Felhívás Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetéssel kapcsolatos javaslat megtételére

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testület azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek akik, vagy amelyek a környezetvédelemért, a környezeti kultúra fejlesztéséért és a településkép alakításáért kimagasló munkát végeznek „Jászberény Város Környezetvédelméért Díj” elismerést adományozhat.

A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat, melyből egy díj adományozható természetes személynek, egy díj pedig jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.

A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap, melyet a polgármester ír alá.
A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összege nettó 100.000 Ft.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,
b) a települési képviselők,
c) jászberényi szakmai, civil szervezetek, intézmények,
d) legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A Jászberény Város Környezetvédelméért Díjra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsága véleményezi.
A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja a Környezetvédelmi Világnapon (június 5.) adja át.
Kitüntetési javaslatot kizárólag a 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.
Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 5. számú melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatot is.

Elfogadó nyilatkozat nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen!

A javaslattételi lap és az elfogadó nyilatkozat a város honlapján (www.jaszbereny.hu) , valamint a Városháza portáján elérhető.
Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni – a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó – ajánlásaikat és –ha szükséges – az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2020. április 30-ig.

Budai Lóránt
polgármester

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?