Közlekedés és közbiztonság

Már tavaszias időben, április 18-án, szerdán 15 órai kezdettel tartotta nyílt ülését Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen a fő témát a katasztrófavédelem és a közbiztonság jelentette.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte az ülés kezdetén két fő híján teljes létszámban megjelenő, határozatképes testületet, az önkormányzat és a sajtó munkatársait, valamint azokat, akik valamilyen módon érintettek voltak a napirendi pontokat illetően. Közvetítette dr. Tóth Péter rendőr ezredes kérését, hogy az általa jegyzett beszámolót első napirendi pontként tárgyalja a testület. A sorrendi módosítást 13 egybehangzó igennel elfogadták, így dr. Tóth Péter beszámolója következett Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról.

Az előadó szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 768-ról 524-re csökkent. Ezenfelül a kiemelt bűncselekmények, a lopások és a lakásbetörések számában is csökkenés figyelhető meg. Azonban a közlekedésben sajnos céljaik csak részben teljesültek. A balesetek Jászberény lakott területén 17-ről 21-re emelkedtek, melyek közül kettő halálos kimenetelű volt.

Hozzátette még, hogy a 21 balesetből 2 ittas okozó volt, mely adat az országos átlagnál jóval rosszabb, illetve, hogy a legtöbb baleset reggel 7 és 12 óra között következett be. Beszámolójában kitért bűnmegelőzéssel, prevencióval kapcsolatos sokrétű munkájukra is, melyet az önkormányzattal együttműködésben, a városvezetés anyagi és erkölcsi támogatásának köszönhetően végeznek. Az eredményeket alátámasztotta Urbán Zoltán dandártábornok – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének − szóbeli kiegészítése is, melyben kiválóra értékelte a Jászberényi Rendőrkapitányság munkáját.

Gedei József a kapitányság létszámának alakulásáról, esetleges munkaerőhiányról érdeklődött, de a dandártábornok megnyugtatta a jelenlévőket, miszerint a létszámhiány, ami a beszámolóban is felmerült, csupán egy minden szervezetnél fennálló fluktuációs hiány, ami nem okoz rendellenességet a működésben. Az anyaghoz kapcsolódóan Balogh Béla néhány szóban felhívta a figyelmet a múlt évben a Jászságba nagyszámban érkező külföldi munkavállalókra és ezzel összefüggésben a lakosság biztonságérzetére. Ezen belül is érdeklődött, van-e intézkedési terve a rendőrségnek a helyzettel kapcsolatban. Urbán Zoltán válaszában kifejtette, hogy a Megyei Rendőr-főkapitányság fél évvel ezelőtt intézkedési tervet készített el a Bűnmegelőzési és a Bűnügyi osztály közreműködésével, illetve végigjárta az összes olyan céget a Jászságban, amely külföldieket foglalkoztat, hogy anyanyelvükön jogszabályi tájékoztatókkal lássák el a munkavállalókat. Az Ügy és Közrendi Bizottság által tárgyalt anyagot 12 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

A továbbiakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak. Az anyagban települési támogatásról, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról, a hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról, illetve az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendeletek kapcsán hozott a polgármester átruházott hatáskörben döntéseket. Felosztották a civil szervezetekre szánt keretösszeget is, melyből a legnagyobb támogatást a Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítvány kapta, bruttó 860 ezer forintot. 10 igen és 4 tartózkodás mellett fogadták el az anyagot, melyből az is kiderül, hogy a „Kossuth utcai iskola, Klapka tanműhely kialakítása” megnevezésű projekt elkészítésének nyertes ajánlattevője a szolnoki székhelyű KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft lett.

Következőként a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót tárgyalta a testület. Fózer Tibor ezredes szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tavaly az előző évhez képest a kirendeltségi területen közel 200 alkalommal többször kértek segítséget az állampolgárok, azonban a Jászságban katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet nem alakult ki, és lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség. Matuska Zoltán megyei igazgató kiegészítést tett, mely szerint az esetszámnövekedés az időjárási körülmények miatt volt tapasztalható, valamint hozzátette, hogy az igazgatóság a kirendeltség munkájával meg van elégedve. Elmondta azt is, hogy indokolt volt átcsoportosítani egy magasból mentő gépjárművet a szolnoki masina meghibásodása miatt, de természetesen beszereznek egy új eszközt a közeljövőben. A kéményügyekkel kapcsolatban az ezredes adott bővebb tájékoztatót. Elmondta, hogy kéménytűz jelentősen kevesebb volt az elmúlt évben, illetve szénmonoxid mérgezések sem történtek nagy számban. A kéményügyek száma inkább a jogszabályváltozások miatt növekedett. A Zagyva védvonalával kapcsolatos érdeklődésre válaszában megfogalmazta, hogy az árvízvédelem az illetékes vízügyi igazgatóságok feladata, de annyit elmondhat, hogy az elmúlt évben kiemelkedő árvíz nem volt, mindössze a tavaszi időszakban vált szükségessé az elsőfokú védekezés a Zagyván.

