Egy fontos kiadvány

Negyedszázada nyújt hiteles tájékoztatást a Jászkunság történelméről és a hagyományőrzéshez kapcsolódó jelenéről a Redemptio újság, a jász és kun települések honismereti lapja. A jeles évfordulót a lap munkatársai és olvasói ünnepi műsorral köszöntötték november 21-én, szerda délelőtt a kiadó és szerkesztőség székhelyén, a Jász Múzeumban.

Az ünnepi alkalmon megjelenteket a lap szerkesztője, a kiadó Jász Múzeum Alapítvány kuratóriumi tagja, illetve a rendezvénynek helyet adó intézmény igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit köszöntötte. Bevezetőjében nosztalgiával emlékezett vissza arra az időre, amikor a redemptio 250. évfordulójára készülve a múzeum könyvtárában elhatározták az újság életre hívását. A születés körül bábáskodók, az első szerzők közül ma is sokan jelen vannak, de sajnos már néhányan nem tudják velünk ünnepelni az évfordulót, visszaemlékezni a kihívásokkal és örömökkel tűzdelt évekre. 1993-ban még csak reménykedtek abban, hogy hosszú életű lesz a lap, ma már méltán bíznak benne, hogy megéri a következő 25 esztendőt is – mondta a szerkesztő asszony, majd átadta a köszöntő szavak előadásának lehetőségét Ézsiás István emeritus jászkun főkapitánynak.

Sok mindent meg lehet tenni, de Editkének nemet mondani azt biztosan nem lehetséges – fejtette ki álláspontját a kapitány a szónoki feladatra reflektálva, ugyanis az egyéb halaszthatatlan teendői miatt távol maradó Borbás Ferenc főkapitány helyettesítésére szólíttatott fel az emeritus elöljáró. – Az identitásunk megéléséhez legfontosabb a hit megélése. Hit önmagunkban és az Istenben. A szorgalmon kívül ez az erős hit az, amely összeköti és hasonlatossá teszi a jászokat és a kunokat, amely segített beintegrálódni a magyarságba. – Beszédében párhuzamot vont a ’48-as magyar szabadságharcot követő társadalmi, gazdasági fellendülés és a redemptiót követő hasonló irányú elmozdulások között. A jászok és kunok világában annak idején elindult máig kiható szellemi pezsgést felerősítette a redemptio emléknappá avatása. A büszkeségre okot adó múltba való visszatekintést, az elevenen megélt hagyományokat kiválóan közvetíti a Redemptio újság hármas kerületet összefogó szellemi műhelye. Gondolatai záró momentumaként a virágzó jövő reményében metaforikusan cserepes virág átadásával köszöntötte az újság munkatársait a főkapitány.

Az újság fő anyagi és erkölcsi támogatója immár hosszú ideje a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet elnöke, Farkas Ferenc gratulált a következőkben az elmúlt 25 év sikereihez és kívánt további hasonlóan színvonalas működést. Redemptus elődeink szép példáját követve a jelenkor jászkunjai is támogató szándékkal kiállnak a kulturális célok mellett. Könyvkiadások, identitást fejlesztő rendezvények sora, a Redemptio újság éltetése tanúsítja az összefogás, a hagyományok, a szellemi fejlődés iránti igény erejét. A születésnap alkalmából Isten segítségével erőt és kitartást kívánt a nemes ügy továbbéltetéséhez zárszavaiban az elnök.

