Az ötös körzet tervei és eredményei

Ferencvári Csaba, az ötös számú választókerület önkormányzati képviselőjének invitálásra a körzet lakói október 21-én, szerdán 16 órától gyalogos körzetbejáráson, majd a szemlét követően a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében fórumon jelezték felmerülő problémáikat a képviselőnek és a jelenlévő szakembereknek.

A 4-es és 5-ös körzet határán, a Gát utcai szennyvíz átemelőtől indított bejáráshoz több lakó is csatlakozott, akik megosztották a környék problémáit a jelenlévőkkel. Megoldásra váró feladatként merült fel a Csók hídja és az Attila utca közti terület megfelelő rendezése, parkká alakítása. Az említett közterület az egyik legforgalmasabb gyalogos és kerékpáros közlekedési csomópont a városban, a lakók szerint mégis a környék legelhanyagoltabb része.
A zöld terület megfelelő karbantartása, rendbetétele hosszú évek óta problémája a körzetnek. A járdákon balesetveszélyes a közlekedés. Kedvezőtlen időjárás esetén a hidat az Attila és a Gát utca felől is nehézkesen lehet megközelíteni a bukkanókkal teli járdákon: esős időben a sár, télen a hó okoz nem kevés problémát, miközben az ott található lakatlan területet benövő növényzet járdára hajló ágai, indái veszélyeztetik az arra közlekedőket. A képviselő elmondta, a Csók és az Attila utcát összekötő járdaszakasz megújítása, és az ezt körülölelő zöld terület parkosításával kapcsolatban helyszíni szemle alkalmával egyeztettek Alvári Csaba főépítésszel. A főépítész lakossági fórumon tartott tájékoztatójában kifejtette, nemrégiben felmérték a területet, ennek rendezéséről, megújításáról körvonalazódik egy tervezet.

Panasz érkezett a Gát utcai szennyvízátemelő miatt a szinte napi rendszerességgel jelentkező bűzre, mely nemcsak a környék lakóit, de a járókelőket is zavarja. A képviselő elmondta, a probléma 20-30 éve jelent kellemetlenséget az ott élőknek. Az elmúlt öt évben az átemelőnél két komoly beavatkozás történt az elviselhetetlen szagok megszüntetése érdekében, sajnos eredménytelenül. Mivel az üzemeltetés 2013. január 1-jével átkerült a Tiszamenti Regionális Vízművekhez, Ferencvári képviselő kérte az illetékes szakembereket, hogy forduljanak a TRV-hez annak érdekében, hogy a megfelelő műszaki technológiával ez az állapot megszűnhessen.
A Kígyó utcában csapadékvíz-elvezetési gondokat, és egy műemlék védelem alatt álló tájház gondozatlan mivoltából fakadó nem túl esztétikus látványát jelezték a lakók. Továbbá felhívták a figyelmet a szűk utcában áthaladó sűrű forgalomra, holott behajtani tilos kivéve célforgalom tábla korlátozná a közlekedést. A bejárás utolsó állomása a Kápolna utcát érintette, ahol szintén a csapadékvíz-elvezetés okoz gondot az utca gerincén. A képviselő elmondta, a kérdéses útszakasz megemelésére megvan a fedezet, remények szerint még az idén helyreállítják a megsüllyedt területet.

A körzetbejárás lakossági fórummal folytatódott a kórház ebédlőjében. A fórum elején Ferencvári Csaba képviselő köszöntötte a város jelenlévő elöljáróit, a hivatal szakembereit és a körzet lakóit, majd ismertette az elmúlt időszak eredményeit, felvázolta a jövő terveit. Tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a körzeti fejlesztési keretből útfelújítások, járdaépítések valósulhattak meg. Ezen fejlesztéseknek köszönhetően járdát építettek az Apponyi téren a Bajcsy utca és a Kossuth út egyik összekötő szakaszán, a Gém, a Pipacs, a Kápolna és az Árok utcában. Szintén ebből a keretből újul meg hamarosan a járda a Szent László utcában három lépcsőház előtt, valamint a Tompa Mihály utca egyik szakaszán, illetve a Kálvin János utcában folyamatban van a csapadékelvezetés problémájának megoldása új víznyelőkkel. Az Apponyi térre új köztéri elemek kerültek és megújult a park. A Bokor utcában kiküszöbölték a vízelvezetés fennakadását.
A jövőre vonatkozóan elmondta, hogy jelentős mértékben bővül a város közvilágítás-hálózata, mely a körzetet tekintve a Kálvin János utca garázssorát és a Szent László utcai társasházak mögötti közterületet érinti majd. Járdafelújítást terveznek a Szelei út páratlan oldalán. Megoldásra vár többek közt a Szent László utca 8-16. szám garázssorainál a megsüllyedt részek megemelése, a Kálvin János utcai úttest bitumenezése.
A fórumon többen kérték a Szél és Gyöngy utca esetleges egyirányúsítását. A Kossuth úti kereskedelmi egységekbe érkezők leparkolnak ezen keskeny úttestek szélére, így gyakorlatilag ellehetetlenedik a kétirányú közlekedés. Ferencvári Csaba elmondta, hogy az említett kérések megvalósítása engedélyekhez kötött. Ennek érdekében szükséges az érintett utca lakóinak közös megegyezése, melyet – a legtöbb tulajdonos aláírásával ellátva – írásba kell foglalni, majd eljuttatni a képviselőhöz, aki továbbítja a dokumentumot az illetékesekhez.

Egy körzetlakó hasonló problémaként – igaz a körzeten kívül – említette a Vásártér környéki közlekedési nehézségeket a hétfői napokon. Egy úr tájékoztató iránti kérését fogalmazta meg újságunk hasábjain, vagy épp fórum alkalmával az igényelhető házi komposztálók karbantartása és a megfelelő komposztálási módszerrel kapcsolatban. Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a komposztálóedény átvételekor minden új tulajdonos kap egy füzetet, amiben szerepel a megfelelő útmutató. Hozzátette, az igény jogos, és a tájékoztató mellett terveznek megjelentetni további cikkeket a Jászkürt Újságban a témával összefüggésben. A továbbiakban egyéni panaszok, észrevételek hangzottak el. Jelzés érkezett a Kórház utca elején jelentkező csapadékvíz-elvezetési problémára, illetve hiányolják az újságból a korábban havi rendszerességgel megjelenő anyakönyvi híreket.