Javultak a rendőrség múlt évi mutatói

Szerdán kora délután dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője Bajári Attila rendőr alezredes, megyei főkapitány-helyettes, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető és az állomány jászsági vezetői előtt értékelte a Jászberényi Rendőrkapitányság múlt évi munkáját, valamint ismertette a jövőre vonatkozó terveket, célkitűzéseket. A munkaértekezletet követően az elhangzottakról a rendőrkapitány sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a nyilvánosságot.
A rendőrkapitányság 2014-ben főbb célkitűzéseit teljesítette. A 2014. évre vonatkozó fő célkitűzésként szerepelt a regisztrált és a nem regisztrált bűncselekmények számának csökkentése. Kiemelt szegmens a közlekedésbiztonság javítása, mind az áthaladók, mind az itt élők érdekében. Az elmúlt évben három választás történt, melyeken a testület munkavégzés szempontjából maradéktalanul helytállt, az értékelő elöljáró szerint kiválóan teljesített. A bűnmegelőzéssel kapcsolatos megelőzési és tanácsadási konferenciasorozat, melynek kezdetei 2013-ra nyúlnak vissza, szintén szerepel a kiemelt tevékenységek között.
A kapitány ismertette, hogy az illetékességi terület 1200 négyzetkilométerre terjed ki, mely a legnagyobb a megyében. Öt város, 10 község, tizenkét nagyközség tartozik felügyeletük alá, körülbelül 84 000 fő lakossággal. A kapitányságon öt osztály működik és négy őrs. Harminchat körzeti megbízott végzi a munkát, ami azt jelenti, hogy minden településre jut rendőri jelenlét. A kapitány ismertette, hogy a statisztika szerint regisztrált bűncselekmények száma mintegy ötven százalékkal nőtt a 2013-as évhez viszonyítva. Kifejtette, ez valójában azt jelenti, hogy egy 2009-es ügyre most került pont, ez jelentkezik a statisztikai adatokban. Amennyiben ezt a konkrét esetet levesszük a mutatókból, 15 százalékos csökkenést figyelhetünk meg. A lopások számában 30 százalékos visszaesés látható, ami nagyon fontos, mivel a lakosság nagy részét ez a fajta bűncselekmény érinti leginkább.
Ebbe a kategóriába sorolható a lakásbetörés, aminek a száma szintén csökkent 14 százalékkal. A nyomozás eredményességi mutatói a lopás felderítésének tekintetében 29 százalékkal nőttek, a lakásbetörés mutatói 27,5 százalékkal mutatnak jobb eredményeket a felderítés terén. Mindkét eredmény az elmúlt tíz év legjobbjainak mondható.
Megjelent egyfajta emelkedés a rongálásban, és a garázdaságban. Ezek a bűncselekmények általában családon belül történnek és kapcsolódik hozzájuk valamilyen könnyebb testi sértés is. A rablások számában nagyon markáns csökkenés következett be, közel 70 százalékos. Köszönhető mindez a közterületi jelenlétnek és a hatékony bűnmegelőzésnek is. A gépjárműbűnözés nem jellemző a Jászságra, mindemellett a mutatók szintén pozitív eredményekről adnak számot. A közterületen elkövetetett bűncselekmények számában 15 százalékos csökkenés következett be. Ez mindenképpen az utcákon egyre nagyobb óraszámban megjelenő egyenruhások jelenlétének köszönhető. Ez a mérőszám mutatja a klasszikus értelemben vett közbiztonságot.
Elmondható, hogy a Jászság jó közbiztonságúnak mondható. A közterületen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó nyomozási eredménye a maga 72 százalékos javulásával a legjobb a megyében. A Jászberényi Rendőrkapitányság összes feldolgozott ügyének nyomozási eredménye 38 százalékról 57,4 százalékra emelkedett, ami szintén az elmúlt évek legjobb eredményének mondható. Az elkövetők számának ismertségében is mintegy 20 százalékos növekedés figyelhető meg. Elmondható, hogy ez a harmadik év, amikor folyamatos bűncselekmény-szám csökkenést tud produkálni a Jászság.
