 1. Egészséges és aktív Jászberény – A helyi lakosság egészségi állapotának és szociális helyzetnek javítása. A helyi lakosság életminőségének és helyi identitásának fejlesztése a kulturális szolgáltatások és az egészséges életmód feltételeinek javításával.
 • a közintézmények, ellátórendszerek fejlesztése (egyenlő esélyű hozzáférés)
 • városi terek és környezet fejlesztése
 • közművelődés, kulturális szolgáltatások, események, rendezvények
 • sport és szabadidő-rekreáció lehetőségei
 1. Mobilis és szolgáltató Jászberény – A helyi közlekedési- és közműrendszerek lakosságbarát és fenntartható fejlesztése.
 • közbiztonság továbbfejlesztése
 • közúti elérhetőség javítása
 • kerékpáros közlekedés fejlesztése
 • zöld közlekedési rendszerek
 • közlekedésbiztonság javítása
 • közműhálózatok fejlesztése és korszerűsítése

Az előzetes tájékoztatást településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alapján adtam. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 21 napon belül, de legkésőbb 2021. június 30-ig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Amennyiben Ön a készülő stratégia véleményezési és készítési eljárásában – a meghirdetett módon túl – nevesítetten, partnerként részt kíván venni, kérem, hogy az egyeztetési eljárás megindításáról szóló felhívástól számított 8 napon belül, Jászberény város polgármesterének címezve, írásban szíveskedjék jelezni. A bejelentésben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

Jászberény, 2021. május 31.

Budai Lóránt

polgármester

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?