Jászberény megbecsült közössége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) jászberényi csoportja mutatkozott be a Jászok Egyesületének februári összejövetelén a Pest megyei Megyeházán. Tagszervezetünket dr. Suba György elnök és felesége képviselte, de a tagok közül is sokan felutaztak a rendezvényre.

Dr. Dobos László ügyvivő a vendégek sorában külön köszöntötte Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét, Bolla János emeritus jászkapitányt és feleségét, a Jászságért díjas Kladiva Imre plébánost, Tálas Ernő operaénekest, Barna Gábor egyetemi tanárt és Mucsi Sándor nyugalmazott iskolaigazgatót, valamint Varga Kamill ferences szerzetest. Felvezetőjében kiemelte, hogy a KÉSZ jászberényi csoportja 2010-ben elsőként kapta meg a Jászságért Civil Vándordíjat sokszínű, példaértékű tevékenységük elismeréseként. Bejelentette  az idei Jász Világtalálkozó időpontját: az július 18-19-én lesz Jászalsószentgyörgyön.

Jászberényben a csoport összejövetele mindig imádsággal veszi kezdetét, így volt ez most is, amit Kladiva Imre plébánostól halhattunk. Majd dr. Suba György köszöntő szavait követően felesége mutatta be a KÉSZ-t általában, és csoportjukat a népes hallgatóságnak.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy nem politizáló, de azért határozott véleményeket formáló spirituális és kulturális egyesület, amely feladatának tartja a keresztény értékek ápolását, az azokat felvállaló egyének, csoportosulások támogatását. A KÉSZ-t 1989-ben alapította Csanád Béla teológiaprofesszor, író és költő. Jelenleg 67 csoportja működik az ország területén.  Jászberényi csoportja 2000-ben alakult, és indulása óta a Jászok Egyesületének tagszervezete. Az országos szervezetet az alapító 1996-os halála óta dr. Osztie Zoltán, a pesti belvárosi Nagyboldogasszony templom plébánosa vezeti. A jászberényi csoport elnöke dr. Suba György, nyugdíjas orvos, aki Farkas Mátyás apát támogatásával kezdte meg tevékenységét. A jelenlegi lelki vezető Szántó József apát, plébános, főesperes.

A jászberényi KÉSZ-csoport alakuláskori 50 fős létszáma azóta 80 főre gyarapodott. Tagjai havonkénti rendszerességgel találkoznak. Kulturális tevékenységük keretében már négy könyvet megjelentettek Jászberény vallási életéről, templomairól, műemlékeiről.  2008-ban a Biblia évében a tagok mindegyike saját kézírásával egy-egy oldalt másolt le János Evangéliumából egy erre a célra megnyitott díszes könyvecskébe. Most készül egy további könyv, amely a városban született és ott szolgálatot teljesítő papok, szerzetesek életét mutatja be. Felismerve, hogy az egyházi népénekek kutatása, terjesztése nem kapott megfelelő figyelmet a hagyományőrzésben, elindították az Egyházi Népénekes Találkozók megszervezését.  Ezekre 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben került eddig sor. 

Budapesten 2008-ban megfogalmazódott a Szakrális Művészetek Hete (Ars Sacra Fesztivál) szükségességének gondolata. Jászberény 2011-ben csatlakozott ehhez, és egymást követő három évben a Jászok Egyesületével közösen szervezte meg a Nyitott Templomok éjszakáját és a Szakrális Művészeti Hetek Fesztiválja rendezvényt.

Az egyesület fontos feladatának tartja a megemlékezéseket az arra méltó elődökről, eseményekről. Így emléktáblát állított Farkas Mátyás apát úr emlékére 2001-ben, 2008-ban az internálótábor meghurcoltjainak, 2009-ben pedig a Ferences rend alapítása 800 éves évfordulójának emlékére, továbbá 2010-ben Sajó Sándor költőnek, 2013-ben pedig a hét ferences vértanúnak emléket állítva. Rendszeresen megemlékeznek egyes nevezetes évfordulókról, így például február 8-án halálának évfordulóján Apponyi Albertről, június 28-án a szerzetesrendek feloszlatásáról.

A KÉSZ-központ két kitüntetést alapított: a Szt. Adalbert díjat, Prága püspöke, Magyarország és Poroszország hittérítője tiszteletére, valamint a Csanád Béla díjat. Utóbbival a kiemelkedő teljesítményt nyújtó KÉSZ-tagokat jutalmazzák. 

A jászberényi csoport 2009-ben alapította a Szt. Rozália díjat, vele mindenkor az egyházközösségben odaadóan ténykedő hívő embereket megtisztelve. A tagokat évente 2-4 alkalommal hírlevélben értesítik, és 2014-től már saját honlapja is van a csoportnak.

A tevékenységek sorába tartozik a kapcsolatok ápolása is. Így Jászberény testvérvárosának, Vechtának Unitas Verband szervezetével épült ki kapcsolat, de létezett összeköttetés a halicsi (Szlovákia) Szűz Mária Leányai szerzetesrenddel is. Az ugyancsak szlovákiai Palóc Társasággal 2010 óta áll fenn gyümölcsöző kapcsolat. Fentieken kívül még tudományos előadások, hangversenyek, zarándokutak, kiállítások tartoznak az egyesület tevékenységi körébe.

Dr. Suba Györgyné előadása végén külön köszönetet mondott dr. Dobos Lászlónak a jászberényi csoportnak nyújtott odaadó, segítőkész támogatásáért.
A KÉSZ-tagok nem érkeztek üres kézzel, egy kis hazaival kedveskedtek: a kosárban finom krumplis pogácsa, a süteményes dobozokban hókifli, piskótatekercs, linzer és egyéb finomságok rejtőztek, és nem maradhatott el a zamatos jászsági bor sem.