A Jászkürt Újság cikluszáró körkérdése az alpolgármesterekhez

A város hivatalos hetilapjaként öt év elteltével természetesen megkérdeztük az alpolgármestereket az elmúlt ciklusról. Mindnyájukat arra kértük, értékeljék rugalmas megközelítéssel az elmúlt ciklust az alábbi irányadó kérdések alapján: 1. Milyen időszakot zárunk? Mi valósult meg a 2014 őszén megfogalmazott konkrét célokból? 2. Lehet-e építeni az eddig elvégzett munkájukra a választásokat követően? Mi lehet a következő ciklus legfontosabb feladata?”

Mindig igyekszem megoldást találni

Szatmári Antalné

Az elmúlt öt éves önkormányzati ciklusban rendhagyó módon két alpolgármestere volt a városnak. Az egyik én lehettem. Szerteágazó és sokrétű feladatokat vállaltam a városvezetésben.
Munkám legnagyobb részét a szociális ügyek megoldásának szenteltem. Számtalan megkeresés érkezik hozzám nap mint nap telefonon, írásban és személyes formában is szociális kérdésekben.

Mentálhigiénés tanácsadással, megoldási alternatívákkal, iránymutatással, szociális érzékegységgel és odafigyeléssel sok-sok, elsősorban hátrányosan halmozott életkörülményű embert lendítettem át a nehézségeken, krízishelyzeteken. Sokszor csak megerősítést várnak tőlem komoly családi élethelyzetekben, de keresnek munkahelyi válságban, lakhatási gondok esetén, pénz és gyámügyi kérdésekben is. Mindig igyekszem megoldást találni, megkeresni azt az embert, irodát vagy fórumot, ahol aztán a továbbiakban előre viszik az ügyet. Telefonom napszaktól, munkaidőtől függetlenül bármikor csöröghet, az utcán jártamban-keltemben is megszólítanak, vagy felkeresnek az irodámban.

Kiemelten szívügyemnek tekintem a fiatalok problémáit, támogatom az értelmes szabadidős elfoglaltságokat szervezők munkáját, a kulturális, egészségügyi és sporteseményeket. A közreműködésemmel indított ifjúsági önkormányzat elnyerte a kiváló ifjúsági önkormányzat címet, és a fiatalok érdekében létrehozott Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is sikeres projektnek bizonyul. Az országos tehetségbarát önkormányzat elismerés elnyeréséhez is jelentősen hozzájárultam. A fiatalok mellett az idős gondozásra és a fogyatékkal élők helyzetére is nagy hangsúlyt fektettem. Az idős-barát önkormányzat cím elnyerésében szintén nagy szerepet játszott a tapasztalatom és segítségnyújtásom. A fogyatékkal élők nappali klubjával, az idősek otthonával és valamennyi szociális és civil szervezettel kiváló a városvezetés kapcsolata, amelyhez úgy érzem, az én munkám jelentősen hozzájárul. Az elmúlt években sok sikeres pályázat is kikerült a kezeim közül. A Szer nélkül a teljes életért című projekt 97 millió forintot nyert, melynek szakmai programját én raktam össze. A jól sikerült Richter Egészségnap lebonyolítása ugyancsak a koordinálásommal történt.

A testvérvárosokkal való kapcsolattartás, a delegációk fogadása, a programok szervezése, előkészítése szintén a feladataim közé tartozott. A tavaly megrendezett 25 éves Vechta-Jászberény nagyszabású jubileumi találkozó megszervezésében is örömmel dolgoztam.

Tapasztalataimat a Humán Erőforrás Bizottság valamint a Szociális és Vallásügyi bizottság elnökeként eltöltött évek idején szerzett ismeretek alapján kamatoztatom. A város kulturális és sport rendezvényeinek, egészségmegőrzés célzó programjainak nagy részét megnyitó beszéddel köszöntöttem az elmúlt öt évben. Szabó Tamás polgármesterrel kiváló szakmai kapcsolatot ápolok, a feladatokról számos fórumon – kabinet, frakció, bizottsági, testületi ülések, vezetői megbeszélések – egyeztetünk. A polgármester mellett mindig számíthatok az irodavezetők, a hivatali dolgozók együttműködésére.

A Jászsági Többcélú Társulás üléseire is mindig engem delegált a város. A 13 települést összekötő Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető fórumban én vagyok az összekötő kapocs, és az egyházakkal szintén általam tartja a kapcsolatot az önkormányzat, legyen szó akár pályázatokról, akár támogatásokról vagy rendezvényekről.

Külsős bizottsági tagként kezdtem, húsz évig egyéni képviselő voltam, majd öt évig alpolgármesterként segítettem az önkormányzat munkáját, az emberi problémák megoldását és a város fejlődését. A munka mellett a család tölti ki az időm nagy részét. A hűtőszekrény mindig tele van a nagymama, dédimama, feleség, anya, vagyis az én főztömmel, és a családtagok sűrűn gyakorolják a finom falatokat rejtő hűtőajtó nyitogatását.

