Rózsafüzér Királynője búcsú

Vasárnap tíz órára zsúfolásig megtelt zarándokokkal és a helyi hívekkel a Barátok templomának belseje, hogy a Rózsafüzér Királynője búcsún közös lélekkel vegyenek részt a szentmisén a legszentebb áldozat bemutatásában.

Az ünnepi szentmise elején Novák István atya szeretettel és tisztelettel köszöntötte a több jászsági és távolabbi településről érkezett zarándokokat, Szabó Tamás polgármestert, Pócs János országgyűlési képviselőt, városunk alpolgármestereit, képviselő-testületének jelenlévő tagjait, a katolikus iskolák vezetőit, pedagógusait, diákjait és a kedves híveket. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözölte a búcsúi liturgia celebránsát, dr. Dobszay Benedek ferences rendi tartományfőnököt.

Rózsafüzér Királynője ünnepén dr. Dobszay Benedek atya prédikációjában kiemelte a Szűzanya egész életét végigkísérő hűségét, a mély, Istenhez való ragaszkodását, melyek példaértékűek lehetnek számunkra. „Szoktuk mondani, a Szűzanyán keresztül jutunk el Jézushoz. Ő részese volt Isten Fia születésének, szenvedésének és feltámadásának. Tiszteljük, szeretjük, hódolunk előtte, de nem imádjuk, mert imádni az Istent lehet” – fogalmazott az atya. Az egyházi év Mária-ünnepein a Szűz Máriával ünnepeljük az Úristent, aki képes az embert megóvni a bűntől.

A szertartás szentségi áldással ért véget, melyet megelőzően az Oltáriszentséget hívek sokasága követte a körmenetben.