Emlékezés Trianonra

Június 4-én, szombaton a 96 évvel ezelőtti trianoni országcsonkításra emlékeztek Jászapátin. Az eseményen Jászapáti testvérvárosainak, Temerin-nek és Lancut járásnak a képviselői is részt vettek.

A Nemzeti Összetartozás Napja, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásnak évfordulójára emlékező nemzeti emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.”

Jászapáti város önkormányzata az óvodás és a kisiskolás gyermekeket bevonva a történelmi megemlékezésbe, 17 órai kezdéssel a Pájer Antal Művelődési Házban bábelőadással készült, melyben látványos elemekkel egy felvidéki vár regéje elevenedett meg.
18 órakor a Római Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium udvarán mécsesgyújtással emlékeztek nemzetünk eme szomorú évfordulójára. Beszédet mondott Dr. Wirth István igazgató, és Guszton András Temerin delegációjának vezetője. Szabari Katalin Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét adta elő, majd Bánfi Ferenc, a Jászmagyarok együttes énekesének előadását hallhatták. Befejezésül a résztvevők mécsest helyezhettek el a nagy Magyarország térképét ábrázoló táblán.

Végül közösen elénekelték a Szózatot és a Székely himnuszt.