Élhetőbb, környezetbarát Jászberény

Hajnal-Nagy Gábor

Az elmúlt öt év gazdasági ügyekért felelős alpolgármestereként a financiális feladatok révén szoros együttműködésben dolgoztam az inkább humán ügyekkel foglalkozó alpolgármesterrel, az önkormányzati irodákkal, bizottságokkal. Természetesen Szabó Tamás polgármesterrel is, akinek személyében egy racionális gondolkodású, határozott vezetőt ismerhettem meg.

A megtisztelő alpolgármesteri tisztség elfogadása előtt két ciklusban már a Pénzügyi Bizottság élén dolgoztam, így jó rálátással rendelkeztem a város pénzügyeiről, ám a szerteágazó és sokrétű – sokszor akár napi tíz-tizenötféle – gazdasági kérdést érintő teendők nem sok szabadidőt hagytak számomra az elmúlt években. Kevés az a feladat, amelyhez nem kapcsolódik valamilyen költségvetési sor, nyilvánvalóan szinte minden döntés felvet valamilyen gazdálkodási kérdést. Pályázatok kidolgozásában, a források megkeresésében, a kitűzött fejlesztési célok költségvetési hátterének biztosításában egyaránt részt vettem.

A ciklus ideje alatt kitűzött városi beruházások jórészt most vannak megvalósítás alatt, ami a nehézségek ellenére is azt bizonyítja, hogy az önkormányzat sikeresen vette az akadályokat. A tervezés és a megvalósulás között eltelt idő sokszor a költségek átütemezését, új kivitelező megkeresését kívánta, amiben ugyancsak volt szerepem. Az, hogy egyetlen projektet sem kellett visszaadni, az összes elnyert forintot a város tudja hasznosítani, Jászberény fejlődése szempontjából rendkívül kedvező dolog.

A technológia fejlődése folyamatosan új kihívások elé állítja a városvezetést is. Ilyen jövőbe mutató kezdeményezés az úgynevezett Okos Város projekt, ami a digitális technológia alapjaira helyezi a városban zajló élet jelentős részét. A koordinálásommal zajlik a CLLD projekt, amely ezeket a lehetőségeket hivatott kiaknázni. Akár okostelefon applikációs megoldásokkal, internettel a város működését új alapokra lehet helyezni, aminek megoldása, egy izgalmakkal teli kihívás elé állítja az önkormányzatot. A kor diktálta kötelezettségekből fakadóan sikerült elindítani például a város új honlapját is.

Szívügyemnek tekintem a környezetvédelmet, a megújuló energiák hasznosítását, ami szintén kötelessége a ma emberének, a modern város vezetésének. Terv szerint a jászberényi tömegközlekedés környezetkímélő járművekkel újul majd meg, és ebben is szerepe lesz a digitalizációnak: olyan formán mint a hívható kisbusz vagy a sok helyen sikerrel működő autómegosztás. A szakemberek szerint azonban ebben a kérdésben nem érdemes elhamarkodott döntéseket hozni, mert rövid időn belül új, olcsóbb, környezetkímélőbb megoldások kerülnek piacra.

A szó szerint égető kérdéssé vált klímaváltozás szintén újabb kihívások elé állítja az önkormányzatot. A megújuló energiák területén valószínűleg hatalmas lehetőségek lesznek, amelyeket pályázati forrásokkal, jól megtervezett beruházásokkal ki kell használni egy átgondolt városvezetésnek. A súlyos és negatív folyamatokat, mint a légszennyezettség, a szélsőséges időjárási körülmények, máris a bőrünkön érezhetjük. Jászberényben szép zöld területek már csak ott vannak, ahová öntözőberendezéseket telepítettünk. A Zöld Város projekt kapcsán épült csapadékvíz tároló egy előre gondolkodó stratégia nyomán létesült. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a lezúduló csapadékvizet egyszerűen kiengedjük a városból, a száraz időszakban pedig vezetékes vízből locsoljunk. Hatalmas probléma a városban az eső, ami a nagy felületű szilárd burkolatú terekről nem tud a talajba szivárogni, és elönt pincéket, udvarokat, máskor pedig az aszállyal küszködünk. A problémát komplexen kell kezelni, amelyhez szintén megtette már a város a kezdeti lépéseket az infrastruktúra fejlesztése kapcsán.

A megújuló energiáról két okból is érdemes gondolkodni a fejlesztéseken. Egyrészt a berendezések olcsóbbak lettek, sokkal rövidebb a megtérülési idejük, másrészt hatékonyabbá váltak, jobb a minőségük, magasabb a garancia idejük. Mindezzel párhuzamosan más energiahordozók ára emelkedik. Városi szinten hatalmas lépéseket lehet tenni ebben az irányban. Elég, ha a sokat kritizált közvilágításra gondolunk, ami leddel kiváltva, napelemmel kombinálva több tízmilliós tétellel teszi olcsóbbá a település energiaszükségletét. Önkormányzati épületekre telepített rendszerekkel, napelemparkkal, naperőművel is gondol a város. A geotermikus energia hasznosítására is érkezett már megkeresés az önkormányzat felé, amit érdemes kihasználni akár az ipari fogyasztóknak, akár a városnak. Mindezek a kérdések terítéken voltak-vannak az élhetőbb, környezetbarát Jászberény érdekében.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?