A Magyar Honismereti Szövetség képviseletében dr. Debreceni- Droppán Béla elnök méltatta az újságot. Az elnök elárulta, hogy felesége rokonsága révén kötődik Jászberényhez, de érdekes megfigyelés, hogy az országot járva hihetetlenül sok ember vallja magát jász gyökerűnek, valamilyen formában jász kötődésűnek. Gratulációkkal tűzdelt köszöntőjében kiemelte a közösségépítés erejét, amelyet az újság képvisel. A lap hidat képez jász és kun települések valamint generációk között is. Szerencsés, hogy támogatói háttérként mindhárom régióból – Jászság, Kiskunság, Nagykunság – ott állnak a civil szervezetek, az önkormányzatok, az intézmények. Különösen igaz ez a Jászságra, ahol a lap készül. A továbbiakban az elnök, mint a Honismeret című lap szerzője, szakértelemmel szemlézett az elmúlt negyedszázad lapjaiból. Kiemelte azt a külcsínnel összhangban álló belbecsben is tükröződő megjelenést és fejlődést, amelyen a kezdetekben fekete-fehér 12 oldalas újság színes, remek fotókkal teletűzdelt, színvonalas, tudományos értékű írásokkal 32 oldalasra gazdagodott. Értékelte a tudományos szakmai műhely munkáját, melynek nyomán hónapról hónapra tudományos forrásértékkel bíró kiadvány készül. Öröm kézbe venni az újságot a hagyományok iránt nyitott érdeklődőknek és szakmabelieknek egyaránt, hiszen anyagai az élet számos terültén – oktatásban, kutatásban, hagyományőrzésben, honismeretben – felhasználhatók, vagy inspirálók lehetnek. Külön értékelendő, hogy az újság képes a megújulásra, a kor követelményei szerinti kihívások megoldására, a digitális forma elérhetőségével a felnövekvő generáció bevonására az olvasótábor közösségébe. A méltatás során dr. Debreceni-Droppán Béla felidézett több lapszámot és írást, kedves fotót, amely különösen megragadta érdeklődését. Az előtte szólókhoz hasonlóan az elnök is további sikereket és kitartást kívánt a jövőre a lap főszerkesztőjének és munkatársainak.

Szabó Tamás polgármester a város közösségének elismerő szavait közvetítette, illetve az ünnep apropóján Szatmári Antalné alpolgármester asszony társaságában az önkormányzat ajándékát nyújtotta át dr. Bathó Editnek. Emlékeztetett, hogy a redemptio összefogásának eredménye gazdasági fejlődést indított el a hármas kerület életében, hasonlatosan a Redemptio újság születéséhez, amely egy szellemi fellendülést hozott a régióba. A polgármester saját és a város nevében további, okulásunkra szolgáló sikeres munkát kívánt a jövőre vonatkozóan. Az igazgató asszony a város nyújtotta anyagi és szellemi támogatást írásba foglalt dokumentummal, valamint egy jász tulipános kitűző átnyújtásával hálálta meg Szabó Tamás polgármesternek.

Az annak idején Muhoray Györggyel útnak indított, majd Kiss Erika szerkesztésével kiadott újság életében soha nem volt anyag vagy szerzőhiány – fejtette ki Bathó Edit. A jászok kissé grafománok, így itthonról sokkal több anyag érkezik be a laphoz, mint kun társainktól. A kizárólag társadalmi munkában dolgozó munkatársak között azért akad kun településről is rendszeres szerző. Közülük az egyik, már kezdetektől jelen lévő kolléga dr. Bartha Júlia néprajzkutató, turkológus Karcagról. Ő volt a jubileumi műsor következő hozzászólója. Visszaemlékezett a kezdeti aggodalmakra, majd a sikeres folytatásra, amely 25 éve bizonyítja a lap létjogosultságát. Kiemelte azt a jász és kun identitástudat erősítő, közösségteremtő feladatot, amelyet az újság teljesít. További erénye a tudományos ismeretterjesztésben való szerepe, amelyhez a szerzőknek külön gratulált, és további hasonló színvonalas működést kívánt a következő 25 évre.

A lapban több népszerű sorozat is helyet kapott az idők folyamán jeles elődeinkről, épített környezetünkről. Ezek egyik szerzője Csörgő Terézia tanárnő, aki a jász szerzők képviseletében kapott szót az ünnep keretében. Méltatásában kedvenc rovataiból szemezgetve az írások tükrében újra betekintettünk régi mesterek műhelyeibe, elszármazottak és neves eleink életébe, hagyományőrző programokba. Ódon épületekkel ismerkedhettünk jász- és kun településeken, megnéztük mit főztek őseink, vagy tanulmányozhattuk a tanárnőnek oly kedves, tájunkra jellemző ökológiai ritkaságokat. Humorral átszőtt visszatekintője vidám hangulattal zárta a beszédek sorát.

A születésnapos újság főszerkesztője jubileumi díszoklevéllel és tulipános kitűzővel hálálta meg a kollégáknak, szerzőknek, fotósoknak, a terjesztőknek, a nyomda képviselőinek, az adminisztrációban segítőknek az elmúlt huszonöt év segítő munkáját. A ceremóniára az ünnepi ebéd elköltése tette fel a koronát.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?