A Magyar Kultúra Napja

1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én annak tiszteletére, hogy ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz kéziratát.
A Jászkerület Nonprofit Kft által szervezett ünnepi estre a Déryné Rendezvényház Dísztermében került sor. Valamennyi résztvevőt pergamentekercset formázó apró meglepetésként a Himnusz szövege várt a székekre helyezve.
„Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak” – köszöntötte a megjelenteket Lóczy Péter, a rendezvény házigazdája, majd a SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak előadásában felhangzott a fohász: „Isten áldd meg a magyart!” A közönség soraiban elvegyült diákok fokozatosan csatlakoztak a már szavalókhoz, míg végül az utolsó versszakot valamennyi ünneplő felállva közösen énekelte.
A nemzeti összetartozásunkat kifejező hatásos megoldás Stelkovicsné Kreuter Anikó tanárnőt dicséri.
Petőfi Sándor Az apostol című művének feldolgozását Borbély Sándor és Blazsovszky Ákos színművészek kiváló tolmácsolásában élvezhette a közönség.
Az esemény rangjához méltó estet Szatmári Antalné alpolgármester asszony gondolatai zárták. „Kultúránk ismeretében választ kapunk arra a kérdésre, amely nemzettudatunk szempontjából alapvető, nevezetesen arra, hogy ki vagyok én, honnan jöttem és merre tartok. Ezek megválaszolása nélkül önbizalomvesztett lesz az ember, és idegenül él saját hazájában. Ezért is kell a kultúránkban folyamatosan megmerítkeznünk. A mi dolgunk a világban az építkezés szellemi és tárgyi értelemben egyaránt.”