Azok a koalíciós évek…

Jászberény történelmének egy szeletébe tekinthettek be az érdeklődők Cseh Dániel történész jóvoltából, aki városunk 1945 és ’48 közti eseményeit, társadalmi változásait mutatta be.

Az Országos Könyvtári Napok részeként október 6-án, csütörtökön került sor a múltidéző előadásra a Jászberényi Városi Könyvtárban. A programra érkezőket stílusosan a helytörténeti gyűjteményt őrző könyvtári szobába invitálták, ahol megannyi dokumentum sorakozik városunk múltjáról. Ez a miliő még inkább közelebb hozta a régmúlt eseményeit.

Cseh Dániel jászberényi történésztől megtudtuk, hogy Jászberény lassan polgárosodó, mezőgazdasági város volt, de az iparosok is jelen voltak. A lakosság 61,69%-a mezőgazdasági termelő volt, míg 16,8 %-uk iparos. A társadalmi rétegek nem váltak szét élesen, a lakosság többsége rendelkezett földterülettel.

A kis- és középbirtok struktúra volt a domináns. Az előzményekhez tartozik, hogy a redemptió alkalmával az önmegváltás összegéhez való hozzájárulás mértékétől függött a kapott föld mérete. A földosztást követően szabad parasztok gazdálkodhattak birtokaikon. Jászberényben a jász birtokos paraszti öntudat alakult ki, politikai szélsőségek nem nyerhettek teret. A jászok hithű katolikusok voltak, ami szintén hozzásegítette őket ahhoz, hogy megteremtsék a szociokulturális egységérzetet. Ahogy Arisztotelész bölcselete szól: ott alakul ki erős jogállam, ahol sok a középréteg.

1944-ben a Nemzeti Bizottság tagjai között többségben voltak a kommunisták. Az őrségváltás – minden olyan politikai törekvés, amely során származási alapon szorítanak ki valakit a politikából – az intézmények megszállásával és megtisztításával kezdődött, majd a polgármester lemondatásával. Jászberényben a földosztás az elitváltás eszköze volt, azaz a politikai ellenfelek, régi elitek egzisztenciájának megszüntetése.

Az 1945-ös országgyűlési választás jászberényi mérlege szerint a Kisgazdapárt 69,63 %-os támogatottsággal bírt, míg a Szociáldemokrata Párt 16,86 %-kal, a Magyar Kommunista Párt 8,44 %-kal követte. A Kisgazdapártot jelentős társadalmi beágyazottság és néppártiság jellemezte: redemptus elit, egyház, birtokos parasztság és az értelmiség. Az 1947-es országgyűlési választások helyi eredményei 51,14%-kal a Kisgazdapártot hozták első helyen, míg országos átlagban mindössze 15,34 % volt. A két választás hasonló eredményt mutatott, a bal oldalra 30% szavazott, a jobbközépre pedig 70%.

A jászberényi lakosság mérsékelten konzervatív volt tehát, amit a kommunizmus nem tudott szétszakítani.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?