Emlékezés, értékelés, tervezés

A NIT, Nagy Imre Társaság helyi szervezete január 16-án pénteken a Jász Múzeum könyvtártermében ült össze Goda Zoltán elnök vezetésével. 
Az összejövetel tíz órakor kezdődött, és részt vett rajta az elnök mellett több aktív tag, Csomor Józsefné ny. középiskolai tanár, Metykó Béla, Besenyi Vendel és Simon Ferenc is.
Goda Zoltán elnök az új esztendő alkalmából köszöntötte a megjelenteket, majd tömören ismertette a mögöttünk hagyott év főbb tevékenységeit. Elmondta, hogy Metykó Béla szívós munkája eredményeképpen publikáció jelent meg a Hűtőgépgyár elődje munkástanácsa tevékenységéről, majd szóba került Besenyi Vendel helytörténeti kutató kuláküldözéssel kapcsolatos munkája.
„Az elmúlt év tavaszára nem szerveztünk rendezvényt, mivel ez az időszak zsúfolt volt városi programokkal, választási kampányokkal. Terveztük viszont, hogy részt veszünk a NIT központi rendezvényein. Hárman voltunk az esemény részesei, és az igen színvonalas rendezvényről beszámoltunk tagtársainknak, és fényképpel illusztrált beszámolót jelentettünk meg a Jászkürt Újságban… Hosszú előkészítést igényelt az október 25-re tervezett rendezvényünk, amelynek címe Megtorlás az 1956-os forradalom után volt. A téma nagysága miatt négy egymásra épülő előadás hangzott el, de közreműködött két tanuló is a Lehel Vezér Gimnáziumból. Besenyi Vendel, Csomor Józsefné, Goda Zoltán és Metykó Béla tartották az előadásokat. Szokás szerint a Jász Múzeum biztosította a helyszínt. Erről DVD is készült és azt elküldtük központunknak is.” Besenyi Vendel egy fővárosi rendezvényről számolt be a megjelenteknek színesen. Érzékeltette a pillanatnyi helyzet hangulati tényezőit is. Kiemelte többek között, hogy a NIT nem foglalkozik napi politikai tevékenységgel, a mártír Nagy Imre emlékének ébrentartását tekinti feladatának.
Goda Zoltán hangsúlyozta, hogy 2015-ben az 1945. évi földosztást vesszük szemügyre, különös tekintettel Nagy Imre szerepére. Természetesen folytatjuk a helytörténeti kutatást a fenti szempont alapján. Az év fontos rendezvénye lesz a katonaság szerepének taglalása, értékelése is.
Elnökünk életkorára hivatkozva lemondott a helyi szervezet megalakulása óta betöltött tisztségéről, és ezt a funkciót Besenyi Vendel helytörténeti kutató vette át. Az elnökhelyettesi szerepre pedig Metykó Bélát választotta a megjelentek kis csoportja.
Szót váltottak a megjelentek a Nagy Imre Társaság Egyesületi Alapítványa című kiadványról, amely terjedelménél fogva felhasználási problémákat jelenthet a társaság egy része számára. A tizenhét oldalas kiadvány ugyanakkor módot nyújt arra, hogy a felvetődő problémákat sikerüljön megoldani, mederbe terelni.
Fontos eleme volt a bő órányi beszélgetésnek számos esemény a kuláküldözéstől a dicső fordulatokig. 
Kellemes, szinte családias hangulatú emlékidézés zajlott hosszasan, és felsejlett, hogy a jelenlévők hogyan élték meg személyesen a nagyon emlékezetes eseményeket, de azt is, hogyan lehet a személyesen megélteket közös élménnyé tenni. Aki úgy gondolja, szívesen részese lenne ennek a közösségnek, azt nagyon szívesen várjuk a NIT-ben.