Feladatok a hatos körzetben

Körzetbejárásra és az azt követő lakossági fórumra várta Juhász Dániel önkormányzati képviselő a 6. számú körzetben élőket, április 4-én, szerdán a képviselő-testület tagjaival és illetékes szakemberekkel.

A Monostori úti iparterületen kezdődött a bejárás a városhatáron túl, az egykori Aprítógépgyár valamikori telephelyén. A terület még magán hordozza a rendszerváltás idején nem rendezett, és azóta sem normalizált viszonyokat, például a „belső használatú” közművek tekintetében. Az önkormányzat sok közterülettel rendelkezik ezen helyen, de kevés az oda jutó figyelem és forrás. A néhány lakóház mellett oktatási intézmény, és jellemzően több ipari és kereskedelmi vállalkozás található itt, amelyek meglehetősen nagy járműforgalmat bonyolítanak. A szilárdburkolatú útszerkezet teljesen elhasználódott, felújítása régen esedékes volna. A lakóingatlanok pedig csak földúton közelíthetők meg, ide jó volna legalább egy kőszórásos utat kialakítani.

A Móczár Miklós utca, a város ebben az irányban egyik utolsó utcája, melyben folyamatosan épülnek új lakóházak. Pár éve készült egy útalap kőszórással. Ennek egyik problémája, hogy nem ér végig az utca teljes hosszán, a másik pedig az út állapota. A lakók végleges megoldást szeretnének, stabil, jó utat, de ennek megvalósítása nem valószínűsíthető, amíg tartanak itt az építkezések.
Kőszórással megoldott meghosszabbításnak és a meglévő út olyan karbantartására keresnek megoldást az illetékesek, mellyel az hosszabb ideig használhatóvá tehető. Felmerült még a telkekről való csapadékvíz-elvezetés problémája, a közvilágítás az utca bejáratáig való kivezetése, a Gerevich Aladár utcánál véget érő járda folytatásának, kivitelezésének lehetősége.

A Vasas horgásztavakhoz, valamint a mellette kialakított üdülőövezeti terület házaihoz, telkeihez bevezető út állapota kátyúk sorozatához hasonlítható. A Harcsapart és Süllő utca sarkán összegyűlt tulajdonosok is fő problémaként ezt nevezték meg. Mint elmondták, az elmúlt években a város részéről ezen a területen semmilyen érdemi változás nem történt. Sokkal több embert érint az út használhatósága annál, mint aki ott lakik, hiszen rengeteg horgász látogatja a tavakat, sokan töltik erre szabadidejüket, és rendezvényeknek is helyet ad a horgásztanya. Az üdülőrész tulajdonosai összefogással próbálkoztak már körülményeik javításával, saját pénzből hozattak követ és azt bedolgozták az útba, de mindenképpen szükség volna egy jó minőségű kőút építésére. Helyi problémaként említették meg, hogy egy itt lakó a telkén óriási mennyiségű lomot halmozott fel, melynek felszámolásához kérték az illetékesek segítségét, közbenjárását.

A Buzogány utcát is útba ejtette a bejárás, ahol, egy több éve tartó, együttélési probléma megoldásán dolgozik folyamatosan az önkormányzat. Az itt lakók elmondták, hogy az utcagondnok intézménye, a felügyelet, a polgármesteri hivatal és a hatóságok részéről működik.

Az Öntő utcai gyalogos híd a közelben van. Ez keskeny, viseletes, felújítása esedékes lesz a közeljövőben. A hídon állva felmerült a belső Zagyva „örökös” vízpótlási problémája, melynek megoldására az illetékesek szerint folyamatos az egyeztetés a vízügyi hatósággal.

A Dr. Warga László utcában lakók az elmúlt évi bejárás alkalmával is számtalan problémával szembesítették képviselőjüket és a városüzemeltetés szakembereit. Az eltelt idő alatt nem sok mindent sikerült itt megoldani. Továbbra is maradt – többek között –, az 1984-óta ígért, második aszfaltréteg terítése az útburkolatra, a csapadékvíz elvezetésének megnyugtató megoldása, a járdák felújítása. – A területen egy komplex beavatkozás szükséges – mondta Juhász Dániel – és ígéretet tett annak napirenden tartására.

A Pákász utcából egy tulajdonos jóvoltából sikerült lejutni a telkek végén „folyó” városi Zagyva szakaszához, ahol a terület elhanyagolt, gondozatlan képet mutatott. A városgazdálkodás illetékese elmondta, hogy a hely megközelítése gépekkel problémás annak vizenyős, süppedős volta miatt, így a fűnyírás, nádvágás, iszapkotrás elvégzése nehezen megoldható, de keresnek erre is megoldást.
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény ebédlőjében tartott lakossági fórum kezdési időpontjára kicsit megkésve érkezett a hosszúra nyúlt bejárásról visszatérő delegáció. A tucatnyi érdeklődőnek Juhász Dániel elmondta, hogy a körzetben – a Ferencesek tere sarkán, a Szúnyogos utca elején – kialakított parkolóhelyeken és útfelújításon kívül, látványos beruházás nem valósult meg. A fórumon felszólalók egyrészt a bejáráson már hallottakat erősítették meg, valamint szeretnék, hogy az illetékes döntéshozók reagáljanak, visszajelzést küldjenek panaszos leveleikre, segítségkéréseikre.

A továbbiakban a körzet különböző utcáiban élők beszéltek az őket és környezetüket érintő problémákról. Az Ilona utcában hatalmas tócsákban álló csapadékvízről, a Hatvani út – Boróka utca valamint Mályva – Lagzi utca kereszteződésében billegő aknafedlapokról számoltak be kezdetnek. Más szerint a Térítő – Szigony utca sarkán a szelektív hulladékgyűjtő sziget környezete tarthatatlan, majd zöld területek gondozásáról, parlagfű-mentesítéséről, hóeltakarításról hangzottak el megszólalások. Jobbító szándékú észrevételeit osztotta meg egy helyben lakó, az élhetőbb környezetért, arról mi az, amit az állampolgár elvár a városüzemeltetéstől. A felvázolt problémacsokrára, felvetéseire adott válaszokból kiderült, mindazokat csak folyamatosan lehet megoldani, de a folyamatokat lehet másképpen kezelni, és kell is.

Zárszavában Juhász Dániel megköszönte a résztvevők észrevételeit, reagálásait, és reményének adott hangot, hogy a felvetődő problémákból minél többet meg tudnak oldani.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?