Fórum és bejárás a hetes körzetben

Szerdán 17 órára várta lakossági fórumra Szatmári Anikó képviselő körzete, a 7. számú választókerület lakóit, akik szép számmal meg is jelentek a Sün Sámuel Óvoda erre kijelölt termében.

A fórumot szokás szerint a körzet bejárása előzte meg, ahol a képviselőkhöz, városvezetőkhöz és a városgazdálkodás, a közterület-felügyelet munkatársaihoz csatlakozva a környék lakói a helyszínen elmondhatták panaszaikat. Több utcában felhívták a figyelmet rossz minőségű járdaszakaszokra, illetve a szikkasztó árkok elégtelen működésére. A szemerkélő esőben véget érő bejáráson felmerült problémákat és egyéb megoldandó felvetéseket, valamint az elmúlt évben megvalósított körzetre vonatkozó fejlesztéseket már a fórumnak helyet biztosító óvoda falai között beszélték át a résztvevők.

Szatmári Anikó köszöntötte a csapathoz később csatlakozókat, majd az előző év beszámolójával megnyitotta a fórumot. Ismertette a tavaly önerőből megépült járdaépítés helyszíneit. Megtudhattuk, hogy az Ábránd, a Hableány utca egyes szakaszait sikerült új járdával ellátni. A START-munka program keretében 200 méter járdaszakasz épült, az idén remény szerint közel ennyivel ismét gyarapodik a jó minőségű gyalogutak száma. Régi kérés teljesült, amikor elkészült a Gyöngyösi út és az Árva utca sarkán a járda. Az Olvasókör, a Sírkert és a Szérűskert, a Kun utca egyes szakaszain új építésre került sor, míg az Áldás utcában a régi lapokat helyezték vissza a gyalogútra. A képviselő asszony elmondta, hogy a beérkezett jelzéseket rangsorolják, igyekeznek valamennyi kérésnek eleget tenni, ám tavaly sajnos kimerült az erre szolgáló pénzügyi keret. Az elmaradásokat megpróbálják idén bepótolni.
Városi szinten is nagy probléma a szikkasztó árkok állapota. Tavaly a Messzelátó, Mikszáth, Sírkert utcákban történt meg az árkok tisztítása. Ez a folyamat az idén is folytatódik. A Kárpát és a Messzelátó utcával határolt játszótéren kapukat és labdafogó hálót szereltek fel, illetve homokozót építettek.

A Batthyányi utcai játszótér is fejlesztésre szorult. Itt sövényt telepítettek valamint játékokat – hintákat, csúszdát, rugós játékot, mászókát, mérleghintát – vásároltak, melyeket majd tavasszal helyeznek ki a területre. A képviselő asszony tervei szerint a játszótér kültéri kondi gépekkel is bővül majd a jövőben.

Az összefoglalót követően a lakók kértek szót. A megvalósult fejlesztésekért járó köszönetek elhangzásán túl a körzetet és a város egészét érintő érdeklődő kérdések hangozottak el. Kérésként merült fel egy közlekedési tükör elhelyezése a Sírkert és a Messzelátó utca sarkára, ahol jelenleg a korlátozott látási viszonyok miatt balesetveszélyes a közlekedés.  Lányi László szerint nincs akadálya a kérés teljesítésének.
Érdeklődtek a Sírkert utcai kiserdő sorsáról. Szatmári Anikó elmondta, hogy a területen makkot ültettek, így idővel remény szerint majd tölgyfaerdő díszíti a környéket. Volt, aki az új világítás minőségét kifogásolta, mert a ledes lámpatestek nem szórják olyan távolságban a fényt, mint a régiek, ezért két lámpaoszlop között sötét utcaszakaszok maradtak. Szabó Tamás polgármester megnyugtatta a panaszosokat, hogy az olyan utcákat, ahol gyér a lámpatestek jelenléte megvizsgálják, és program szerint sűrítik a szolgáltatást.

Az egyik lakos azt kérdezte, hogy a Nádor utcában ültetett gyümölcsfáinak kivágásához szükséges e engedélyt kérnie. A polgármester válaszában elmondta, hogy mind a közterülten való faültetéshez, mind a fakivágáshoz engedélyre van szükség. A Boldogszállás utcából érkezett panasz az elégtelen hóeltakarítás miatt. A felszólaló lakos szerint az utcára ráfagyott a hó és a jégbordás út rendkívül balesetveszélyes volt. Az ügy kapcsán megszólalt a polgármester és Tóth Endre ágazatvezető is. Elmondták, hogy a városban 400 km hosszúságban kell utakat takarítaniuk, melyek hómentesítése természetesen néhány óra leforgása alatt lehetetlen feladat. Az elmúlt időszakban a -10 fok körüli hőmérsékletűre hűlt utakra leesett hó azonnal megfagyott, ezért ilyenkor hiába sózzák az utakat, az már nem fejti ki hatását. A város emberi munkaerőben, gépekben, időben mérhető teljesítőképessége véges, de a szakemberek mindent elkövetnek a járható utak megteremtése érdekében. A hókotró gépek már kora hajnalban járták az utcákat, elsősorban a legforgalmasabb utakat mentesítették, de eljutottak a mellékutcákba is.

A hulladékgazdálkodás lakosokra vonatkozó tudnivalóiról is többen érdeklődtek. Szabó Tamás kifejtette, hogy április 1-től változnak a hulladékgazdálkodási szabályok. A háztartásokban keletkező szemetet ennek értelmében majd szelektíven, zsákokban kell gyűjteni, külön a fémet, a műanyagot és az üveghulladékot. A szállítás a meghatározott napokon történik majd. A nem újrahasznosítható kommunális hulladékot chippekkel ellátott kukában kell gyűjteni és a szolgáltatásért a szemét súlya szerint kell fizetni. Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. ügyvezetője hozzátette, hogy az egyedülállók részére január 1-től jegyzői igazolás ellenében lehetőség van kisebb, 60 literes gyűjtőedények használatára.

Már több fórumon is elhangzott, hogy a Gyöngyösi út mentén szinte elviselhetetlen az átmenő forgalom. Valószínű ennek köszönhető az elkerülő út kapcsán felmerült kérdés. „Mikor épül meg a hiányzó szakasz?” Szabó Tamás tájékoztatta a megjelenteket, hogy a város vezetése és az érdekelt vállalkozók töretlenül lobbiznak a legmagasabb kormányzati körökben az elkerülő út megépítéséért. A folyamat nem állt meg, hiszen a földterületek kisajátítása zajlik. A körgyűrű még ebben a kormányzati ciklusban bezáródik – ígérte a polgármester.