Nyílt levél a polgármesterhez a Malom Projekt kapcsán

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke a mai napon szerkesztőségünknek is elküldte azt a nyílt levelet, amelyet Budai Lóránt polgármesternek címzett a Malom – Kulturális Központ beruházása kapcsán. A polgármester érdeklődésünkre azt mondta, hogy később kíván reagálni Tamás Zoltán levelére.

Tamás Zoltán,a Városfejlesztési Bizottság elnökének nyílt levelét az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Polgármester Úr!

Jászberény Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának elnöke – a bizottság tagjaival egyetértésben- kezdeményezek egy rendkívüli zárt bizottsági ülés összehívását a Malom – Kulturális Központ (Malom Projekt) beruházás témájában.

Az ülés időpontja: 2021. 08. 16. 9.00

Helyszíne: Jászberény, Polgármesteri Hivatal 31. sz. terem

Az ülés összehívásának célja, a Malom Projekt témában, a Polgármesteri Hivatal és a Városvezetés rendelkezésére álló iratokba való betekintés és hivatalos információkérés, mivel ez idáig ebben a témában (a szerződéstől való elállás után) semmilyen hivatalos szóbeli és írásos tájékoztatást nem kaptunk (képviselők) Öntől.

A bizottság ezen ülésén, a hivatalosan kapott információk birtokában szeretne segíteni a város helyzetén, amennyiben még lehetséges.

Az ülést megelőzően az alábbi kérdésekre kérünk írásban választ Öntől:

  1. Milyen dokumentumok (szakértői vélemények) alapján bontotta fel a szerződést, állt el a szerződéstől egyszemélyes döntésben Ön?
  2. Jelenleg milyen peres eljárások vannak folyamatban a Malom Projekttel kapcsolatban?
  3. Ki az Önkormányzat jogi képviselője ezekben a peres eljárásokban?
  4. Valós-e az a szóbeli információ, hogy az EcoSaving Kft. az Önkormányzatot visszaperelte az elmaradt haszon miatt, és milyen összeget képvisel a követelésük?
  5. Miért lett kifizetve több mint 300 millió Ft összegű, első részszámla az EcoSaving Kft-nek, miközben már a szerződéstől való elállással foglalkoztak, és a kifizetést követően rövid időn belül (2020 júniusában) ez az elállás be is következett?
  6. Miért nem folytatták le azt a belső vizsgálatot, amelyet Dr. Gedei József alpolgármester úr kezdeményezett az állítólagos hiányos teljesítés kifizetése miatt?
  7. Miért nem kaphatták meg a képviselők, a közpénzen (több mint 1 millió Ft-ért) elkészített szakértői véleményt, amely állítólag a peres eljárás része és nem mindenben támasztja alá a városvezetés elképzelését?
  8. Milyen levelet kaptak az elmúlt hónapokban a pályázatot irányító hatóságtól (büntetés, visszafizetési kötelezettség elrendelése, stb) a Malom Projekttel kapcsolatban?
  9. Amennyiben a pályázati összeg (800 millió Ft) visszafizetésére kötelezik a várost, honnan kíván pénzt szerezni a visszafizetésre, a büntetésre, a projekt befejezésére és a peres eljárások költségeinek kifizetésére?
  10. Ön, polgármester, a TRIÓ TV-ben, a város lakossága előtt tett nyilatkozatát megerősíti-e, hogy erkölcsi és anyagi felelősséget vállal az egyszemélyes döntéseinek következményeiért a Malom beruházással kapcsolatosan?

Kérem, hogy a Malom Projekttel kapcsolatos szakértői véleményeket és egyéb dokumentációkat, valamint a fenti kérdésekre adott válaszait legkésőbb 2021. 08. 13-ig szíveskedjen írásban a Városfejlesztési Bizottság valamennyi tagja számára megküldeni, hogy a 2021. 08. 16-án hétfőn tartandó zárt bizottsági ülésre érdemben fel tudjunk készülni.

Jelen levelet tájékoztatás és véleményezés céljából Jászberény Város jegyzőjének is megküldöm.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Jászberény, 2021. 08. 11.

Tisztelettel:

Tamás Zoltán

Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

 

Vélemény, hozzászólás?