A közterületen szolgálatot teljesítőkről számszerűsített adatokkal is szolgált a kapitány. Egyértelmű növekedést mutat az egyenruhások száma mind a létszám, mind az óraszám tekintetében.  A 2014-ben teljesített 105 284 óraszám megyei összehasonlításban is kimagasló. Ebbe komoly szerepet vállalt az önkormányzattól kapott és a központilag biztosított túlórakeret is. A bűnügyi adatok kedvező tendenciájában, ennek a számsornak nagyon jelentős szerepe van – hangsúlyozta a rendőrkapitány. Egyértelmű az összefüggés a rendőri jelenlét és a regisztrált bűncselekményszám csökkenése között. A közterületen történő szolgálatot teljesítők tevékenységét jelentő intézkedési aktivitások úgymint elfogások, előállítások és elővezetések kategóriák mutatóiban is komoly növekedés figyelhető meg. A Jászságban számos turisztikai programot biztosít sikeresen évről évre a rendőrség.
A lakosság szubjektív biztonságát elősegítő rendőri intézkedések programsorozat két évig remekül működött a Jászságban. A veszélyeztetett települések közé induláskor Jászapáti, Jászladány, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jásztelek került. A program időközben átalakult, de funkcióját megtartotta. Célja, hogy a legkritikusabb kategóriába sorolt településeken biztosítva legyen a 24 órás rendőri jelenlét. A kategória besorolások változnak, jelenleg Jászberény a 24 órás rendőri jelenlét kategóriát bírja, további öt település a napszakonkénti, míg a maradék települések a két-három naponkénti rendőri jelenlét kategóriába kerültek. Ezek a szolgálati idők a minimumot jelentik.
Szabálysértéseknél továbbra is ötvenezer forint a küszöb. A vétség és a szabálysértés, tehát a vagyon elleni bűntettek, összességében csökkentek. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatban a rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy a megyén belül csak a Jászságban csökkentek a baleseti mutatók. Mindezen eredményt gyakorlatilag traffipax készülék nélkül produkálták a rend őrei. Most már egy korszerű sebességmérő készülék is segíti majd a biztonságosabb közlekedést.
Dr. Körei-Nagy József kiemelte, hogy idén a gyalogosokra és a kerékpárosokra fókuszálva vigyázzák a közlekedésbiztonságot, hogy a két kategória kevésbé legyen okozója, illetve elszenvedője a baleseteknek.
A bűn és baleset-megelőzési tevékenységek sorából a kapitány kiemelte az iskola rendőre programot, többek között annak okán, hogy az év iskola rendőre címet a megyében a jászapáti Ballmann Mária érdemelte ki. Az áldozatvédelmi road-show rendezvényeken 1120 fő vett részt, kiadványokkal, rendezvényekkel, szórólapokkal a Jászság lakosságának körülbelül a felét sikerült elérni. A megelőzési és tanácsadási konferencia 13 állomáson volt jelen. A népszerű SZEM mozgalom már tíz településen működik, több mint 2000 család csatlakozott hozzá.
A drogprevenciós-műhelymunka szintén a megelőzést célozza. A rendőrség nyit a szülők, tanárok és az általános iskolás korosztály felé. Az ifjúságvédelmi csoportnak a csellengő iskolások felkutatása, illetve a tanintézményekbe való kísérése a feladata. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó két iskolában van jelen támogató szándékkal. Az áldozattá válás elkerülése érdekében az év folyamán időseknek is tartottak különböző előadásokat a szakemberek.
A jövőre vonatkozó célkitűzések között szerepel a bűncselekmények számának további csökkentése, hatékony fellépés a migrációval szemben, a közlekedésbiztonság lehetőség szerinti javítása, a TÁMOP program befejezése. Az államigazgatásban már folyamatban van az elektronikus ügyfeldolgozási rendszer, az úgynevezett központi érkeztető rendszer. Ez nem kis feladatot ró a kapitányságra, ahogy az új közszolgálati életpálya-modell bevezetése is.

