Polgármesteri sajtóközlemény a Malom-projektről

A Malom-projekt kapcsán sokan, sok mindent mondanak, állítanak. Ezért Budai Lóránt polgármester úgy ítélte meg, itt az ideje, hogy a város lakói átfogó tájékoztatást kapjanak az ügyről. Ennek apropóján készült el az alábbi, polgármesteri sajtóközlemény.

Az előzmények

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. július. 12-én  beadta pályázatát a Fecske Malom újrahasznosítására (TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001)

A támogatói döntés jóváhagyása 2017. június 30-án megtörtént.

A Támogatói Szerződés (TSZ) 2017. augusztus 7-én hatályba lépett. A TSZ-t több alkalommal is módosították a projekt tervezett befejezése időpontjában. A legutolsó módosítás szerint a projekt befejezésének véghatárideje 2021. február 28. volt.

A támogatási összeg összesen 800 millió forint volt, amit 2017. szeptember 1-jén utaltak az Önkormányzatnak.

A pályáztatási eljárás ideje 2018-2019. volt.

Egyik ajánlattevő (mely ajánlattevő közül az egyik az EcoSaving Kft. volt), sem jelent meg a

munkaterület bejárásán. Ez azt jelenti, hogy a 1.149.575.204,-Ft. értékű szerződést a nyertes ajánlattevő EcoSaving Kft. úgy kötötte meg, hogy nem volt számára érdekes, hogy milyen területen fog építkezni.  A későbbiekben aztán az is kiderült, hogy a munkaterületen kívül a terveket se tanulmányozta, hiszen a kivitelezés során küldött akadályközlései egyértelműen arra utalnak, hogy nem volt tisztában a feladattal, amit elvállalt.

A pályázati anyagok is egyértelműen azt mutatják, hogy az EcoSaving Kft. nem rendelkezett a feladat elvégzéséhez szükséges kapacitással, különböző alvállalkozók („kapacitást biztosító más személyek”) bevonásával igyekezett megoldani a kivitelezéshez szükséges létszámot és szakmai ismereteket. Ezek a pályázati anyagban szereplő „kapacitást biztosító más személyek” a kivitelezés során, az építési napló szerint már nem vettek részt a kivitelezési munkálatokban.

A pályázati anyagok között az ajánlattevő EcoSaving Kft. semmilyen rá vonatkozó referenciát nem csatolt és a „kapacitást biztosító más személyek” közül is csak egyetlen cég csatolt referenciát, egy óvoda felújításáról, aminek értéke 500 M Ft. volt, tehát meg sem közelítette a tárgybeli kivitelezés volumenét.a pályázat nyertese, az EcoSaving Kft., aminek jegyzett tőkéje 2015 óta változatlanul 5 M Ft., ügyvezetője egy akkor 26 éves fiatalember (Kardos Dániel), aki ekkorra már, fiatal kora ellenére, számos cég tulajdonosa és ügyvezetője, mely cégek szép számmal nyertek közbeszerzési pályázatokat.

A cég FB oldalán magukról ennyit írnak: https://www.facebook.com/ecosavingkft

Kik is vagyunk? Egy fiatal, dinamikus csapat, megfelelő szakmai kompetenciák birtokában,

                      akik megvalósítják az Ön elképzeléseit az építőipar és az energetika világában. Fontos számunkra, hogy az elvállalt munka teljes körű figyelmet kapjon és megfelelő minőségben a megbeszélt határidőre tudjuk elvégezni a megbízást. „

 

Szerződéskötés

Az Önkormányzat az EcoSaving Kft.-vel 2019. július 2-án megkötötte a Vállalkozási Szerződést (Szerződés) a teljes beruházás kivitelezésére (generálkivitelezés)

A szerződés lényeges elemei:

– 1.149.575.204,-Ft. Vállalkozói díj

– Határidő: 2020.08.31.

– Előleg: A vállalkozói díj 25% (a végszámlában -100% készültség- kerül elszámolásra)

– Vállalkozói díj megfizetése: 3 db részszámla (25%-50%-75% készültségkor) és végszámla a

100%s készültségkor.