Más képviselő arról érdeklődött, hogy mióta a kéményseprés nem kötelező és mindenki saját maga dönti el, hogy él-e a lehetőséggel, milyenek a hajlandósági adatok a lakosság körében? Matuska Zoltán szerint – bár hivatalos adattal ő nem szolgálhat – érződik némi visszaesés a balesetek terén, és van egyfajta felelős állampolgári magatartás, melynek köszönhetően az emberek megrendelik a kéményseprő ipari szolgáltatást. A tájékoztatót 14 egybehangzó igennel fogadták el.

A továbbiakban a testület a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről elnevezésű beszámolót tárgyalta. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy kiegészítette a beszámolót néhány adattal Jászberényre vonatkozóan. 232 riasztásuk volt az elmúlt egy évben, ebből 157 tűzeset, 125 műszaki mentés. Elmondta, hogy főleg a 31-es és 32-es út forgalma generálja a mentések számát. A 157 tűzesetből 97-et meghibásodott tűzjelzők generálták, ami megnövelte a vonulások számát. A kifejezett tűzesetek száma 48 volt Jászberényben éves tekintetben.

Hangsúlyosan szerepelt az írásos anyagban a teherforgalomra utaló kiemelt kockázat. Logikus módon felvetődött, hogyan történik a kockázatok kezelése. Az ezredes kifejtette, hogy a 31-es és a 32-es út vonatkozásában nagyon sok veszélyes anyagot szállító gépjármű halad át. A tűzoltóság rendszeres ellenőrzéseket végez a Jászság területén, különös tekintettel az ipari területekre. Az azonosítással nem rendelkező kamionok rakományát prevenciós jelleggel ellenőrzik, de összességében elmondható, hogy a szállítmányozók betartják a szabályokat. Gedei József megragadta az alkalmat és elmondta, hogy az önkormányzatnak is felelőssége, hogy Jászberény olyan terület legyen, ahol a veszélyes anyagok kevésbé haladnak át, ezért kiemelte, hogy a város lakosságával együtt már nagyon várja az elkerülő út harmadik ütem megépítését, melyre remélhetőleg 2-3 éven belül sor kerül. Szabó Tamás polgármester erre reagálva elmondta, hogy ennél azért szűkebbre tudják venni a megépítés idejét.

Az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására előterjesztésből kiderült, hogy bővült az adóigazgatási iroda elektronikusan intézhető ügyeinek köre az idegenforgalmi adóban teljesíthető elektronikus eljárásokkal. Továbbá a Jászberényben állandó lakcímmel rendelkező adózók részére a polgármester javaslatot tett az alacsonyabb kommunális adómértékek egységes alkalmazására, amit 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett szavazott meg a testület. Ezek szerint 100 négyzetméter alatti lakások esetében 0 forint a fizetendő megállapított adó, 100-140 négyzetméter között hatezer, 140-210 négyzetméter között 12 ezer, 210 négyzetméter fölött pedig 24 ezer forint.
A betöltetlen gyermekorvosi körzet ellátási szerződéséről szóló szándéknyilatkozat kapcsán megszavazott előterjesztés alapján a továbbiakban dr. Andics Boglárka – a praxisengedély, működési engedély megszerzését követően – vállalja az V. házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi, valamint az iskola és ifjúsági-egészségügyi feladatok ellátását a Thököly út 13. szám alatt levő orvosi rendelőben.

Az előterjesztés a köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakítására anyagban megszavazásra került négy városi iskolai intézmény szervezeti átalakítása. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet egyes intézményi alapfeladatait csökkentik, valamint a felvehető tanulólétszámban is lesznek változások. A Jászsági Apponyi Albert intézmény esetében mindössze a név változik, melybe visszakerül a Gróf előtag. Az átszervezés leginkább a Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskola Tagintézményét érinti, mely önálló intézményként, immáron Bercsényi Miklós Általános Iskola néven működik tovább. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája három új szakképesítés megszerzését kínálja majd a diákoknak: motorfűrész-kezelő, húsipari termékgyártó valamint szociális gondozó és ápoló.

Az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztésben foglaltak szerint a sportfeladatok támogatására szánt keretösszegből a képviselő-testület a Cori-Kör Alapítvány részére összesen bruttó 750 000 forint támogatást szavazott meg, elsősorban működési költségekre és sportrendezvények megszervezésére. Ezenfelül bruttó 900 000 forint támogatást ítéltek meg a sportlétesítmények használati díjának kerete előirányzat terhére, szintén a Cori-Kör Alapítványnak.

A 45 benyújtott pályázatból a civil szervezetek pályázati támogatására keretösszegből az alábbi szervezetek támogatásban részesülnek: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány, Egyházi Iskoláért Alapítvány, Talentum Alapítvány, Liska József Alapítvány, Kutyákkal az Életért Alapítvány, Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa, Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa, Gyermekcentrum Alapítvány, valamint a Tehetséget 2000-re! Alapítvány.

A Kulturális programok kerete elnevezésű előirányzat felosztásáról is döntöttek, melyre a keretösszeg 2 520 000 Ft volt. A 19 szervezetből az alábbi 5 alapítvány részesült támogatásban: Csángó Fesztivál Alapítvány, Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány, Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítványa, valamint a Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány.

Az előterjesztéseket követően rövid szünet következett, majd az ülés zárt ajtók mögött folytatódott.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?