Javultak a rendőrség múlt évi mutatói

Szerdán kora délután dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője Bajári Attila rendőr alezredes, megyei főkapitány-helyettes, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető és az állomány jászsági vezetői előtt értékelte a Jászberényi Rendőrkapitányság múlt évi munkáját, valamint ismertette a jövőre vonatkozó terveket, célkitűzéseket. A munkaértekezletet követően az elhangzottakról a rendőrkapitány sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a nyilvánosságot.
 
A rendőrkapitányság 2014-ben főbb célkitűzéseit teljesítette. A 2014. évre vonatkozó fő célkitűzésként szerepelt a regisztrált és a nem regisztrált bűncselekmények számának csökkentése. Kiemelt szegmens a közlekedésbiztonság javítása, mind az áthaladók, mind az itt élők érdekében. Az elmúlt évben három választás történt, melyeken a testület munkavégzés szempontjából maradéktalanul helytállt, az értékelő elöljáró szerint kiválóan teljesített. A bűnmegelőzéssel kapcsolatos megelőzési és tanácsadási konferenciasorozat, melynek kezdetei 2013-ra nyúlnak vissza, szintén szerepel a kiemelt tevékenységek között.
A kapitány ismertette, hogy az illetékességi terület 1200 négyzetkilométerre terjed ki, mely a legnagyobb a megyében. Öt város, 10 község, tizenkét nagyközség tartozik felügyeletük alá, körülbelül 84 000 fő lakossággal. A kapitányságon öt osztály működik és négy őrs. Harminchat körzeti megbízott végzi a munkát, ami azt jelenti, hogy minden településre jut rendőri jelenlét. A kapitány ismertette, hogy a statisztika szerint regisztrált bűncselekmények száma mintegy ötven százalékkal nőtt a 2013-as évhez viszonyítva. Kifejtette, ez valójában azt jelenti, hogy egy 2009-es ügyre most került pont, ez jelentkezik a statisztikai adatokban. Amennyiben ezt a konkrét esetet levesszük a mutatókból, 15 százalékos csökkenést figyelhetünk meg. A lopások számában 30 százalékos visszaesés látható, ami nagyon fontos, mivel a lakosság nagy részét ez a fajta bűncselekmény érinti leginkább. 
Ebbe a kategóriába sorolható a lakásbetörés, aminek a száma szintén csökkent 14 százalékkal. A nyomozás eredményességi mutatói a lopás felderítésének tekintetében 29 százalékkal nőttek, a lakásbetörés mutatói 27,5 százalékkal mutatnak jobb eredményeket a felderítés terén. Mindkét eredmény az elmúlt tíz év legjobbjainak mondható. 
Megjelent egyfajta emelkedés a rongálásban, és a garázdaságban. Ezek a bűncselekmények általában családon belül történnek és kapcsolódik hozzájuk valamilyen könnyebb testi sértés is. A rablások számában nagyon markáns csökkenés következett be, közel 70 százalékos. Köszönhető mindez a közterületi jelenlétnek és a hatékony bűnmegelőzésnek is. A gépjárműbűnözés nem jellemző a Jászságra, mindemellett a mutatók szintén pozitív eredményekről adnak számot. A közterületen elkövetetett bűncselekmények számában 15 százalékos csökkenés következett be. Ez mindenképpen az utcákon egyre nagyobb óraszámban megjelenő egyenruhások jelenlétének köszönhető. Ez a mérőszám mutatja a klasszikus értelemben vett közbiztonságot. 
Elmondható, hogy a Jászság jó közbiztonságúnak mondható. A közterületen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó nyomozási eredménye a maga 72 százalékos javulásával a legjobb a megyében. A Jászberényi Rendőrkapitányság összes feldolgozott ügyének nyomozási eredménye 38 százalékról 57,4 százalékra emelkedett, ami szintén az elmúlt évek legjobb eredményének mondható. Az elkövetők számának ismertségében is mintegy 20 százalékos növekedés figyelhető meg. Elmondható, hogy ez a harmadik év, amikor folyamatos bűncselekmény-szám csökkenést tud produkálni a Jászság. 