– Helyi hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: 6 fő a teljes kivitelezés időszaka alatt.

– Kötbér: 0,5%/nap késedelmi kötbér; 30% meghiúsulási kötbér

– 5% jóteljesítési garancia, ami az utolsó vállalkozói díjrészletből kerül visszatartásra.

A Szerződés, amit 2017.ben dr. Szabó Tamás Polgármester kötött a Vállalkozóval, az Önkormányzat számára egyértelműen hátrányos volt, mert

– azzal, hogy az előlegként megfizetett összeggel csak az utolsó díjrészletben kellett volna elszámolni, a Vállalkozót az utolsó 25%-nyi teljesítésre semmi nem kényszerítette,

– a jóteljesítési garanciát, tekintve, hogy a 75%-s készültség esetén már a 100% vállalkozói díj kifizetésre került volna (ld. „Vállalkozói díj megfizetése” fent), már nem volt miből levonni.

 

A beruházás

A munkaterület átadására és az előleg díjbekérő kiállításra 2019. július 4-én került sor.

Előleg átutalása 287.393.801,-Ft 2019. július 5-én.

A Vállalkozónak 2019. július 4. és 2019. október 8. között nem voltak problémái.

Munkát ugyan keveset és lassan végzett, amire a műszaki ellenőr rendre felhívta a figyelmet. Az építési napló bejegyzései nem tartalmaztak a munkavégzést gátló akadályokat.

A Vállalkozó 1. akadályközlése 2019. október 8-án.

A Vállalkozó ekkor hivatkozik arra, hogy nem volt rendben a munkaterület átadása (3 hónap telt el az átadás óta), különböző olyan problémákba ütközött, amik nem lettek volna problémák, ha a helyszín és a tervek ismeretében indul a közbeszerzési pályázaton és köti meg a Vállalkozási Szerződést. Ekkor már várható volt, hogy a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választás eredményeképpen esetleg változik a polgármester személye és a közgyűlés összetétele.

A Vállalkozó 2019. október 9-én azt kérte, hogy a Szerződésből eredő díjkövetelésének zálogként történő lekötéséhez az Önkormányzat járuljon hozzá.  Az önkormányzat hozzájárulása 2019. október 10-én ahhoz, hogy a vállalkozó a szerződésből eredő díjkövetelését zálogként kösse le. A nyilatkozat szerint ezt követően az önkormányzatnak nem volt lehetősége arra, hogy a vállalkozói díj szerződésben rögzített feltételek meglétét követően a díj fizetését akár hibás, akár késedelmes teljesítés esetén visszatartsa, azzal kapcsolatban bármilyen jogcímen beszámítással éljen.

A 24 órán belül kiadott hozzájárulás után az önkormányzat egy olyan likviditású céggel (EcoSaving Kft.) szemben kényszerül(t) perben érvényesíteni követelését, amelynek likviditási mutatói érdemben kizárják azt, hogy egy megítélt követelést végre lehessen hajtani. (2018-0,93, 2019-0,59, 2020-0,63). Ezen mutatók azt jelzik, hogy az EcoSaving Kft. likviditása az adott időszakban elégtelen.

Amennyiben a jelzett hozzájárulás nem történik meg, úgy az Önkormányzat kötbér illetve egyéb igényét a vállalkozói díjjal szemben beszámítás, vagy kifogás útján jogosult lett volna érvényesíteni.

 

2019.10.13. Önkormányzati választások. A megismételt választást követően a polgármester Budai Lóránt lett, de november 10-ig, a hivatalos átadás-átvételig, a polgármesteri jogokat még dr. Szabó Tamás gyakorolta.

A  2. sz akadályközlés a Vállalkozó részéről 2020. február 11-én, melyben  geodéziai és támfal problémákat, „tervezési hiányosság” említ. Mindezt több, mint 6 hónappal a munkaterület átvételét követően!

