Fogyóban a város vízkészlete

A júliusi nyílt képviselő-testületi ülésen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság írásbeli tájékoztatóban számolt be a  Jászberény vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos 2019-ben végzett tevékenységéről. A beszámolót szóban is kiegészítette a Jászberényi Üzemmérnökség vezetője, Szöllősi Péter.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója.Tevékenységük fontos része a szennyvizek elvezetése, és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényének kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járulnak hozzá. Igyekeznek egyre nagyobb hangsúlyt fektetni az üzemeltetés hatékonyságára,a felhasználói elégedettség növelésére.

A Nyugati Régió Főmérnökség két megyében, 74 településen szolgáltat ivóvizet valamint biztosítja a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást. Ezeket a feladatokat három üzemmérnökség koordinálja, amelyből az egyik Jászberény. A társaság az önkormányzatokkal korrekt, hatékony együttműködésre törekszik. Csak együttműködve lehet hatékony a Gördülő Fejlesztési Terv, amely a települések alatt húzódó több helyen elavult ivóvízvezeték rekonstrukcióját segíti.

A lakosságot a médián, illetve a számlákhoz csatolt leveleken keresztül igyekeznek informálni az aktuális történésekről, fejlesztésekről. Nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, amit szintén széles körben kommunikálnak.

Jászberényben a biztonságos vízellátás és üzemeltetés érdekében mielőbb szükséges három darab kút felújítása, új kút fúrása, a víztorony és a tolózáraknák felújítása. A szennyvízágazat esetében az átemelő felújítása sem várathat magára.

A településen az ellátandó népességszám 27439 fő a 2019 január 1-i KSH adatok alapján. A vízmű mértékadó kapacitása 12800 m3/d. A vízműtelep legfőbb gondja, hogy folyamatosan csökken a kutak vízadó képessége. Az apadás olyan mértékű, hogy kánikulában nyomáscsökkentést is okozhat a városban. A meglévő kutak maximumon működnek, azonban nagyobb fogyasztás esetén nem elég a telepre érkező vízmennyiség.

A karbantartás és a vízminőség ellenőrzés folyamatos volt az elmúlt évben is. 2019-ben az elvégzett vízmintavételi vizsgálatok száma 75 volt, amelyből 63 megfelelő és 12 kifogásolt volt. Kifogás esetén elrendelték a szükséges intézkedéseket. Összességében Jászberényben az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt vízosztásra, egyéb korlátozásra nem volt szükség.

A településen tavaly 869 vízmérő órát cseréltek le, amelyből 403 főmérő és 466 almérő volt.

A szennyvíztisztító mértékadó kapacitása 12000 m3/nap. A szennyvíztelep állapota műszakilag megfelelő, minden berendezés üzemszerűen működik. A csatornahálózat és az átemelők műszakilag megfelelő állapotban vannak. Folyamatos a karbantartás. A végátemelő viszont mihamarabbi felújításra szorul.

A tisztított szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzik. Tavaly 12 darab önellenőrzési mintavételre került sor. A téli hónapok kivételével a kibocsájtott tisztított szennyvíz (1834766 m3) minősége a megengedett határérték közeli volt.

A társaság felhívta a figyelmet, arra, hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres – legalább havi – ellenőrzéséről, karbantartásáról a fogyasztónak kell gondoskodni, megelőzve ezzel a nagyobb mennyiségű vízelfolyást. Különösen a hideg hónapokban kell odafigyelni a mérőórára, megakadályozni az elfagyást!

Jászberényben 2019-ben összesen 1060247 m3 ivóvízfogyasztást és 1012641 m3 szennyvízfogyasztást számláztak ki. Ivóvízbekötés 13517, szennyvízbekötés 12125 darab volt a városban. Az ivóvízágazat bevétele 288797 ezer Ft, a szennyvízágazaté 316934 ezer Ft volt.

Szöllősi Péter szóban hozzátette, jelen pillanatban Jászberény 33 víztermelő kút található, amelyből csupán 17 üzemképes. A fogyasztási és termelési adatokat összevetve kitűnik, hogy a város vízbázisa veszélyben van. A kutak 5600-5700 m3 vizet termelnek, a város fogyasztása 5000-5500 m3 körüli. Mindez pár éven belüli vízhiányt prognosztizál. A helyi víz összetétele vas és mangán tekintetében jelezhet határérték közeli állapotot.

A rendelkezésre álló technológia képes határérték alá vinni az értéket. A vízhálózat egy része felújításra szorul, ezt jelzi, hogy tavaly 167 csőtörést regisztráltak a gerinchálózaton és a bekötő vezetékeken. A csőtörések számának alakulásából jól nyomon követhetők a kritikus helyek, mint például a Déryné utca (11 csőtörés), Táncsics utca. A következő években a Gördülő Fejlesztési projekt keretében az önkormányzattal közösen szeretnék megvalósítani az AC vezetékek kiváltását. A jövő kihívása a vízbázis megmentése, ami egy új kút fúrását teszi szükségessé.

A továbbiakban a vezető beszámolt róla, hogy a szennyvíztelep üzemszerűen működik, részletezte az elmúlt időszak fejlesztéseit. Hozzátette idén a Szent István körűti átemelő teljes rekonstrukcióját tervezik megvalósítani.

 

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?