Ferenc pápa elismerése

Hétfőn délután a Szent István Házban tisztújító közgyűlését tartotta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, ahol tizenöt évnyi szeretetben eltöltött munkálkodást követően dr. Suba György átadta az elnöki stafétát Vargáné Deme Katalinnak.

A közgyűlést imádságok és a ház újraszentelését követően Szabó Jánosné Taczman Mária alelnök nyitotta meg és vezette a napirendi pontok szerint. A programra vonatkozó szavazásokat követően dr. Suba György rövid elnöki beszámolóját hallhatták a terem valamennyi székét elfoglaló tagok. A megjelentek közül többen kértek szót azért, hogy köszönetüket fejezzék ki az elnök lelkiismeretes és alázatos tevékenységét illetően, aki, mint elhangzott: „Elvezetett minket Szent Péter kapujáig”.

Dr. Suba György nyugdíjas orvos a szövetség megalakulása óta vezette az országban is elismert rangú civil közösség munkáját. Megbízatását nem kívánta megújítani, az elmúlt évekért levélben mondott köszönetet elsősorban Istennek, a tagtársaknak, a vezetőségnek, a lelki vezetőknek – kiemelten Szántó József apátnak – a város közreműködő társszervezeteinek, a városvezetésnek és természetesen dr. Suba Györgyné Kocsis Juliannának, aki a közösség motorjaként támogatta férjét vezetői tisztségében.  A felemelő hangvételű üzenetet is Julóka olvasta fel az egybegyűlteknek, mert a doktor úr ép aznap délután eltörte a szemüvegét. „Köszönet az együttműködésért, melynek eredményeként a szövetség bebizonyította, hogy érdemes keresztény és értelmiségi fogalom használatára.”

A továbbiakban Szántó József hangsúlyozta dr. Suba György másfél évtized alatt kifejtett áldásos tevékenységének jelentőségét és köszönetet mondott közösséget teremtő munkájáért. „Isten malmai őrölnek, minden elmúlik, de van olyan érték, mely az örökkévalóság számára megmarad. Suba doktor olyan kincset adott számunkra, mely a szeretet erejénél fogva átminősítette a szavakat és a tetteket.” Ezt a munkát olyan nem mindennapi meglepetés átadásával köszönte meg az apát, melyre városunkban még nem volt példa. Őszentsége Ferenc pápa aláírásával ellátott elismerő oklevelet nyújtott át a leköszönő elnöknek.

A Lantos Tiborné vezette jelölőbizottság Vargáné Deme Katalint, a Szent Klára Idősek Otthonának vezetőjét javasolta az elnöki posztra, mert hozzáértésével, szakmai ismereteivel, személyiségéből fakadó sugárzó szeretetével bebizonyította, hogy méltóképp folytathatja a KÉSZ vezetését. Az összesen nyolcvannyolc tagot számláló szövetség hatvanhat jelenlévő tagja egyhangú szavazással megválasztotta Vargáné Deme Katalint vezetőjének.

Az elmúlt év pénzügyi beszámolóját Vidovich Kálmánné pénztáros ismertette. Az előterjesztés szerint az előző év pénzügyi mérlege alapján a szervezet egyenlege 598.200 forint. A részletes beszámolóban számszerűsítve elhangoztak a pályázatokon nyert összegek, a könyvkiadásból juttatott bevételek, az alapítványoktól, a várostól, a tagdíjakból származó források, valamint a kiadási oldal összegei is.

Az alelnök bemutatta az elmúlt évben felvételt nyert illetve az idén csatlakozni kívánó tagokat. A vezetőségben többeknek lejárt az öt éves ciklust átölelő mandátuma. Molnár Györgyné titkár lemondott a további vezetőségi közreműködésről. Helyére dr. Suba Györgynét javasolta a jelölő bizottság. Vidovich Kálmánné pénztáros és Egressy András pótküldött továbbra is vállalták a tisztségek betöltését, amit a tagok egyhangúlag támogattak.