A 3. sz akadályközlésében, 2020. március 14-én a kivitelező EcoSaving Kft. természetesen már köztudott, hogy az építőipar a járvány alatt „változatlanul működött”. arra hivatkozik, hogy a járványhelyzet miatti intézkedések akadályozzák a teljesítését. Ugyanakkor mára már köztudott, hogy az építőipar a járvány alatt „változatlanul működött”.

A 4. sz akadályközlésében 2020. április 14-én az EcoSaving Kft. ismételten olyan tervhibákra hivatkozott, melyek már a pályáztatási időszakban is ismertek lehette volna, ha tanulmányozza a terveket és megtekinti a munkaterületet.

Az 1. részszámla 2020. április 29-én  287.393.801,-Ft.

Az 5. sz akadályközlés 2020. május 2-án  építészeti, statikai problémák miatt a vállalkozási időszak 10 hónapjában, amikor már a befejezési munkálatokat kellett volna végezni. Ezt követően az EcoSaving Kft. a kivitelezési munkát leállította, az addig is csekély létszámú dolgozókat levonultatta.

                      Mivel az akadályközlések jelentős részben tervezési hibáknak tudják be az akadályt, a Vállalkozási Szerződés szerint is megalapozatlanok, hiszen a Szerződés 1.7 pontja szerint az EcoSaving Kft. megismerte mindazt a műszaki dokumentációt, ami alapján a kivitelezést le kellett volna bonyolítania. A kivitelezés megkezdése után tíz hónappal nem hivatkozhatott arra, hogy az általa átvett és megismert tervek, költségvetés ellentmondásos vagy hiányos. De amennyiben nem így lenne, sem volt EcoSaving Kft. eljárása jogszerű, mert a feltárt tervhibák”-ról valamint egyéb „zavaró körülmények”ről csak azok felmerülte után hónapokkal született akadályközlés.

Az 1. részszámla kifizetése 2020. május 12-én.

  1. június hónaptól senki nem dolgozik a munkaterületen

Személyes egyeztetés a Polgármesteri Hivatalban a kivitelező képviselőjével 2020. június 25-én. Az egyeztetésen egyértelművé vált, hogy a kivitelező képviselője a minimális szakértelmet sem birtokolja, felelős műszaki vezetője rendre változik, felelős nyilatkozattételre mindketten alkalmatlanok, a műszaki ellenőr kérdéseire képtelenek válaszolni. Ígéretet tesznek arra, hogy mindazokra a kérdésekre, amikre nem tudtak válaszolni, majd írásban visszatérnek, de erre aztán soha nem került sor. Munkát nem végeztek azt követően sem.

A  Szerződés azonnali hatályú megszüntetése 2020. július 2-án történt meg.

 

Miért történt a szerződés azonnali felmondását követően

Az Önkormányzat látva a kivitelező alkalmatlanságát, nem látott esélyt arra, hogy a munka egy esetlegesen meghosszabbított határidőre elkészül. Egyértelmű volt, hogy az EcoSaving Kft. létszámhiánnyal küzd, a munkavégzés irányítása nem megoldott, az építési napló felületesen és hiányosan vezetett, az elvégzett munkákhoz kapcsolódó műbizonylatok, teljesítmény nyilatkozatok, hulladékbizonylatok hiányoznak.

                     A szerződés teljesítésének valós szándékát megalapozottan vonta kétségbe a szerződéses vállalkozói díj elzálogosítása, az időhúzó, alaptalan akadályközlések sorozata és a munkaterületről történt tényleges levonulás, (dolgozói létszám csökkenése). Vállalkozó a kivitelezés során tanúsított magatartása rendeltetésellenes joggyakorlás, és nem egy építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként folytató vállalkozótól elvárható magatartás. Egyértelműen levonható az a következtetés, hogy az EcoSaving Kft.-nek nem is volt szándéka a szerződés teljesítése és rosszhiszeműen állított elő olyan helyzetet, amikor, az előleg és az 1. díjrészlet kifizetésével, valamint a követelés elzálogosításával már lényegében jelentős profitot termelt (különösen az elvégzett munkához képest), és az önkormányzatnak semmi esélye nem maradt követeléseinek pénzügyi érvényesítésére.

