Járda tisztítás és csapadékvíz elvezetés

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete négy éve szabályozta a teendőket a járdatisztításról és a csapadékvíz elvezetésről. (40/2012. (IX.13.) ÖKR.)

Járdák tisztántartása 22§

(1)A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles az ingatlannal határos közterületi járdát a hulladékoktól, gyomtól, portól, sártól, szennyező anyagoktól folyamatosan megtisztítani. A sarokingatlan, vagy minden oldalról közterülettel határolt ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlannal határos minden járdaszakasz tisztántartására köteles.

(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles megtisztítani az ingatlanával határos közterületi járdák melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó gyomoktól, tárgyaktól, anyagoktól.

(3) Amennyiben az időjárás szükségessé teszi, az ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának gondoskodnia kell a járda hótól való letisztításáról, és –jegesedés esetén –csúszásmentesítéséről. E kötelezettségnek minden reggel 8 óráig köteles eleget tenni, majd a nap folyamán – az időjárástól és a személyi körülményektől függően – a hó eltakarítást, valamint a csúszásmentesítést legalább még egyszer meg kell ismételni.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, kőpor fűrészpor, finom kőzúzalék használható. Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható. A díszburkolatú járdákon, sétányokon síkosság mentesítés céljából nátrium-klorid nem alkalmazható.

Csapadékvíz elvezetése 21§

(1) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlana előtti árokszakaszt (csapadékvíz-elvezető létesítményt), a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint rendszeresen, de évente legalább kétszer tisztítani, és folyamatosan gyomtalanítani, gondozni, a vadhajtások eltávolításáról gondoskodni. Füves árok esetén a fű szálhossza a 20 cm-t nem haladhatja meg.

(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának, vagy üzemeltetőjének, használójának mind az úttest, mind pedig a közterület zöldfelület felől biztosítani kell a csapadékvíznek a csapadékvíz-elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz-elvezető csatornába történő szabad lefolyását, el kell távolítania a lefolyást akadályozó tárgyakat, anyagokat.

(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról a kezelőn keresztül az önkormányzat köteles gondoskodni.
A fenti rendeletet megszegők a köztisztaság rendje elleni cselekményt követnek el.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?