Tisztújítás lesz a sportegyesületnél

Május 29-én késő délután tartották a Jászapáti Városi Sport Egyesület közgyűlését. A napirendi pontok – többek között – a 2016. évi szakosztályi munkáról és a pénzügyi beszámolóról szóltak. Az utolsó napirendi pontban pedig az egyesület elnökének lemondása volt megjelölve.

Mivel a megadott időpontra a közgyűlés – a hiányos taglétszám miatt –, nem volt szavazatképes, így fél órát vártak. Igaz ugyan, hogy újabb érkezővel nem bővült az ülés, de így már a szabályok szerint kevesebb létszámmal is megtartható volt. Az első napirendi pontnak megfelelően először a szakosztályok számoltak be az elmúlt évi tevékenységükről.

Járvás Róbert az asztaliteniszezők szakosztályvezetője elmondta, hogy a megyei II. osztályban szerepelnek, ahol a középmezőnyhöz tartoznak. Szerinte elég kevés a fiatal pingpongozó, pedig hat asztal áll rendelkezésükre az edzéseken, így mindenképpen bővíteni szeretnék a keretet. Majd a birkózók szakosztályvezetője, Lóczi Tibor mondta el, hogy mind a területi versenyeken, mind a diákolimpiákon dobogós helyezéseket sikerült szerezniük. Továbbá Jászapátin is sikeres versenyeket rendeztek. A város vezetésének pedig megköszönte a részükre átadott edzőtermet. A költségvetéssel viszont már elégedetlen volt.

A teniszezők nem voltak jelen, így Pető Béla, a JVSE elnöke tájékoztatta a tagságot. Mint elhangzott, ez a szakosztály a megyei osztályban szerepel, mert pályahiány miatt nem léphetnek magasabb osztályba. Majd az úszók szakosztályvezetője, Urbán Ferenc következett, aki felsorolta, hogy milyen versenyeken jártak, majd hozzátette, hogy a serdülő és ifjúsági korosztály eléggé hiányos, mert más elfoglaltságot találnak a fiatalok.

Miután a közgyűlés elfogadta a szakosztályok beszámolóit, a pénzügyi előterjesztés következett Pető Béla elnök részéről. Mivel ezt a beszámolót 27 fő ellenében csak hatan szavazták meg, azt nem fogadta el a közgyűlés. A nemmel szavazást Lóczi Tibor azzal indokolta, hogy nem látják tisztán a költségvetés év közbeni alakulását. Főleg a Birkózó Szövetségtől kapott 1 millió 600 ezer forintos támogatás nem megfelelő felhasználását nehezményezte. Állítása szerint ők előleget nem kaptak, csak akkor fizették ki költségeiket, amikor vitték a számlákat. Mindezek ellenére időben leadták azokat, mégis 480 ezer forintos támogatástól estek el, amiért a JVSE elnökét hibáztatta. Mindezt Pető Béla cáfolta, mert mint elmondta, a szerződés értelmében a támogatással kapcsolatos kommunikációt és a kapott összeg elszámolását a birkózószakosztályra bízták. Amikor időközben rákérdezett az ügymenetre, mindig azt közölték vele, hogy rendben mennek a dolgok. Ám a szövetség arról tájékoztatta őket a nyár végén, hogy a szakosztály ugyan beküldte a számlákat és a hozzátartozó dokumentumokat, de annak legalább 70 százaléka hiányos volt amit pótolni kellett.

A Felügyelő Bizottság is vizsgálta az ügyet, és megállapította, hogy a Birkózó Szövetség felé benyújtott számlák valóban hiányosak voltak, azért csúsztak ki a határidőből. Viszont mint azt Szentesi István. A felügyelő bizottság elnöke elmondta, pénzügyi hiányosságokat nem tapasztaltak a JVSE-nél. A közgazdász végzettségű bizottsági tag Kalmár Rozália szerint is, rendben találták az egyesület könyvelését.

Kisebb vita után Tajti Gábor felhívta a figyelmet a pénzügyi beszámoló el nem fogadásának hátrányára. Majd Farkas Ferenc polgármester kért szót, és rövid szünet elrendelését kérte. Úgy tűnik, hogy a szünetben a vitázó felek egyezségre jutottak és az újbóli szavazáson már elfogadták a pénzügyi beszámolót. Ez azért volt nagyon fontos, hogy az egyesület közhasznúsága megmaradjon, és továbbra is jogosultak legyenek pályázatok igénybevételére.

Az utolsó napirendi pontnak megfelelően a JVSE elnök, Pető Béla lemondott. Indoklását – annak ellenére, hogy Lóczi Tibor többször beleszólt –, hosszasan kifejtette. A hat éve regnáló elnök elmondta, hogy annak idején a felkérést a sport szeretetéért vállalta. Eleinte nagy lelkesedéssel kezdtek a munkához, de később jöttek a gondok, és pont azokban az emberekben csalódott, akiket barátjának hitt. Elmondta, hogy a kialakult nézeteltérések miatt nem tudja munkáját tovább vállalni, inkább lemond megbízatásáról.

Pető Béla lemondását elfogadták, amit Lóczi Tibor helyeselt, mivel nem voltak elégedett munkájával. A többiek – Végert Gábor és Tajti József –, viszont hangsúlyozták, hogy ők jól együtt tudtak dolgozni az elnökkel. Végül megválasztották a jelölő bizottsági tagokat, Szabari Kálmán, Szentesi István és Urbán Ferenc személyében. A bizottságnak nemcsak a leendő JVSE elnökére kell javaslatot tennie, hanem a Felügyelő Bizottság élére és tagjára is, hiszen Szentesi István és Kalmár Rozália is lemondott. Így elmondható, hogy a JVSE vezetését szinte teljesen meg kell újítani. A tisztújító közgyűlést június 15-re tűzték ki.

Ács Tibor

Ács Tibor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?