Vechta fiatal város

Szombat reggelre vízcseppesek lettek az ablakok és tócsák villantak meg az utcán, ha letekintettünk a Vechta központjában lévő Brema Tor Hotel harmadik emeletéről. Persze valószínűleg ugyanez lehetett a helyzet a másodikon elszállásoltak esetében is, de hát maradjunk a tényeknél.

Az első napok napfényesen és villámgyorsan teltek. A sikeres megérkezést és elhelyezkedést követően csütörtökön este Helmut Gels polgármester – itt mennyivel kifejezőbbnek tűnik a bürgermeister megnevezés – és a város vezetői, a testvérvárosi kapcsolat hivatalos és civil szereplői fogadták a berényi delegációt.

A találkozó jellemző vonása már itt kidomborodott és a rendezvény végéig így is maradt. A jelenlegi pozíciójától függetlenül a népes, de mégis szűkös létszámú magyar delegációba bekerült mindenki, aki a húszéves sikertörténet elindításában feladatot vállalt, és ugyanezt tapasztaltuk a vechtai vendéglátók esetében is.

Nálunk párjaikkal együtt Szabó Tamás regnáló polgármester mellett itt volt Magyar Levente, korábbi városvezető, Forgács István korábbi jegyzőnk, Egervölgyi József a testvérvárosi egyesület jelenlegi vezetője, Tamás Zoltán mint képviselő és iskolaigazgató is. Az igazi sztárok, akiket lépésenként megállítanak, azok a berényiek, akik nyolcszor-tízszer-hússzor jártak már itt a húsz év alatt, és odahaza is oroszlánrészük volt a vendégek fogadásában és kalauzolásában. Személyes ismerősök a vechtai utcán is.

Bernhardt András ésNagy András az első sorba kívánkozik, hiszen az iskolák kapcsolatából nőtt ki ez a két város társadalmát átszövő kapcsolatrendszer. Kalla Pál és Pethő László is a nagy öregek között vannak, folyamatosan mutatták be az újdondászoknak kipróbált vechtai barátaikat.

A kapcsolat mélységét jelzi, hogy külön szakmai találkozók sora volt az egyébként is sűrű program mellett (?). Fózer Tibor és jeles elődje Nagy István a tűzoltókkal vonult el körbenézni, beszélgetni, dr. Körei-Nagy József bűnügyi helyettesével Csurgó Lajossal a rendőrökkel, Varró Bernadett dékánasszony és kollegái az itteni egyetem ugyancsak hölgy vezetőjét köszöntötték fel az intézmény jubileuma alkalmával, a helyi napilap pedig szívélyesen fogadta a Jászkürt Újság szerkesztőjét alapos ismerkedésre. Dr. Bátonyi Attila aljegyzőnek és itteni legfőbb partnerének Guido Middelbecknek arra is jutott figyelme, hogy legyen internet a szállodában éjszakáról hajnalra, illetve például Szikra István megismerkedhessen a városi galéria gyűjteményével, dr. Csiki Zoltán ismét ellátogathasson az itteni kórházba.

Ezúttal részletesebben a vendégfogadó városról írunk, különös tekintettel arra, hogy a címben ígérteket alá támasszuk. Mindehhez a muníciót a péntek délelőtti városházi program biztosította, amelyen a nagy csoportkép elkészítése és Helmut Gels rövid köszöntője után Günter Scharein a hivatal vezető munkatársa részletekbe menő előadást tartott a városról.

Elmondta, hogy 1984 óta 6 500 lakossal él több Vechtában, és így a legutóbbi év végén 31 384 polgárt ismert el az Alsó-szászországi statisztika. (Zárójeles megjegyzés, hogy a polgármester itt felhívta a figyelmet a saját és a tartományi statisztika közötti módszertani különbségre, aminek itt is anyagi következményei vannak, úgymint bizonyos fejkvóták például.) A lakosság számának növekedéséhez hozzájárult az ütemes betelepülés is. Jelenleg mintegy 3 500 külföldi él a városban, ami 10,2 százalékot tesz ki. A település sajátosságaiból következően szüretidőben háromezerrel megnő a lakosság száma.

A német települések többségéhez képest Vechta fiatal város, lakosságának húsz százaléka 18 éven aluli. Ehhez mérik a feladatokat is: óvodába és bölcsődébe 1200 gyerek járhat, idén azonban növelik a befogadóképességet, amivel németországi szinten élre kerülnek. Általános iskola nyolc van a városban, ezek közül hat egésznapos rendszerű. Van egyházi, sport, és zenei iskola, számos középiskola és a meglátogatott egyetem is impozáns és népszerű.

Mivel a lakosság további rohamos bővülését feltételezik – 38 000 lakó lesz 2030-ra –, ez is újabb feladatokat ad. Telekprogramot indítottak, amelyben a szabad területek mellett számba vették a meglévő telkek közül is azokat, amelyekből leválasztható építési terület. 650 ilyen tulajdonost kerestek meg, akik közül mintegy négyszáz azonnal elutasító választ adott, a többi esetben azonban helyet találtak házaknak.

A népesség bővülése az országos átlagnál visszafogottabban ugyan, de az idősek számának növekedését is eredményezi. A minduntalan visszaköszönő 2030-as évre az idősebb korosztály tíz százalékos bővülésével számolnak. A fiatalosság hangsúlyozása mellett ezért programokat dolgoztak ki az idősek életminőségének javítása érdekében is. A nyugdíjas igazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, és őket célozza meg elsősorban a Mobil plusz program, ami a vonzáskörzetben is működik, és 14 hónap alatt 71 ezren vették igénybe a hívásra érkező busz-szolgáltatást.

A város térségi központ, amit az eddigiek már alighanem sejtetni engedtek az olvasó számára. Mindehhez jönnek a bevásárló utcák és városszéli központok, a térséget is kiszolgálva, beleértve a börtönöket is. A munkanélküliség 3,6 százalékos, a város a jómódú polgárok életét tükrözi vissza, még a betelepülőket figyelembe véve is. Utóbbiból következik, hogy a város vallási térképén megjelent az iszlám, de három százalékkal eltörpül az 55 százalék katolikus és 21 százalék evangélikus vallású közösségek mögött.