Előremutató költségvetések

A 2016-os országos költségvetés helyi hatásairól tartott sajtótájékoztatót Szabó Tamás polgármester kedden délután a városházán.

„A város szintjén vizsgálva a kérdést az előre irányuló tervezhetőség jegyében gondolkodva ez az év az információszerzés és a döntések meghozatalának időszaka lesz. Azokat a döntéseket, melyeket városi szinten meg kell hoznunk, természetesen a központi költségvetés elemei határozzák meg. A rendelkezésre álló információk szerint a kialakított önkormányzati struktúra és annak finanszírozási rendszere stabilizálódik. Azokat a jövő évre vonatkozó szabályokat, irányokat, melyeket számunkra a központi költségvetés megjelöl, látjuk és ezáltal tervezhető a következő időszak” – fogalmazott bevezetőjében Szabó Tamás.

Ez az év a nagy elosztórendszerek közül utolsóként a szociális ellátó-rendszert is pályára állította szabályozásilag az ide vonatkozó pénzeszközökkel. A központi költségvetés magánembereket érintő változása, mely természetesen a jászberényi családokra is vonatkozik, lényegében egy ötéves folyamat részállomása. Egyértelműen haladunk az egyszámjegyű személyi jövedelemadó irányába. A célkitűzés az, hogy a ciklus végére ez elérhető legyen. Ennek jegyében a következő költségvetési évben a 16 százalékos SZJA 15 százalékra mérséklődik. Ez az egy százalékos adócsökkentés nagyjából 120 milliárdos elmaradó jövedelmet jelent az állam számára. Ezt hozzáadva az elmúlt öt év csökkenéséhez, nagyjából 600 milliárd forintot tesz ki.

A jövőben a családi adókedvezmények sora is bővül. A foglalkoztatás szélesebbé tétele, a munkanélküliség csökkenése egyértelműen jelzik, hogy egyre többen tudnak a kedvezményezettek körébe belépni. További szereplők, kereseti sávok – akár a minimálbérrel rendelkezők is – tapasztalhatják, hogy ennek a kedvezménynek megélhetés szempontjából érezhető súlya van. Az átlagos keresettel rendelkező kétszemélyes családoknál nagyjából ötvenhatezer forinttal, minimálbér esetében nyolcvanötezer forinttal, kétgyermekes családoknál évi százezer forinttal több marad a zsebekben. Stílusosan húsbavágó téma a sertéshús ÁFA-ja, mely öt százalékra csökken és huszonöt milliárd forintos bevételhiányt jelent az államháztartás részéről. Ezen intézkedések alapja a gazdaság teljesítőképességének növekedése, melynek meg van a teljesítményalapú fedezete. A gazdasági mutatók ezeket a lépéseket megalapozzák és reményt adnak a hasonló intézkedések megtételére a ciklus hátralévő éveiben.

Szabó Tamás a város költségvetése kapcsán elmondta, hogy most jutottak el arra a pontra, amikor a tervezést, együtt gondolkodást követően elkezdődhet a témában való konkrét munkálkodás. A cél az, hogy mindazon területeken, ahol a költségvetésben a büdzsé elfogadásakor visszatartásokat, illetve a feladatvállalás elodázását kényszerültek rögzíteni, most újra elővegyék. A bejövő igények és az egyeztetések során mára láthatóvá vált, hogy hol maradtak restanciák. Folytatódnak az egyeztetések, érvényes határozatok vannak a bizottságok előtt konkrét feladatokkal, azok konkrét finanszírozására.

A polgármester megragadta az alkalmat, hogy a sajtón keresztül közvetítse azt az üzenetet, miszerint ha bárkinek az az érzése támadt, hogy a városi költségvetés károsultja, terjessze be igényét a hivatal felé. A júniusi testületi ülésen tárgyalják majd a revíziót.

A polgármester tájékoztatásul közölte, hogy megtörtént a tavalyi év zárszámadása. Az általános tartalékot sikerült növelni, a tervezett kétszázmillió helyett közel 250 millió forint maradt az önkormányzat kasszájában. Az általános tartalék lehetőséget ad arra, hogy a megalapozott igényeket ki tudják elégíteni.