Fórum a Pelyhesparton

Szerdán 16 órától Baranyi László, a nyolcas számú választókerület önkormányzati képviselője tartott körzetbejárást, majd a szemlét követően 17 órakor lakossági fórumra került sor a Szent István körúti általános iskolában.
 
A képviselő a körzet lakosainak javaslatai alapján jelölte ki a bejárás helyszíneit, konkrétan a Fillér utca és Puskin sétány közterületeket. Az előbb említett utcában a képviselő a forráshiány miatt hosszú évek óta fennálló problémára, a megfelelő csapadékvíz-elvezetés és az útfelújítás hiányára hívta fel a figyelmet. Esős időjárás esetén a lehulló csapadék az egész utcát bokáig beteríti, nem kis kellemetlenséget okozva ezzel az utcabelieknek. 
A bejárás következő állomásán, a Puskin sétány garázssoránál egy tulajdonos problémaként mutatta a garázstér és az úttest szintkülönbségét – sajnos az utóbbi javára. Jelentős esőzéskor a felszínen összegyűlt csapadékvíz a garázstéren folyik keresztül az alacsonyabban fekvő Zagyva part felé. Többen panaszkodtak a pelyhesparti játszótér biztonságára. Javaslatokat tettek a játszótéri elemek korszerűsítését és bővítését illetően. 
A Szent István körúti általános iskolában a fórum kezdetén Baranyi László köszönetét fejezte ki az őszi önkormányzati választás eredményéért, a körzet lakóinak szavazataiért, azért, hogy ismét bizalmat szavaztak számára. A folytatásban a képviselő beszámolt a legutóbbi lakossági fórum óta elért eredményekről, a körzetet érintő megvalósult és forráshiány miatt elmaradt fejlesztésekről, valamint jövőbeli terveiről. 
A jelenlévők változatos témákban érdeklődtek a képviselőtől és a jelenlévő szakemberektől. Többen sérelmezték a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők környékét, amelyeket egyesek szemétlerakó helyként használnak, és ez nemcsak a körzetben, hanem városszerte megfigyelhető. A képviselő ennek kapcsán hozzátette, kezdeményezni fogja a Szent Imre Temetőnél kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők áthelyezését az utca másik oldalára. Jelenlegi helyén nemcsak városképbe nem illő, de több parkolóhelynyi területet is elfoglal.
A továbbiakban jelzés érkezett a Szivárvány Óvoda előtti járdaszakasz, az utcasarkon terebélyesedő fa balesetveszélyességére, az óvoda mögötti garázssort és Szent István Körutat összekötő utca kritikus műszaki állapotára, illetve a hiányos közvilágításra. E terület kapcsán a lakók hívták fel a figyelmet arra, hogy a kivilágítatlan, sötét utcaszakasz megfigyelőhelye lehet rossz szándékú embereknek. 
Egy szülő az óvoda területén kialakított játszóterület állapotára panaszkodott, mely ugyancsak csapadékos időjárás esetén figyelhető meg: a gyerekek a felázott talaj és ennek következtében a térdig érő sár miatt akár több napra is az intézmény falai közé kényszerülnek. E probléma megoldása érdekében a képviselő közbenjárását kérte. Hozzátette, amennyiben szükséges, a szülők akár társadalmi munkával is segítenék a terület rendbetételét.
Többen a városi térfigyelő kamerarendszer bővítésének esélyeiről érdeklődtek, ami visszatartó erőként hatna a körzetben, s ezáltal javíthatna a lakosok biztonságérzetén.