Tartalmas közmeghallgatás

November 30-án délután négy órától Jászapáti város önkormányzata éves kötelező közmeghallgatását tartotta a Pájer Antal Művelődési Házban. Farkas Ferenc polgármester és a képviselő-testület tagjai sikeres esztendőről számolhattak be.

Farkas Ferenc polgármester a teljes számban megjelent testület és a szép számú érdeklődő előtt rögtön a dolgok közepébe vágott beszámolójában: – A 2017-es év, ahogyan az előzőek is a pályázatok folyamatos előkészítésével telt a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. dolgozói, a Polgármesteri Hivatal apparátusa és jómagam számára is a napi operatív feladatok ellátása mellett. Nagyon sok nyertes pályázatunk van már, amelyek állásáról a közelmúltban hallhattak egy tájékoztató keretében. Így ezekkel kapcsolatban csak a változásokat szeretném kiemelni.

– Az ipari parkot érintő pályázat egy szakasza a közbeszereztetés stádiumában van. A tavak kotrása esetében a kiviteli tervek elkészültét követően indul meg a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A termálvíz komplex hasznosítása esetében az első szakasz közbeszerzését készítjük elő. Az új sportöltöző építésére a Belügyminisztériumtól 20 millió forint bruttó támogatást nyertünk, melyet önkormányzatunk kiegészített az I. ütem megépítéséhez szükséges forrással. Kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A többi nyertes és benyújtott pályázataink esetében is folyik a háttérmunka. Esetleges tisztázó kérdések megválaszolása, hiánypótlás beküldése, potenciális ajánlat adókkal egyeztetés, tervezés és közbeszerzés előkészítés.

Kiemelte a polgármester, hogy az önkormányzat a korábban ismertetett pályázatok mellett részt vesz egy infokommunikációs modellprogramban és csatlakozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítéséhez. Újabb öt munkatárs foglalkoztatására nyílt lehetőség a program keretén belül. Nagy sikerként könyvelhető el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében, hogy két idős ember életét sikerült megmenteni az állapotjelző karkötő jelzése alapján. Ezt követően részletesen elemezte az önkormányzat és gazdasági társasága tevékenységét.

Operatív feladatok. Az SZMSZ-ben foglaltak alapján az önkormányzat kötelező feladatainak végrehajtására, a város pályázatos és önerős fejlesztésére kell elsődlegesen a figyelmet fordítani. A közszolgáltatások szervezése területén a háziorvosi körzetek átalakítása, az orvosi ügyelet szervezése és fenntartása is fontos feladat volt. Az önkormányzat testületi döntés értelmében csatlakozott Szolnok Kistérségi Társulás fogorvosi ügyeleti ellátásához. A helyi feladatok ellátásában testületi döntés és költségvetési forrás biztosítását követően a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-re bíztak jelentős mennyiségű feladatot, a már meglévő temető üzemeltetés, vásár, piac, helyi termékbolt-üzemeltetés, strand és kemping működtetés mellett. A gazdasági társaság önerőből, vagy alvállalkozók bevonásával végezte el a munkálatokat.

Helyi közutak, járdák javítása, karbantartása. Közút, parkoló és kerékpárút burkolat javítás összesen 2.200 m2, ami duplája mint tavaly, és közel ötven gyűjtőutat, utcát érintett. Padkaszél rendezés a gyűjtőutakon (Új utca, Nyárfás, Szabadság, Vasút, Temető, Lehel utcák). Járdák építése a Rózsa utcában és a Nyár utca volt. A Kocsér utca elkészítése is tervben van, a kivitelezés időjárás függvénye lesz. Megkezdték a forgalomszabályozási terv alapján a forgalmi táblák kihelyezését, illetve pótlását (Nyárfás u., Árvai utca, Kisfaludy utca).

Zöldfelület (központ) gondozás. A virágosítás és parkgondozás az éves menetrend szerint történt: nyár elején egynyáriak, ősszel hidegtűrő virágok telepítése történt. Folyamatos volt az öntözés, parkgondozás, emellett idei nagyobb, egyéb megoldandó feladat volt az üdülőterület mögötti erdősáv kitakarítása.

