A másik tehetség

Telek Béla vizuális tevékenységét két egymástól jól elkülöníthető területre lehet osztani. Az egyik a realisztikus, impesszionisztikus festői munkássága, a másik, amit Isten adta tehetségként kapott a karikatúra világa.

Karikatúráival sok sikert aratott, számos napilapban, helyi és megyei lapokban jelentek meg publikációi. Ennek a grafikai, ironikus művészeti kifejezésmódnak szinte alig van előzménye a Jászság képzőművészeti hagyományában. Karikatúráiban művészi, baráti kapcsolatainak érzelmi lenyomatait formázza meg. Rajzai határozottak, karakteresek, a szóban forgó személyek portréjának kicsit átírt formái. Ezekhez hozzátesz, személyes, érzelmi témához kapcsolódó humoros véleményével. Karikatúráiban a szereplők mind felismer­hetők, a kis túlzással megjelenített karakterjegyek mellett mindig kiegészíti rajzait a mondanivalót szolgáló elemekkel. A biztos rajztudás és a karakterek nagyszerű megjelenítése a szemlélőt vidámsággal tölti el. Ahogy erre az alkalomra készített alkotások is, melyeken a Mikulás, a közeledő ünnepek, vagy éppen a hónap műtárgyaként a Milói Vénusz bemutatását ábrázolta, valamennyin jót derült a közönség.

Festészeti munkássága koncepcióját mindig a látvány, tematikáját pedig elsősorban a környezet, a jászsági, alföldi táj határozza meg. Mindezt meghitt szeretettel, hol líraibb előadásmóddal, hol konstruktívabb megfogalmazásban örökíti meg. Számos alkalommal járt Erdélyben, ennek nyomát is őrzik festményei. A vizuális benyomások késztetik munkára és sokszor hangulat kérdése, hogyan sikerül egy-egy munka. A látványból táplálkoznak, de ecsetkezelésében és a téma laza megjelenítésében impresszionisztikus megoldásokat is felfedezhetünk alkotásain. Festői tevékenysége során többféle technikát alkalmaz, kiváló akvarelljei, temperaképei mellett kimagasló szépségűek pasztell képei és vegyes technikával készült művei és olajfestményei is.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?