Küszöb

December 18-án a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium diákjai az Intézmény karácsonyi lelki napján mutatták be a Küszöb c. színdarabot, mely egy köztes állapotról, az élet és a halál küszöbéről szól.

A színdarab központjában egy „küszöbön álló” angyal folytat párbeszédet különböző korú, foglalkozású és életállapotú lelkekkel. Ő szembesíti őket az eddigi életükkel, annak érdemeivel és hiányosságaival, valamint rámutat az Istennel, Jézussal való kapcsolat fontosságára és az irántunk érzett jóindulatára, szeretetére.

A darabban megjelenik többek között egy nagyzoló családapa, egy tudós professzor, egy öngyilkos, egy fiatal drogos lány, egy gazdag vállalkozó, egy szőkenő, egy öreg néni valamint egy hívő feleség.

Az előadás záró részében hangzanak el Jézus ítéletei ezen emberek számára. Van, akiket még visszaküld a Földre, hogy jóvátegyék eddigi hibáikat, s van, akit rögtön magához hív a mennyországba.

„Jön az örök nap, már közeledik Ő

Mennyei honba hazavinni jő”

A színdarabot néhány helyen keresztény ifjúsági énekek egészítették ki.

Zárásként és köszönetként kívánom megemlíteni a szereplőket:

Héja Eszter (9.ny), Barna Vivien (9.ny), Dragony Máté (9.ny), Berki Milán (9.ny), Tajti Zsolt (11.a), Lotz Réka (9.ny), Budai István (13.a), Ládi Kitti (9.ny), Kocsis Fanni (9.ny), Vágó Viktória (9.ny) Czakó Noémi (8.a), Fülöp Luca (8.a), Mihályi Zsófia (8.a), Suhaj Lilla (8.a), Kovács Henriett (8.a), Terjéki Dzsenifer (8.a), Farkas Zalán (9.ny), Jámbor Imre (11.b)