Vásárhelyi István emlékünnepség

Az Apponyi iskola udvarán május 24-én, kedden délelőtt a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett ünnepségen adták át a Vásárhelyi István emlékplaketteket.

Vásárhelyi István természetkutatót, zoológust, természetvédőt kortársainál korszerűbb gondolkodásmód jellemezte, aki a rendszertani szemlélet mellett ökológiai és etológiai szempontból is kutatta a természetet. Jászberényben született 1889. május 29-én és alapozó tanulmányait is itt végezte. Életének egyik meghatározó momentuma volt Herman Ottóval, példaképével való találkozása. 1933-ban lett a Garadna völgyében a pisztrángtelep vezetője. Kutatásairól folyamatosan publikál, még a világháború idején is álnévvel. A II: világháború után nagy lendülettel vetette bele magát a pisztrángtelep újjáépítésébe. Nevéhez fűződik többek között Magyarország halfajtái teljes csontváz-gyűjteményének összeállítása és csaknem ötszáz szakmai cikk publikálása. Végakaratának megfelelően Herman Ottó mellé helyezték örök nyugalomra Lillafüreden.

Az Apponyi iskola tanulóinak műsora után Bolla János, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke adta át a Vásárhelyi István emlékplaketteket. A laudációkat Hortiné dr. Bathó Edit olvasta fel.
A természetvédelem terén végzett kiemelkedő munkájáért Fatér Imre Györgynek ítélték oda a Vásárhelyi István emlékplakettet. Jászladányon született, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte. Középiskolai tanulmányait Jászapátin végezte, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem növénytermesztő mérnök szakára járt. Első munkahelye a Jászalsószentgyörgyi Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet volt, ahol agrármérnökként dolgozott. Miközben minden szabadidejét a természetvédelem, a madarak védelme kötötte le, azon belül is a jászsági madárvilág megismerése foglalta el leginkább. Középiskolás korától kezdve rendszeresen részt vett madármegfigyeléseken és gyűrűzéseken, 1974-ben részt vett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megalapításában is. 1986-ban a túzok szabadtéri védelmének programvezetője lett, 2012-től pedig a Parlagi sas védelme Magyarországon című uniós life projekt alkalmazottjaként dolgozik és ellenőrzi a parlagi sas fészkeléseket, mozgatja az önkénteseket és foglalkozik további fokozottan védett fajok felmérésével, kiemelten a Jászságban és az ország különböző területein.

A környezetvédelem terén tett lelkiismeretes munkájáért Vásárhelyi István emlékplakettben részesült Horgosi Zsolt. Jászberényben született, ahol általános és középiskoláit is végezte. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen okleveles erdőmérnökként végzett 1987-ben, majd 1997-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán közgazdasági szakokleveles mérnök kontrolling szakirányon szerzett másoddiplomát. Szakmai pályáját 1987-ben a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.-nél kezdte kontrolling vezetőként, majd 1998-ban titkár lett a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatalában. 1998 és 2005 között az ÁPV Rt. Erdészeti és Agrárgazdasági Vagyonkezelési Igazgatóságán portfólió menedzserként, majd 2005 és 2007 között a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-nél vezérigazgatóként, 2008-től az MMV Zrt erdőgazdasági ügyvezető igazgatójaként dolgozott. 2011-től látja el a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pozícióját. A vezetése alatt eltelt időszakban Jászberény város értékeit előtérbe helyező vezetői elhivatottságának, szakmai tudásának köszönhetően a városban elkezdődött egyfajta növénytelepítési folyamat. Szakmai javaslatai alapján az elmúlt időszakban Jászberény erdőgazdálkodói tevékenységbe kezdett, s a kitermelt fát a város szociálisan rászoruló lakosainak ajánlották fel. Vezetői előrelátásának köszönhetően a részvénytársaság a térségben egyedül rendelkezik közszolgáltatói hulladékgazdálkodási engedéllyel. Szakmai javaslataival tevékenyen közreműködött a város hulladékfejlesztési rendszerének fejlesztésében is.

Kárpáti Zoltánné ismertette a Vásárhelyi István Természetismereti Vetélkedő eredményét. Negyedik helyen az Ágói Sündisznó csapat, harmadik helyen a Szent István sportiskola Sasok csapata, második helyen a Lehel Vezér Gimnázium csapata és első helyen az Apponyi csapat végzett.

Az ünnepség végén Jászberény Város Önkormányzata, a Városvédő és Szépítő Egyesület, az Apponyi iskola képviselői, a Vásárhelyi család képviselői helyezték el az emlékezés virágait Vásárhelyi István emlékoszlopánál.