A közterületen szolgálatot teljesítőkről számszerűsített adatokkal is szolgált a kapitány. Egyértelmű növekedést mutat az egyenruhások száma mind a létszám, mind az óraszám tekintetében.  A 2014-ben teljesített 105 284 óraszám megyei összehasonlításban is kimagasló. Ebbe komoly szerepet vállalt az önkormányzattól kapott és a központilag biztosított túlórakeret is. A bűnügyi adatok kedvező tendenciájában, ennek a számsornak nagyon jelentős szerepe van – hangsúlyozta a rendőrkapitány. Egyértelmű az összefüggés a rendőri jelenlét és a regisztrált bűncselekményszám csökkenése között. A közterületen történő szolgálatot teljesítők tevékenységét jelentő intézkedési aktivitások úgymint elfogások, előállítások és elővezetések kategóriák mutatóiban is komoly növekedés figyelhető meg. A Jászságban számos turisztikai programot biztosít sikeresen évről évre a rendőrség. 
A lakosság szubjektív biztonságát elősegítő rendőri intézkedések programsorozat két évig remekül működött a Jászságban. A veszélyeztetett települések közé induláskor Jászapáti, Jászladány, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jásztelek került. A program időközben átalakult, de funkcióját megtartotta. Célja, hogy a legkritikusabb kategóriába sorolt településeken biztosítva legyen a 24 órás rendőri jelenlét. A kategória besorolások változnak, jelenleg Jászberény a 24 órás rendőri jelenlét kategóriát bírja, további öt település a napszakonkénti, míg a maradék települések a két-három naponkénti rendőri jelenlét kategóriába kerültek. Ezek a szolgálati idők a minimumot jelentik.
Szabálysértéseknél továbbra is ötvenezer forint a küszöb. A vétség és a szabálysértés, tehát a vagyon elleni bűntettek, összességében csökkentek. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatban a rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy a megyén belül csak a Jászságban csökkentek a baleseti mutatók. Mindezen eredményt gyakorlatilag traffipax készülék nélkül produkálták a rend őrei. Most már egy korszerű sebességmérő készülék is segíti majd a biztonságosabb közlekedést. 
Dr. Körei-Nagy József kiemelte, hogy idén a gyalogosokra és a kerékpárosokra fókuszálva vigyázzák a közlekedésbiztonságot, hogy a két kategória kevésbé legyen okozója, illetve elszenvedője a baleseteknek. 
A bűn és baleset-megelőzési tevékenységek sorából a kapitány kiemelte az iskola rendőre programot, többek között annak okán, hogy az év iskola rendőre címet a megyében a jászapáti Ballmann Mária érdemelte ki. Az áldozatvédelmi road-show rendezvényeken 1120 fő vett részt, kiadványokkal, rendezvényekkel, szórólapokkal a Jászság lakosságának körülbelül a felét sikerült elérni. A megelőzési és tanácsadási konferencia 13 állomáson volt jelen. A népszerű SZEM mozgalom már tíz településen működik, több mint 2000 család csatlakozott hozzá. 
A drogprevenciós-műhelymunka szintén a megelőzést célozza. A rendőrség nyit a szülők, tanárok és az általános iskolás korosztály felé. Az ifjúságvédelmi csoportnak a csellengő iskolások felkutatása, illetve a tanintézményekbe való kísérése a feladata. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó két iskolában van jelen támogató szándékkal. Az áldozattá válás elkerülése érdekében az év folyamán időseknek is tartottak különböző előadásokat a szakemberek.
A jövőre vonatkozó célkitűzések között szerepel a bűncselekmények számának további csökkentése, hatékony fellépés a migrációval szemben, a közlekedésbiztonság lehetőség szerinti javítása, a TÁMOP program befejezése. Az államigazgatásban már folyamatban van az elektronikus ügyfeldolgozási rendszer, az úgynevezett központi érkeztető rendszer. Ez nem kis feladatot ró a kapitányságra, ahogy az új közszolgálati életpálya-modell bevezetése is.