Nem oszlott fel a képviselő-testület

Jászberény Városi Önkormányzat szeptember 16-án, délután három órai kezdettel tartotta rendes nyílt képviselő testületi ülését a Városházán. A testület esetleges feloszlatása miatt sokan követték figyelemmel online az eseményeket.

A testület 14 fővel volt jelen az ülésen. A tanácskozásra két sürgősségi beadvány érkezett, az egyik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 évi programjához való csatlakozásról szólt, a másik pedig a Jászberény Város Képviselő-testületének feloszlására vonatkozott. – Az utóbbival kapcsolatban, a polgármester mint előterjesztő tett szóbeli kiegészítést.

Az elmúlt időszak történései okán nem lehet meglepetés, hogy az előterjesztés a testület elé került. A testület szűk egyéves működése után a szeptember 1-i rendkívüli testület ülés megmutatta, hogy a testület hét plusz egy tagja nem a város érdekeit képviseli, hanem önös politikai célok vezérlik őket. Az elmúlt testületi ülés mindhárom pontja erről szólt – fejtette ki Budai Lóránt. „Egyértelműen ki kell mondani, hogy ezt a döntést nagyon nehéz volt meghozni, de azt látjuk, hogy az elmúlt időszak erőfeszítései ellenére sem tudott olyan konszenzus kialakulni a két térfélre szakadt önkormányzati képviselő-testület között, amely azt mutatná, hogy a város érdekeit szem előtt tartva nem tudunk a jövőben együttműködni.„

Az előterjesztés az Együtt Jászberényért 7 igen, a Fidesz 6 nem szavazata és a Mi Hazánk Mozgalom színeiben szereplő képviselő tartózkodása mellett nem került napirendre. Továbbiakban a sürgősségi indítvánnyal kiegészült, valamennyi napirendi pontot és előterjesztést egybehangzó 14 igennel elfogadták a képviselők. A testület többek között elfogadta a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2019. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót.

A sokrétű és alapos beszámoló kapcsán Dobrán Gyula, közbiztonsági tanácsnok véleményét kérték a képviselők. A tanácsnok elmondta, hogy a Jászberényi polgárőrség feloszlatta magát, jelenleg tehát nem a megújítására, hanem az újraszervezésére kell törekedni. A testület szavazott Jászberény Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. Az anyag kapcsán Nagy András képviselő számolt be egy örömteli eseményről, az Eperfa utcai fogyatékkal élők számára épült otthon elkészültéről. A házban tíz lakót már regisztráltak, túljelentkezés mellett két szabad hely áll még rendelkezésre.

Az Ifjúsági Munkacsoport munkájáról szóló tájékoztatót szintén tudomásul vette a grémium. Balog Donát elnök szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Ifjúsági Önkormányzat alulról jövő kezdeményezés alapján épül újjá, amelyet a Tempus alapítvány elnyert pályázata finanszíroz a következő egy évben. A polgármester előterjesztést nyújtott be a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására, illetve Tájékoztató került a testület elé a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Az előterjesztés és a tájékoztató tartalmának ismertetésére a polgármester Kiss József osztályvezetőt kérte fel.

– A módosításokat elsősorban a kialakult járványhelyet miatt kellett eszközölni. Rendkívüli költségvetési háromnegyed év van mögöttünk, ami a gazdaság minden szereplőjére hatással volt. A városvezetés több lépcsőben reagálta le a kialakult helyzetet, amelyet a kormányzati intézkedések jelentősen befolyásoltak. A gépjárműadó befizetése például a víziközmű fejlesztések törlését vonta maga után. A további intézkedések során zárolások történtek, majd ezeket az összegeket sajnos véglegesen törölni kellett. A legfontosabb szempont az volt, hogy lehető legkevésbé sérüljenek a működés biztonságát nyújtó szervek. Mindemellett a kockázat mára némiképp csökkent, a tervezett, de csökkentett adóbevételek vélhetően be fognak folyni. A hitelfelvételünk elbírálása viszont a mai napig függőben van. Az biztosan kijelenthető, hogy jelenleg nincs csődközeli helyzet a városban. A költségvetés a módosításokkal tartható lesz év végéig és jó alapot nyújt a következő év biztonságos kezdéséhez.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője kifejtette, továbbra sem ért egyet az elvonásokkal, zárolásokkal. Kérte, hogy majd tárgyaljanak az év végéig még beérkező kérelmekről. Bizalmát fejezte ki, miszerint a város vállalkozói közül többen lesznek olyan lojálisok, hogy adófeltöltéskor már decemberben élnek a befizetés lehetőségével. Balogh Béla alpolgármester kifejtette, az ötszázmilliós adókiesés egyaránt csökkentette a bevételi és kiadási oldalt. Ezt fokozta a pandémia miatti további 350 milliós kormányzati befizetés. A költségvetés megalkotásakor tudták, hogy legfeljebb majd csak október elején látnak tisztább képet a bevételek alakulásáról. A decemberi adóbefizetésekkel nem számolhatnak. Mindezek mellett nem mondtak le a támogatások adományozásáról, a lehetőségek szerint élnek vele. Hozzátette, legnagyobb mértékben nem a civil szervezetektől vonták meg a többletpénzt, hanem az infrastrukturális és a bérek javára történő fejlesztésekről mondtak le kényszerűen. A lehetőségeket a tények számbavételével kell alakítani a jövőben is.

A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására előterjesztéshez kapcsolódva Balog Donát a tavasszal alapított Koronavírus számla alakulásáról, a Városüzemeltetés javára átcsoportosított 28 millió forint sorsáról kérdezett. Kiss József ismertette a számla paramétereit. Elmondta, hogy 5,6 millió forint gyűlt össze, amelyből a védekezésre fordítottak után jelenleg 49000 forint maradt. A Városüzemeltetési bizottsághoz átcsoportosított összeg felhasználásáról Balogh Béla nyújtott tájékoztatást. Elmondta, hogy a képviselői igények szerint alakítják az összeg elköltését. Megpróbálják a körzetekben egyenlő arányban elosztani a pénzt, amelyhez minden képviselő javaslatára szükség lesz. Prioritást élvez a csapadékvíz kérdésének megoldása, majd az utak javítása, járdák építése, játszóterek igény szerinti rekonstrukciója.

Tamás Zoltán egyetértését fejezte ki és együttműködést ígért a körzetek élhetőségének javítása érdekében. Szintén a frakcióvezető szólt hozzá elsőként az Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciójának (2020-2024) elfogadására ponthoz. Örömét fejezte ki, hogy számos ponton ismerős elemet vélt felfedezni a koncepcióban, amely összhangban áll az előző városvezetés által felvázoltakkal, az unió és a kormány elképzeléseivel. Hozzátette, valószínűleg pénzhiány miatt jó darabig csak elképzelések maradhatnak a koncepcióban foglaltak.

Mindennek tükrében arra biztatta a jelenlévőket, hogy minden felmerülő pályázati lehetőséget aknázzanak ki. Balogh Béla szerint valójában nincsenek sem városi, sem megyei, sem országos szinten olyan valós anyagok, amelyekre tudnának építkezni. A nyílt ülés utolsó előterjesztése a helyi parkolási rendszer felülvizsgálatára, korszerűsítésére vonatkozott. Budai Lóránt ennek kapcsán cáfolta azt a szárnyra kapott hírt, miszerint a parkolás a jövőben fizetőssé válna.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?