Nyár végi rendkívüli ülés

Jászapáti Város Képviselő- testületét augusztus 30-án délután négy órára rendkívüli ülésre hívta össze Farkas Ferenc polgármester a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe. A nyári szabadságok idején hét képviselő vett részt a tanácskozáson, ahol határidős ügyekről tárgyaltak.

Valamennyi előterjesztést a polgármester nyújtotta be. Elsőként Jászapáti vízi-közmű gördülő, 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének elfogadásáról szavaztak.

Humán szolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban” elnevezésű projekt vonatkozásában „Lovaglás életmód” klub szervezésére című pontot tűzték szavazásra a következőkben. A klub működését a Győri-Karádi Oktatási és Tanácsadó Bt. végzi. A klubba önkéntes alapon, jelentkezés útján lehet bekerülni. A pályázat járási központú – mondta el Pádár Lászlóné képviselőnek a napirendre vonatkozó kérdésére válaszul Móczó Zsófia. A járás több településén megvalósuló programokról különböző nyilvános fórumokon – facebook, plakát – tájékozódhatnak. Bárki jelentkezhet, gyermekek, fiatalok, aktív életmódot kedvelő felnőttek egyaránt.

A Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója-kapcsolt turisztikai elemekkel elnevezésű projekt kapcsán tervezési feladatok ellátásáról döntöttek a következő napirendi pont szerint. A TOP-os pályázat bruttó 140 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A korábbi elképzelések mentén, új elemekkel bővítve próbálják majd kiválasztani a tervezőt, illetve megvalósítani a projektet. A beérkezett három árajánlat közül a 980 ezer forintos beruházás elfogadását javasolta a polgármester. A testület az előzőekhez hasonlóan hét igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

A testület Berente Éva távozásának okán immár hat fővel folytatta a tanácskozást, amelynek következő pontja a Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban című projekthez kapcsolódó Települési Ösztöndíj pályázatról hátrányos helyzetű közoktatási (általános iskola, középiskola), továbbá felsőoktatási tanulóknak, hallgatóknak szóló előterjesztés volt. A polgármester az ellenőrzésre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy a felajánlott fejlesztésekben való részvételt a projektmenedzser igazolja, illetve a NAV ellenőrizheti.

Az Épület felújítás Esély Otthon programhoz kapcsolódóan tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét fogadták el a továbbiakban név szerinti szavazással.

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről döntöttek egybehangzóan a képviselők.

A közétkeztetésben dolgozó vállalkozások változása miatt vált szükségessé a Jászapáti, Fő tér 2. szám (2787/2 hrsz.) alatti óvoda megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan, 226 m2 alapterületű földszinti helyiségeinek bérbeadásáról dönteni. A feltételek változatlanok maradnak.

Bejezésként a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv jóváhagyásáról szavaztak a képviselők hat igennel. Korábban már döntött a testület arról, hogy a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására teremtenek forrást. Erre a szociális szolgáltatás keretében alakult meg egy intézmény Jászladány központtal. Ennek kirendeltsége a Jászapáti, Kossuth Lajos út 27 szám alatti ingatlanban működik. Ehhez a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz csatlakozó épületben lenne lehetőség az alacsony küszöbű ellátást megvalósítani. Ez alkalommal az alapító okiratot fogadta el a testület.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?