A kivitelező a Szerződés megszüntetését tudomásul veszi (2020. 07. 15-17.) és ígéretet tesz a munkaterület és az elszámolás átadására 2020. június 31. napjáig

  1. június 16-án közjegyző kíséretében az Önkormányzat képviselői megjelentek a munkaterületen abból a célból, hogy közjegyző jelenlétében rögzítsék a munkaterület állapotát valamint a munkaterület átadását. A munkaterületre a megjelenteket az EcoSaving Kft. által megbízott biztonsági őr nem akarta beengedni, de később erre mégis engedélyt adott.

Az EcoSaving Kft. levelében közölte (2020. július 29-én), hogy az elszámolás megtörténtéig nem fogják a munkaterületet visszaadni, kifejezetten megtiltotta a tulajdonos önkormányzat számára a munkaterületre történő belépést.

EcoSaving Kft. 2020. július 31-én az építési naplóba feltöltötte az elszámolását, ami alkalmatlan volt a Felek közötti elszámolásra a műszaki ellenőr véleménye alapján is.

Többszöri levélváltás (2020. október 10. és 2021. január 11. között) a munkaterület átadására, az elszámolás elkészítésére és a már elkészült épületrészek „téliesítésére”. Az EcoSaving Kft. rendre elzárkózott a munkaterület átadásától annak ellenére, hogy a Vállalkozási szerződés megszűnését tudomásul vette és ígéretet is tett a levonulásra. Időközben beállt a hideg, csapadékos idő, de a vállalkozó nem tett semmit a már elkészült épületrészek védelme érdekében, sem a tulajdonosnak nem engedte meg, hogy elvégezze ezeket. A téli fagyok miatti állagromlás a már elkészült épületrészeken jelentős kárt okozott.

A munkaterület visszavétele 2021. január 11-én közjegyző jelenlétében. Miután a munkaterület visszaadását az EcoSaving Kft. megtagadta, de a munkaterületet valójában nem őrizte, hiszen az élőerős őrzést megszüntette és csak néhány kamerát szerelt fel, amit ki tudja, nézett-e valaki, az Önkormányzat elsősorban az élet- és vagyonbiztonság, másfelől az állagvédelem halaszthatatlansága, harmadsorban a projekt folytatásához szükséges további lépések megtétele miatt a munkaterületet közjegyző jelenlétében, jogos önhatalommal birtokba vette. Az EcoSaving Kft. semmilyen jogi lépést nem tett, mindössze a FB oldalán jelentetett meg egy közleményt.

A jogszabályoknak megfelelő elszámolás azóta sem történt meg. A már elkészült munkák igazolására Vállalkozó nem csatolta a megfelelő műszaki dokumentációt.

Vállalkozó nem tudta igazolni az építési hulladék megfelelő elhelyezését (hulladékbizonylat hiánya), de az építési törmelék szabályszerű elhelyezésére vonatkozó szigorú szabályokat egyértelműen megszegte és felmerül a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntettének gyanúja is.

Vállalkozó nem teljesítette a helyi hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazására vonatkozó szerződéses vállalását, ami miatta Közbeszerzési Döntőbizottság mindkét felet 500.000-500.000,-Ft. bírsággal sújtotta.

Vállalkozó már a kivitelezés megkezdésétől alacsony hatásfokkal dolgozott, a munkavállalói létszám a kivitelezésen végig alacsony volt és 2020.06. hónaptól már senki nem dolgozott a munkaterületen. Vállalkozó a munkát megszervezni nem tudta, szakmailag sem volt alkalmas ilyen volumenű beruházás kivitelezésére.

Vállalkozó alkalmatlanságát megalapozatlan, késedelmesen előterjesztett akadályközlésekkel próbálta menteni.

 

Kapcsolat az Iránytó Hatósággal

Az Önkormányzat 2020. július 14-én tájékoztatta az Irányító Hatóságot (IH), hogy az EcoSaving Kft.-vel kötött vállalkozói szerződést egyoldalúan megszüntette (elállás).