Önkormányzati intézmények, egyéb ingatlanok karbantartása, javítása. A Pájer Antal Művelődési Házban homlokzattisztítás, tetőjavítás, belső festés-javítás, a Művészetek Házában padlóburkolat cseréje, festés történt. A Margaréta óvodának a kerítését javíttattuk. A volt bölcsőde, Kossuth Lajos u. 18. födém szigetelése, tetőszerkezet javítása, bádogozás, várhatóan még idén befejeződik. Az orvosi rendelő beázását megszüntették.

Az önkormányzati bérlakások esetében szükséges munkálatok a következők voltak: Petőfi út 8. csőtörés, burkolatjavítások; Temető u. 8. lakhatóvá tétele; István király út 38/A tetőjavítás, melléképület tetőszerkezet és fedés cseréje; Jókai utca 1. nyílászárók cseréje; a Szűcs utca 27. tetőszerkezet megerősítése, tetőfedés és bádogozás cseréje pedig folyamatban van.

Zárt csapadékvíz elvezető rendszer. Szükség szerint megtörtént a főbb, elzáródásra hajlamos szakaszok mosatása, zárt árkok javítása; a Nagy-Homokos tó északnyugati széli zsilip javítása egyelőre ideiglenes megoldás van, a kivitelező várhatóan idén véglegesen kijavítja.

A 2017. évi költségvetésben meghatározott módon, a fenti feladatok ellátására a Városüzemeltető Kft.-vel kötött szerződés összege az első lépésben 47.117.000 Ft volt. A költségvetés átcsoportosításával második körben még 19 MFt-ot juttatott az önkormányzat a kötelező feladatok ellátására. Megemelték a Városüzemeltető Kft. törzstőkéjét 15 millió forinttal, így támogatva a strand és a kemping fejlesztését.

Az önkormányzat egy új adatkezelő és adatforgalmi rendszer, az ASP rendszer kialakítására 7 millió pályázati forráshoz jutott, melyet már 2018. év elejétől használni kell a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzatnál és intézményeiben. Rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatást ítéltek meg önkormányzatnak több mint 8 millió forint értékben.

Beszámolója végén Farkas Ferenc így összegzett: – Összességében elmondható, hogy kötelező és önként vállalt feladatainkhoz hozzárendelt forrás rendelkezésre áll, időarányosan teljesítettük azokat. Nagy figyelmet fordítunk városunk lakosságának támogatására a bölcsődés kortól a nyugdíjas korosztályig.

A maguk részterületeiről a képviselők is sorban beszámoltak, majd a lakosság kapott szót, és kérdéseiket is természetesen feltehették. Egy a Katona lakótelepen élő hölgy az ivóvíz kellemetlen klóros szagára panaszkodott. A jelenlévő vízügyi szakember elismerte, hogy a víz megszokott íze eltűnt, de a szigorodó vízkezelési szabályok, és a mindenek felett álló egészségügyi követelmények miatt a klóros vízhez kell hozzászokni a jövőben.

Időrendet nem tartva, főleg a közlekedés problémái kerültek elő: a posta előtt a lépcső elfoglalja a járdát, a babakocsik nem férnek el. A főútról letiltott kerékpárosok elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Ugyancsak előkerült a munkahelyteremtés, illetve az, hogy több embert kellene foglalkoztatni. A parkerdő „lerablása” is sokak erkölcsi érzékét sérti, aggódnak, hogy milyen fákat telepítenek majd a tulajdonosok a régiek helyére. Egy felszólalásban bekacsintott a választási kampány is, de lehet, hogy ezt a tudósító érezte így csak. Összességében adatgazdag, sikeres évet mutató előadások, konkrét, mindennapokat érintő kérdések, nyílt válaszok hangzottak el. Megy az élet tovább.

Vélemény, hozzászólás?