Mivel az Irányító Hatóság 3 hónap alatt sem reagált a fenti levélre valamint az Önkormányzat által kezdeményezett szerződésmódosításra sem (ezzel megsértve a 272/2014 Kormányrendelet  86. § (3) bekezdését, az Önkormányzat 2020. október 30-án ismételten kérte az Irányító Hatóságot, hogy soron kívül hozzon döntést az ügyben.

Mivel az Irányító Hatóság továbbra sem válaszolt a fenti megkeresésekre az Önkormányzat a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő szervezethez fordult 2021. január 11-én az Irányító Hatóságnál történő közbejárásért.

Majd egy évvel az első megkeresést követően, 2021. június 29-én  az Önkormányzat ismételten megkereste az Irányító Hatóságot, hogy végre választ kapjon a 2020-ban feltett kérdésekre, de ez is megválaszolatlan maradt.

A Pénzügyminisztérium mint Irányító Hatóság 2021. július 7-én arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a támogatási szerződéstől történő okot adó körülmények kivizsgálását megkezdte.

Az Irányító Hatóság az Önkormányzat által 2020. augusztus 28-án kezdeményezett támogatási szerződésmódosítással kapcsolatban annyi tájékoztatást adott 2021. július 22-én, hogy annak elbírálása „folyamatban van”.

Az Irányító Hatóság 2021. július 28-án arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a módosítási kérelmet elutasította.

A Közreműködő Szervezet a Malom projektre vonatkozóan pénzügyi felfüggesztésről tájékoztatta 2021. augusztus 2-án az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat kifogást nyújtott be a szerződésmódosítást elutasító döntés ellen 2021. augusztus 6-án.

A Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásért és Fejlesztéspolitikai Jogi ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága annak ellenére, hogy kifejezetten elismerte, hogy az Irányító Hatóság megszegte a 272/2014. kormányrendelet 86. § (3) bekezdését és nem tartotta be a kérelmek elbírálására irányadó 30 napos határidőt, az Önkormányzat által benyújtott kifogást 2020. Szeptember 1-jén elutasította.

A fent hivatkozottak ellenére az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárás megindításáról értesítette az Önkormányzatot 2021. szeptember 7-én.

 

Feljelentés

Az Önkormányzat 2021. január 11-én feljelentést tesz hivatali visszaélés (és esetlegesen megvalósuló egyéb tényállások) tekintetében. Január 21-én az Önkormányzat adatszolgáltatást teljesít a feljelentés tekintetében. Az eljárás azóta folyamatban van.

A kivitelezés és a munkaterület átadásának késedelme miatt új közbeszerzési eljárást nem lehetett kiírni, emiatt a Pénzügyminisztérium a Támogatási Szerződést felbontotta (2021. október 10.) és a már átutalt támogatási összeget és annak kamatait az Önkormányzatnak nagy valószínűséggel vissza kell fizetnie. Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés felmondása és a támogatás összegének visszafizetése ellen jogorvoslattal élt.

 

A perben eddig az alábbi követeléseink vannak:

meghiúsulási kötbér (344.872.560,-Ft.)

– teljesítéssel nem fedezett vállalkozói díj visszafizetése (314.983.606,-Ft.)

Az Önkormányzat eddig kártérítési igényt nem jelentett be összegszerűen, de a Bíróság felé már jeleztük, hogy jelentős mértékű kárt szenvedett.

– a munkaterület indokolatlan és jogellenes birtokban tartásával összefüggésben keletkezett állagromlás (téliesítési munkák elmaradása), őrzés költsége

– az építőanyag árak emelkedéséből (kb 60%) eredően a kivitelezés megnövekedett költségei

– a kivitelezés befejezéséhez szükséges költségek (terveztetés, engedélyezés, új közbeszerzési eljárás, az állagromlással érintett részek javítása, visszabontása)

– a támogatási összeg megvonása, visszafizetési kötelezettsége.

Itt tartunk most. Természetesen az ügy kapcsán minden olyan további fejleményt, amely már közzé tehető, a nyilvánosság számára elérhetővé fogjuk tenni.

 

Budai Lóránt polgármester

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?